วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020 ระลึกถึงน.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี
 • 26 Sep 2020
 • 6
 • 0
    ชีวิตมาจากพระเจ้า ดำรงอยู่เพื่อพระองค์ และกลับคืนสู่พระองค์   บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 26 กัน...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
 • 25 Sep 2020
 • 6
 • 0
  มีคนกล่าวไว้ว่า ... ถ้าคุณไม่มีเวลาให้กับพระเจ้า คุณก็ยุ่งเกินไปเสียแล้ว ...    บทอ่านประจำวัน...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
 • 25 Sep 2020
 • 7
 • 0
  บางครั้ง.... ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลย เพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีต และหันมาขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับ........
อ่านต่อ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2020 ระลึกถึงน. ปิโอแห่งเปียเตรลซีนา พระสงฆ์
 • 24 Sep 2020
 • 6
 • 0
แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้ อาจไม่มีใครๆ เขามองเห็น แต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็น พระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา &n...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
 • 22 Sep 2020
 • 10
 • 0
    พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา.... ทรงเข้าใจเรา...ดีที่สุด ทรงรู้จักเรา......ดีที่สุด ทรงรักและห่วงใยเรา.....
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2020 ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร
 • 22 Sep 2020
 • 8
 • 0
  เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?" เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย.. ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลย ดูเถิดเรา จะ...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
 • 21 Sep 2020
 • 10
 • 0
          อย่าลืมที่จะทำความดี และแบ่งปันร่วมกับผู้อื่น เพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020 ระลึกถึงน. ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี
 • 21 Sep 2020
 • 7
 • 0
       พระวาจาของพระเจ้า เริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโต ก็ต่อเมื่อเราฟังแล้ว นำเอาไปปฏิบัติ น...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
 • 21 Sep 2020
 • 12
 • 0
        จงมีความตั้งใจ... จงมีความพยายาม จงมีความอดทน... จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์ &nb...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
“คริสตชนกับความกลัว”
 • 4 Jun 2019
 • 827
 • 0
 แบ่งปันโดยคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562   1“ใจข...
อ่านต่อ
“คริสตชน4.0”
 • 4 Jun 2019
 • 787
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ความหมายของคำว่าคริสตช...
อ่านต่อ
คริสตชนกับการเตรียมตัวตายอย่างดี
 • 4 Jun 2019
 • 281
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561   ในเดือนพฤศจิ...
อ่านต่อ
แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ
 • 4 Jun 2019
 • 443
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 วันนี้พ่อชวนให้เ...
อ่านต่อ
วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 210
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ขณะนี้พระศาสนจักรเน้...
อ่านต่อ
การแต่งงานแบบคาทอลิก
 • 4 Jun 2019
 • 749
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญ...
อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 290
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุ...
อ่านต่อ
การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต
 • 4 Jun 2019
 • 199
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ในการที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม...
อ่านต่อ
เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง
 • 4 Jun 2019
 • 146
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 พระวาจาในเทศกาลมหาพรต...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด