วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา
 • 29 May 2020
 • 0
 • 0
  ถ้าเรารักพระเจ้า ...
การรับใช้จะไม่เป็นภาระและไม่ใช่การจำใจทำ
แต่จะเป็นโอกาสและเป็นความยินดีที่ได้รับใช้
และ...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา
 • 29 May 2020
 • 0
 • 0
สิ่งที่เกินกำลังมนุษย์  ไม่ได้เกินกำลังพระเจ้า เมื่อไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกเดิน  จงพึ่งในพละกำลังของพระเจ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี พระสังฆ...
 • 27 May 2020
 • 3
 • 0
  ผู้ที่วางใจในพระเจ้า ก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่มาหาพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา    ...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญฟิลิป เนรี พระสงฆ์
 • 27 May 2020
 • 4
 • 0
  ขอพระเจ้าทรงสดับคำร้องทูลของท่าน และขอทรงนำท่านในทางแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ เพราะไม่มีทางไหนที่จะดีไปกว่า..ทาง...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา
 • 26 May 2020
 • 12
 • 0
  อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนา ของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า  ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอ...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
 • 25 May 2020
 • 7
 • 0
  ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ คุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียว เพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีว...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
 • 25 May 2020
 • 5
 • 0
      ขอบพระคุณพระเจ้า... สำหรับ "วันนี้" เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษ การมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
 • 23 May 2020
 • 10
 • 0
      ขอพระเจ้าทรงสดับคำร้องทูลของท่าน และขอทรงนำท่านในทางแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ เพราะไม่มีทางไ...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
 • 22 May 2020
 • 10
 • 0
      พระเจ้าข้า  ลูกเชื่อในพระองค์  ลูกกราบนมัสการพระองค์   ลูกวางใจในพระองค์และ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
“คริสตชนกับความกลัว”
 • 4 Jun 2019
 • 385
 • 0
 แบ่งปันโดยคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562   1“ใจข...
อ่านต่อ
“คริสตชน4.0”
 • 4 Jun 2019
 • 366
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ความหมายของคำว่าคริสตช...
อ่านต่อ
คริสตชนกับการเตรียมตัวตายอย่างดี
 • 4 Jun 2019
 • 115
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561   ในเดือนพฤศจิ...
อ่านต่อ
แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ
 • 4 Jun 2019
 • 125
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 วันนี้พ่อชวนให้เ...
อ่านต่อ
วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 95
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ขณะนี้พระศาสนจักรเน้...
อ่านต่อ
การแต่งงานแบบคาทอลิก
 • 4 Jun 2019
 • 346
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญ...
อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 96
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุ...
อ่านต่อ
การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต
 • 4 Jun 2019
 • 67
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ในการที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม...
อ่านต่อ
เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง
 • 4 Jun 2019
 • 66
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 พระวาจาในเทศกาลมหาพรต...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด