วิญญาณในไฟชำระ ผู้รอคำภาวนาจากเรา
 • 4 June 2019
 • 41
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ในอดีตพ่อเค...
อ่านต่อ
พระเจ้าสถิตกับเรา
 • 4 June 2019
 • 117
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 อ่าน อสย 7:10-14...
อ่านต่อ
เล่าสู่กันฟัง : แบ่งปันการเดินทางในวันเวลาที่ผ่านมา
 • 4 June 2019
 • 26
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560   ตั้งแต่ปลายเดื...
อ่านต่อ
คุณเคยสวดให้กับวิญญาณที่กำลังจะไปนรกไหม ?
 • 4 June 2019
 • 28
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560    ...
อ่านต่อ
เหลียวหลังแลหน้าทบทวนปฐมกาล
 • 4 June 2019
 • 22
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 อ่าน ปฐมกาลบทที่1-3 &...
อ่านต่อ
พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
 • 4 June 2019
 • 114
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 อ่าน ยน 20:19-21 19พระ...
อ่านต่อ
เรื่องที่น่า(จะต้อง)รู้ของคริสตชน
 • 4 June 2019
 • 35
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ในเวลานี้พระศาสนจักรของเ...
อ่านต่อ
ศีลมหาสนิทคืองานเลี้ยงของพระเยซูเจ้า
 • 4 June 2019
 • 78
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ในครั้งนี้พ่อจะแบ่งปันเรื่อ...
อ่านต่อ
ศีลอภัยบาป-ศีลแห่งการคืนดี
 • 4 June 2019
 • 31
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ในเรื่องศีลอภัยบาปน...
อ่านต่อ
ฤทธิ์กุศล10ประการ พระพรที่ช่วยส่งเสริมชีวิตคริสตชน
 • 4 June 2019
 • 31
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เรื่องฤทธิ์กุศลที่พ่อจะนำ...
อ่านต่อ
…ภาวนาอย่างไรจึงจะถูกใจพระ…
 • 4 June 2019
 • 31
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 พ่อเป็นภราดาและสงฆ์จากคาร์แม...
อ่านต่อ
แบบอย่างการแพร่ธรรมผ่านมุมมองจากชีวิตของพระแม่มารีย์
 • 4 June 2019
 • 36
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ในเดือนตุลาคมสำหรับเร...
อ่านต่อ
ชีวิต ความตาย และความหวังของคริสตชน
 • 4 June 2019
 • 20
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ความเป็นจริงของชีวิตใน...
อ่านต่อ
ความเชื่อที่แท้จริงในชีวิตของคริสตชน
 • 4 June 2019
 • 21
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เรื่องความเชื่อที่พ่อจะแบ่...
อ่านต่อ
มหาพรต มาหาพระ
 • 4 June 2019
 • 119
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เรามาทำความเข้าใจเ...
อ่านต่อ
เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง
 • 4 June 2019
 • 32
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 พระวาจาในเทศกาลมหาพรต...
อ่านต่อ
การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต
 • 4 June 2019
 • 32
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ในการที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม...
อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า
 • 4 June 2019
 • 41
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุ...
อ่านต่อ
การแต่งงานแบบคาทอลิก
 • 4 June 2019
 • 122
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญ...
อ่านต่อ
วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า
 • 4 June 2019
 • 57
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ขณะนี้พระศาสนจักรเน้...
อ่านต่อ
แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ
 • 4 June 2019
 • 52
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 วันนี้พ่อชวนให้เ...
อ่านต่อ
คริสตชนกับการเตรียมตัวตายอย่างดี
 • 4 June 2019
 • 28
 • 0
คริสตชนกับการเตรียมตัวตายอย่างดีแบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 พฤศ...
อ่านต่อ
“คริสตชน4.0”
 • 4 June 2019
 • 121
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ความหมายของคำว่าคริสตช...
อ่านต่อ
“คริสตชนกับความกลัว”
 • 4 June 2019
 • 131
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 1“ใจของท่านทั้ง...
อ่านต่อ