บทสวดสายประคำ

 

รวบรวมเสียงสวดสายประคำประจำวัน เครื่องมือที่จะช่วยป้องกันเราจากการจิตตกในยุคสุดท้ายนี้ได้อย่างชะงัด ใช้เปิดเวลาทำงาน ก่อนนอนฯลฯ เหมือนมีเพื่อนร่วมสวดด้วยทำให้การสวดเป็นไปได้ง่ายขึ้นมาก (ขอขอบคุณผู้ที่สละเวลาอัดเสียงนี้ให้พวกเราใช้งานได้ดีจริงๆค่ะ)

1ธส5:8 จงสวมความเชื่อและความรักเป็นเกราะป้องกัน จงสวมความหวังที่จะได้รับความรอดพ้นเป็นเกราะป้องกันศีรษะ

มก13:33 “จงระวัง จงตื่นเฝ้าเถิด เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร

 

สายประคำแม่พระ

ภาคชื่นชมยินดี วันจันทร์ และวันเสาร์:

http://youtu.be/uRS_NimsfWg

ภาคพระมหาทรมาน วันอังคาร และวันศุกร์: http://youtu.be/WNfeTpPqDzk

ภาคมหามงคลรุ่งเรือง วันอาทิตย์ และวันพุธ: http://youtu.be/jazS8bEqfzM

ภาคมหามงคลส่องสว่าง วันพฤหัส: https://www.youtube.com/watch?v=uUPmC4L-joc&feature=youtu.be

สายประคำพระเมตตา ชุดใหม่: http://youtu.be/9Wwz76KuBF0