วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
 • 29 July 2019
 • 37
 • 0
  ชีวิตที่ยุ่งยาก .. ทำให้ต้องอธิษฐานหนักขึ้น แต่ถ้าอธิษฐานอย่างหนัก .. ชีวิตจะง่ายขึ้น   อย่าทุกข...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
 • 29 July 2019
 • 43
 • 0
      จิตใจที่ไม่มีความเชื่อ … ก็ไม่อาจมองเห็น “ความเป็นไปได้” เพื่อนเอ๋ย &...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญโยอากิม และนักบุญอันนา บิดามารด...
 • 29 July 2019
 • 39
 • 0
      พระวาจาของพระเจ้า เริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโต ก็ต่อเมื่อเราฟังแล้ว นำเอาไปปฏิบัติ …...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2019 ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก
 • 25 July 2019
 • 48
 • 0
    ข้าแต่ท่านนักบุญยากอบ  โปรดภาวนาเพื่อเรา 
เราจะได้ยินดี และเต็มใจสละทุกสิ่ง เพื่อติดตามพระเ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
 • 25 July 2019
 • 39
 • 0
    เพราะว่า... ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า ฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน... เมื่อฉันเดินต...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญบรียิต นักบวช
 • 23 July 2019
 • 49
 • 0
     ทุกหนทางที่เราเดิน  ทุกการกระทำที่เราทำ ถ้าเราทำด้วยความเชื่อ  ถ้าเราเดินด้วยคว...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2019 ฉลองนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
 • 23 July 2019
 • 63
 • 0
    ข้าแต่พระเจ้า ... รับโบนี...  ขอความรักของพระองค์ เป็นพลังผลักดันลูก … เพื่อลูกจะแส...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
 • 23 July 2019
 • 51
 • 0
  อยู่ในความรัก .. อยู่ในพระพร อยู่เพื่อรับใช้ .. อยู่ในพระเมตตา   บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 21 กรก...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 20 July 2019
 • 71
 • 0
        ในเวลาของพระคริสต์ ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า ตราบที่ข้า...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 19 July 2019
 • 73
 • 0
    ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ขอทรงพระกรุณาเทอญ ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ขอทรงปร...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 19 July 2019
 • 57
 • 0
      ในวันที่อ่อนล้า.... พระองค์ทรงเป็นกำลัง ในวันที่พลาดพลั้ง... พระองค์ทรงให้อภัย   บ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 18 July 2019
 • 57
 • 0
  จงวางใจในความรักของพระองค์ จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงวางใจในเวลาของพระองค์... เพราะพระองค์จะไม่...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2019
 • 16 July 2019
 • 148
 • 0
    โอ้ พระนางมารีย์ … ผู้เป็นดอกไม้แห่งคาร์แมล ช่วยวิงวอนเทอญ   บทอ่านประจำวันอังคารท...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2019
 • 16 July 2019
 • 123
 • 0
เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?" เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย.. ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลย ดูเถิดเรา จะเฉลย ด้วยชีว...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019
 • 16 July 2019
 • 123
 • 0
จงรักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน จงรักซึ่งกันและกัน .. ดังที่เรารักท่าน จงรับใช้กันด้วยใจอาทร .. ดั...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2019
 • 13 July 2019
 • 130
 • 0
    เราได้วางลูกไว้ที่ ... ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกแล้ว  จงยืนอยู่บนโลกนี้ … ด้วยความไ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2019
 • 13 July 2019
 • 129
 • 0
      ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ... คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ   บทอ่านประจำวันศุ...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2019
 • 13 July 2019
 • 135
 • 0
  ทุกหนทางที่เราเดิน .. ทุกการกระทำที่เราทำ .. ถ้าเราทำด้วยความเชื่อ … ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อฟัง...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019
 • 10 July 2019
 • 144
 • 0
  ไม่มีทางใดๆ ที่ยากเกินไป... เมื่อพระเจ้าทรงร่วมทางไปด้วย   บทอ่านประจำวันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 ส...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
 • 9 July 2019
 • 59
 • 0
  มือที่สวยงาม...ปรนนิบัติรับใช้ เท้าที่สง่างาม...นำข่าวดีไปประกาศ ใจที่งามผุดผ่อง...ใจที่ถ่อมสุภาพ ปากที่ท...
อ่านต่อ
สัจธรรมของชีวิต
 • 4 June 2019
 • 163
 • 0
คำพยานของ นพ.ริชาร์ด เตียว (Dr. Richard Teo )  นพ.ประสิทธิ์ เอี่ยมสุรีย์ แปล ต่อไปนี้คือคำพยานของ นพ.ริชาร์ด เตีย...
อ่านต่อ
หลวงพ่อดีเนาะ
 • 4 June 2019
 • 150
 • 0
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ อดีตสมภารวัดป่าชิคาโก แสดงธรรมไว้หลายธรรมมาสน์คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย (สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี) ฟังแ...
อ่านต่อ
การภาวนา2
 • 4 June 2019
 • 125
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
การภาวนา
 • 4 June 2019
 • 119
 • 0
รวบรวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามารถ...
อ่านต่อ
ประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของ ดร. กลอเรีย โปโล
 • 4 June 2019
 • 126
 • 0
ข้อมูลจาก http://freewillpalangjai.blogspot.com/ เรียบเรียงโดย คุณกอบกิจ  ครุวรรณ ดร.กลอเรีย โปโล ตอนที่1: http:/...
อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตาย1
 • 4 June 2019
 • 124
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
เป้าหมายของการเป็นคริสตชน
 • 4 June 2019
 • 67
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
ชีวิตใหม่
 • 4 June 2019
 • 115
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
ความหมายของคริสต์มาสที่แท้จริง
 • 4 June 2019
 • 53
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
สมโภชพระคริสตวรกาย
 • 4 June 2019
 • 118
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ