วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2019 ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก
 • 25 July 2019
 • 51
 • 0
    ข้าแต่ท่านนักบุญยากอบ  โปรดภาวนาเพื่อเรา 
เราจะได้ยินดี และเต็มใจสละทุกสิ่ง เพื่อติดตามพระเ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
 • 25 July 2019
 • 40
 • 0
    เพราะว่า... ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า ฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน... เมื่อฉันเดินต...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญบรียิต นักบวช
 • 23 July 2019
 • 50
 • 0
     ทุกหนทางที่เราเดิน  ทุกการกระทำที่เราทำ ถ้าเราทำด้วยความเชื่อ  ถ้าเราเดินด้วยคว...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2019 ฉลองนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
 • 23 July 2019
 • 64
 • 0
    ข้าแต่พระเจ้า ... รับโบนี...  ขอความรักของพระองค์ เป็นพลังผลักดันลูก … เพื่อลูกจะแส...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
 • 23 July 2019
 • 55
 • 0
  อยู่ในความรัก .. อยู่ในพระพร อยู่เพื่อรับใช้ .. อยู่ในพระเมตตา   บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 21 กรก...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 20 July 2019
 • 75
 • 0
        ในเวลาของพระคริสต์ ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า ตราบที่ข้า...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 19 July 2019
 • 78
 • 0
    ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ขอทรงพระกรุณาเทอญ ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ขอทรงปร...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 19 July 2019
 • 57
 • 0
      ในวันที่อ่อนล้า.... พระองค์ทรงเป็นกำลัง ในวันที่พลาดพลั้ง... พระองค์ทรงให้อภัย   บ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 18 July 2019
 • 58
 • 0
  จงวางใจในความรักของพระองค์ จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงวางใจในเวลาของพระองค์... เพราะพระองค์จะไม่...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2019
 • 16 July 2019
 • 174
 • 0
    โอ้ พระนางมารีย์ … ผู้เป็นดอกไม้แห่งคาร์แมล ช่วยวิงวอนเทอญ   บทอ่านประจำวันอังคารท...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2019
 • 16 July 2019
 • 147
 • 0
เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?" เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย.. ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลย ดูเถิดเรา จะเฉลย ด้วยชีว...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019
 • 16 July 2019
 • 158
 • 0
จงรักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน จงรักซึ่งกันและกัน .. ดังที่เรารักท่าน จงรับใช้กันด้วยใจอาทร .. ดั...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2019
 • 13 July 2019
 • 158
 • 0
    เราได้วางลูกไว้ที่ ... ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกแล้ว  จงยืนอยู่บนโลกนี้ … ด้วยความไ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2019
 • 13 July 2019
 • 155
 • 0
      ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ... คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ   บทอ่านประจำวันศุ...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2019
 • 13 July 2019
 • 159
 • 0
  ทุกหนทางที่เราเดิน .. ทุกการกระทำที่เราทำ .. ถ้าเราทำด้วยความเชื่อ … ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อฟัง...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019
 • 10 July 2019
 • 171
 • 0
  ไม่มีทางใดๆ ที่ยากเกินไป... เมื่อพระเจ้าทรงร่วมทางไปด้วย   บทอ่านประจำวันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 ส...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
 • 9 July 2019
 • 59
 • 0
  มือที่สวยงาม...ปรนนิบัติรับใช้ เท้าที่สง่างาม...นำข่าวดีไปประกาศ ใจที่งามผุดผ่อง...ใจที่ถ่อมสุภาพ ปากที่ท...
อ่านต่อ
บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2015
 • 4 June 2019
 • 34
 • 0
🌻 วางภาระของ "พรุ่งนี้" ลงเสียเถิด และจงวางใจพระเจ้าสำหรับ "วันนี้" 📚 บทอ่านประจำวันพฤหัสบดี...
อ่านต่อ
บทอ่านประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2015 ระลึกถึงนักบุญออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอ...
 • 4 June 2019
 • 58
 • 0
🍉 เพื่อจะได้รับ...คุณจะต้องสูญเสียเพื่อจะมีชีวิต...คุณจะต้องสูญเสียชีวิต เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า......
อ่านต่อ
บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015
 • 4 June 2019
 • 50
 • 0
󾁅 น้อมรับ...พระประสงค์ของพระเจ้าเชื่อฟัง...พระประสงค์ของพระองค์และรัก...พระประสงค์คุณจะแสวงหาสิ่งอื่นใดนอ...
อ่านต่อ
บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2015
 • 4 June 2019
 • 32
 • 0
🌹 พระเจ้าข้า ลูกเชื่อในพระองค์  ลูกกราบนมัสการพระองค์ วางใจในพระองค์และรักพระองค์ ลูกกราบขออภั...
อ่านต่อ
บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 201
 • 4 June 2019
 • 36
 • 0
🍒เมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา...  ความอุปถัมป์ข้าพเจ้ามาจากไหน ความอุปถัมภ์ข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า..&nb...
อ่านต่อ
บทอ่านประจำวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2015 ระลึกถึงนักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมร...
 • 4 June 2019
 • 32
 • 0
🍊 ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปได้ "ดั่งใจ"ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า "ความไว้วางใจในพระเจ้า"เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด .......
อ่านต่อ
บทอ่านประจำวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2015
 • 4 June 2019
 • 42
 • 0
󾁋 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้อ่อนน้อมยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าโปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้จักวางอดีต...
อ่านต่อ
บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2015
 • 4 June 2019
 • 39
 • 0
󾁋 จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน (โรม 12:12) 󾔃 บทอ่านประจำวัน...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2015 ระลึกถึงนักบุญบอนีฟาส พระสังฆราช และมรณสักขี
 • 4 June 2019
 • 28
 • 0
   🍏 ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้ง  และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2015
 • 4 June 2019
 • 100
 • 0
   🌺 ในพระเจ้า...มีการอัศจรรย์ทุกๆอย่าง...แม้ในหนทางที่มืดมนและอับจนไปทุกด้านอย่าปล่อยมือจากพระองค์...
อ่านต่อ
บทอ่านประจำวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2015 ระลึกถึงนักบุญเอเฟรม สังฆานุกร นักป...
 • 4 June 2019
 • 21
 • 0
    🍊 ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปได้ "ดั่งใจ"ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า "ความไว้วางใจในพระเจ้า"เป็นทางเลือกท...
อ่านต่อ
บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2015
 • 4 June 2019
 • 36
 • 0
   🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแท...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
 • 4 June 2019
 • 28
 • 0
   🍇จงระลึกไว้เสมอว่า เราอยู่กับลูกตลอดเวลา เราคือความหวังของลูก 📚 บทอ่านประจำวันอาทิตย์...
อ่านต่อ