บทภาวนาขอพระเยซูเจ้าทุกวัน

ข้าแต่พระเป็นเจ้าพระเยซูคริสตเจ้า สมควรที่ลูกจะนมัสการพระองค์พระผู้ไถ่ ซึ่งถวายชีวิตบนไม้กางเขน เพื่อช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากบาปและความตาย

โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน โปรดได้รักษาความคิด สมาธิในการทำงาน ให้ลูกมีความเชื่อตามพระหรรษทานด้วยเทอญ

 

โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน โปรดช่วยป้องกันลูกให้พ้นจากความชั่วร้าย การผจญล่อลวงของเหล่าปีศาจ และคนชั่วด้วยเทอญ

 

โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน โปรดปกป้องลูกให้พ้นความทุกข์อุกฉกรรจ์ต่าง ๆ ให้ลูกสามารถนำเพื่อนพ้องให้พ้นความชั่วทั้งมวลด้วยเทอญ

 

โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน โปรดช่วยเป็นกำลังใจให้ลูกเข้มแข็งและช่วยเหลือลูกจากการต่อสู้กับภัยและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตด้วยเทอญ

 

โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน ขอพระองค์โปรดช่วยพิทักษ์รักษาลูกให้รอดพ้นจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งสิ้นเสมอไปด้วยเทอญ

 

โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน โปรดป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้พ้นจากตัวลูกและโปรดประทานพระหรรษทาน พระปรีชาญาณให้แก่ลูกด้วยเทอญ

 

โอ้พระเยซูแห่งนาซาแรธที่ต้องตรึงบนไม้กางเขน ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาแก่ลูกตามที่ลูกได้วอนขอ ณ บัดนี้และเสมอไปด้วยเทอญ

ข้าแต่พระจิตเจ้า พระผู้ประทานพระหรรษทานให้ลูกมองเห็นและแสดงให้ลูกได้พบหนทางที่จะบรรลุถึงความปรารถนาของลูก ผู้ประทานพระหรรษทานสำหรับการยกโทษ และลืมความผิดบกพร่องต่าง ๆ และเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตของลูก ในบทภาวนาสั้น ๆ นี้ ลูกขอขอบพระ คุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง และลูกขอย้ำอีกทีว่า ลูกไม่ต้องการที่จะแยกจากพระองค์ ไม่มีอะไรสำคัญกว่าความปรารถนานี้ ลูกต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และความรักของลูกเพื่อพระองค์เท่านั้น อาแมน

 

บทภาวนาบทนี้ได้พบในคูหาของพระเยซูเจ้า ค.ศ.803 เป็นบทภาวนาศักดิ์สิทธิ์สำหรับป้องกันอันตรายต่าง ๆ ผู้ใดสวดภาวนาทุก ๆ วันหรือฟังเขาสวด รักษาเอาไว้กับตัวผู้นั้นจะไม่ตายปัจจุบัน จะไม่จมน้ำตาย ยาพิษไม่มีฤทธิ์ ถ้าจะคลอดบุตร สวดบทภาวนานี้hจะคลอดง่าย จะพ้นอันตรายต่าง ๆ และผู้ใดหัวเราะเยาะเย้ย ผู้นั้นจะได้รับอันตราย รักษาไว้กับตัวจะกันฟ้าผ่า ฟ้าร้อง จะรู้ตัวก่อนตาย 3 วัน  ขอให้เชื่อโดยมั่นคง และจะเป็นความจริง 

ท่านนักบุญยวง  เอวังเยลีส

(ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึ่ง และสวดบทภาวนานี้ 3 วันติดต่อกัน หลังจากวันที่ 3 ความต้องการของเขาก็จะประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะยากสักเท่าไรก็ตาม และสัญญาว่าจะเผยแพร่ไปในที่สาธารณชน)