วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญซีริล ฤาษี และ นักบุญเมโทดิโ...
 • 15 Feb 2020
 • 1
 • 0
  รักคนที่น่ารัก...ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรา "รัก" แม้กระทั่ง "ศัตรู" รักเหมือนที่พระเยซูท...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
 • 15 Feb 2020
 • 1
 • 0
    บางครั้งเมฆหมอกและความมืด จะปกคลุมข้าพระองค์ไว้ แต่ข้าพระองค์รู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆ  ลูก...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
 • 13 Feb 2020
 • 8
 • 0
  ผู้ใดดำเนินในความสว่าง  ความมืดก็ไม่อยู่ในผู้นั้น 
บาปใดๆที่ไม่สารภาพ และกลับใจ... 
บาปใดๆที่ปิดซ่อน...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
 • 12 Feb 2020
 • 7
 • 0
    จงวางใจในความรักของพระองค์ จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงวางใจในเวลาของพระองค์... เพราะพระองค...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึง นักบุญสกอลัสติกา พรหมจารี
 • 10 Feb 2020
 • 7
 • 0
  จงใช้พลังสุดความสามารถ  เพื่อการแสวงหาพระเจ้า  และมากกว่านั้น … จงเป็นดวงดาวนำทาง  ใ...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
 • 10 Feb 2020
 • 6
 • 0
  ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกเป็นเทียน ส่องสว่างให้แก่โลกรอบตัว มากกว่าที่จะคอยสาปแช่งความมืด   บ...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญเยโรม เอมีลีอานี พระสงฆ์ และ...
 • 8 Feb 2020
 • 8
 • 0
  ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณ โปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิด ให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิด ส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ &nbs...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
 • 8 Feb 2020
 • 8
 • 0
    ความเย่อหยิ่งทำให้เรา มองเห็นแต่ส่วนเสียของผู้อื่น แต่ความสุภาพถ่อมตน ทำให้เรามองเห็นความบกพร่องในตัว...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึง น.เปาโล มิกิ และเพื่อนมรณสักขี
 • 7 Feb 2020
 • 10
 • 0
    จงมีความตั้งใจ... จงมีความพยายาม จงมีความอดทน... จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์   บทอ่านประจำ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี
 • 6 Feb 2020
 • 11
 • 0
    ไม่มีใครที่แสวงหาพระองค์  แล้วพระองค์จะทรงทำเฉยต่อเขา ไม่มีใครที่มอบกายถวายชีวิตให้กับพระองค์...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
 • 5 Feb 2020
 • 8
 • 0
    เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่า  หนทางของลูกยากลำบาก  จงรู้เถิดว่า...  นั่นคือเวลาที่ดีท...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญบลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักข...
 • 4 Feb 2020
 • 12
 • 0
   ความทุกข์ … ทำอะไรคนที่วางใจพระเจ้าไม่ได้ ความทุกข์ … อาจจะคว่ำคนอ่อนแอลงได้  แต่...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด