การภาวนา2
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 62
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
การภาวนา
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 59
 • 0
รวบรวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามารถ...
อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตาย1
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 63
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
เป้าหมายของการเป็นคริสตชน
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 35
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
ชีวิตใหม่
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 53
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
ความหมายของคริสต์มาสที่แท้จริง
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 24
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
สมโภชพระคริสตวรกาย
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 53
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตาย3
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 54
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตาย2
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 52
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
อุ้มบุญ
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 53
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้า...
อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตาย4
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 54
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
ภาวนาเพื่อพี่น้องที่ถูกเบียดเบียน
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 22
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้า...
อ่านต่อ
การอด
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 52
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่ส...
อ่านต่อ
“คุก” สถานที่ชั่วคราวในโลกนี้
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 32
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่ส...
อ่านต่อ
ความรักของพระเป็นเจ้า
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 56
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที...
อ่านต่อ
วาระสุดท้ายของชีวิตและวิญญาณในไฟชำระ
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 22
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้า...
อ่านต่อ
พระเมตตา
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 49
 • 0
พระเมตตา บทเทศน์โดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล เมื่อวันฉลองพระเมตตา 27 เมษายน 2557 ณ วัดเซนต์หลุยส์ ถอดความและเรียบเรียงโ...
อ่านต่อ
พระทรมานของพระเยซูเจ้า
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 57
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพ...
อ่านต่อ
อาหารของจิตวิญญาณ
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 44
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพ...
อ่านต่อ
รดน้ำรินใจ
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 43
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพ...
อ่านต่อ
ความรักของพระเจ้าและสิ่งกีดขวางพระองค์
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 22
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพ...
อ่านต่อ
พระทรมานของพระเยซูเจ้าผ่านการเดินรูป14ภาค(จบ)
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 26
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที...
อ่านต่อ
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตาของพระเจ้า(JUBILEE YEAR)
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 24
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที...
อ่านต่อ
พระวาจาแห่งปีเมตตาธรรม : งานแต่งงานที่คานา
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 22
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที...
อ่านต่อ
รูปแบบวิถีชีวิตคริสตชน
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 47
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที...
อ่านต่อ
“ผู้หว่านและการลงทุนของชีวิต”
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 24
 • 0
“ผู้หว่านและการลงทุนของชีวิต” แบ่งปันโดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียง เมื่อวั...
อ่านต่อ