วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 124
 • 0
☘ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 ระลึกถึงนักบุญกาธารีนา แห่งซีเอนา พรหมจารี และน...
 • 4 June 2019
 • 102
 • 0
🍓อย่าเดินด้วยพึ่งพากำลังของตนเท่านั้นแต่จงพึ่งพาและยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทาง 📚บทอ่านประจำวันจั...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉลองพระเมตตา
 • 4 June 2019
 • 129
 • 0
🌷มองคนอื่นด้วยความเมตตา....แสวงหาโอกาสที่จะทำดีแก่ทุกคนเสมอ 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 28 เม...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 165
 • 0
🌹ถ้าเรารักพระเจ้า....การรับใช้จะไม่เป็นภาระและไม่ใช่การจำใจทำแต่จะเป็นโอกาสและเป็นความยินดีที่ได้รับใช...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 140
 • 0
🍄สิ่งที่ต้องทำวันนี้ :ขอบคุณพระเจ้า .. สรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้า ..มีความรัก ..ให้อภัยมีรอยยิ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2019 ฉลองนักบุญฟิลิป และยากอบ อัครสาวก
 • 4 June 2019
 • 136
 • 0
🌸ถ้าเราดำเนินชีวิตในความจริง..เราก็ดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 3 พ...
อ่านต่อ
วันพฤหัสที่ 2 พฤษภาคม 19 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 115
 • 0
“พลังแห่งพระวาจา”วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2019ระลึกถึงนักบุญอาธานาซีโอ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพร...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 122
 • 0
🍉 เพื่อจะได้รับ...คุณจะต้องสูญเสียเพื่อจะมีชีวิต...คุณจะต้องสูญเสียชีวิต เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 142
 • 0
🌼"ไม่ใช่" โดยกำลังของ "ข้าพเจ้าเอง" แต่โดยพึ่งในพระกำลัง "ของพระเจ้า"เรื่องบางอย่างก็เกินกำลังที่มนุ...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 128
 • 0
🍎จงจดจ่อในพระวาจา นิ่งสงบในการอธิษฐาน...รอคอยและวางใจในการทรงนำของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ท...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 142
 • 0
❤ ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างท้องฟ้า &hel...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 146
 • 0
🍄 พระเจ้าทรงอยู่ทุกหนแห่ง...ทรงพร้อมเสมอสำหรับทุกคนที่เชื่อพระองค์ทรงเป็นอยู่เหมือนเดิม...ตั้งแต่กาลก่อน ....
อ่านต่อ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 116
 • 0
💠ขอพระเจ้าทรงตอบคำวอนขอของท่านขอพระองค์ทรงลุกขึ้นเพื่อจะกรุณาท่านขอทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านให้หายดีขอทรง...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2016 ฉลองนักบุญมัทธีอัส
 • 4 June 2019
 • 182
 • 0
🌻ความรักต่อโลก....ทำให้คนยิ่งเหนื่อย ยิ่งล้าแต่ยิ่งแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก็จะยิ่งมีกำลัง มีพลัง มีชัยชนะ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019 ฉลองพระแม่เจ้าแห่งฟาติมา
 • 4 June 2019
 • 132
 • 0
🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้.......
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 133
 • 0
💦โดยพระองค์ เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์" เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร &#...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 129
 • 0
🍄 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้อ่อนน้อมยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าโปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้จักวางอ...
อ่านต่อ