วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ชาวดามัสคัส พระสงฆ์ และนั...
 • 5 Dec 2020
 • 0
 • 0
      เมื่ออธิษฐาน.... จงรอคอยพระเจ้า  นิ่งสงบและไว้วางใจ   บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 4 ธ...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2020 ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถั...
 • 5 Dec 2020
 • 0
 • 0
  พระวาจาของพระเจ้า เริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโต ก็ต่อเมื่อเราฟังแล้ว นำเอาไปปฏิบัติ นำเอาไปเป็นชีวิตของเรา &...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2020 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
 • 3 Dec 2020
 • 8
 • 0
      จงวางใจในความรักของพระองค์ จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงวางใจในเวลาของพระองค์... เพร...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2020 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า...
 • 2 Dec 2020
 • 9
 • 0
      ลูกขอบพระคุณสำหรับกางเขน ขอบพระคุณสำหรับการทรงไถ่ ขอบพระคุณสำหรับความรักมากมาย ขอบพระคุณที่...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2020 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก
 • 1 Dec 2020
 • 9
 • 0
      แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้ อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็น แต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็น พระเจ้าเป็...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
 • 1 Dec 2020
 • 12
 • 0
      ความไว้วางใจในพระเจ้า   เป็นประตูเปิดตรงไปสู่ "พระพร"   บทอ่านประจำอาทิตย์ที่...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
 • 1 Dec 2020
 • 11
 • 0
        ลูกขอบพระคุณสำหรับกางเขน ขอบพระคุณสำหรับการทรงไถ่ ขอบพระคุณสำหรับความรักมากมาย ขอบพ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
 • 1 Dec 2020
 • 11
 • 0
  ณ ความตกต่ำ  พระเจ้าทรงเป็นความหวัง ณ ความอ่อนแอ  พระเจ้าเป็นพละกำลัง  ณ ความโศกเศร้า  พ...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
 • 27 Nov 2020
 • 18
 • 0
    จงวางใจในความรักของพระองค์ จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงวางใจในเวลาของพระองค์... เพราะพระองค์จ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
“คริสตชนกับความกลัว”
 • 4 Jun 2019
 • 1073
 • 0
 แบ่งปันโดยคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562   1“ใจข...
อ่านต่อ
“คริสตชน4.0”
 • 4 Jun 2019
 • 1024
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ความหมายของคำว่าคริสตช...
อ่านต่อ
คริสตชนกับการเตรียมตัวตายอย่างดี
 • 4 Jun 2019
 • 394
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561   ในเดือนพฤศจิ...
อ่านต่อ
แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ
 • 4 Jun 2019
 • 648
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 วันนี้พ่อชวนให้เ...
อ่านต่อ
วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 314
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ขณะนี้พระศาสนจักรเน้...
อ่านต่อ
การแต่งงานแบบคาทอลิก
 • 4 Jun 2019
 • 971
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญ...
อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 477
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุ...
อ่านต่อ
การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต
 • 4 Jun 2019
 • 303
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ในการที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม...
อ่านต่อ
เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง
 • 4 Jun 2019
 • 220
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 พระวาจาในเทศกาลมหาพรต...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด