วันอังคารที่ 24 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
 • 24 September 2019
 • 37
 • 0
            เพราะว่า... ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า ฉันจึงสามารถมั่นใ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2019 ระลึกถึง น. ปีโอ แห่งปีเอเตรลซีนา พระสงฆ์
 • 24 September 2019
 • 26
 • 0
   ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกเป็นเทียน ส่องสว่างให้แก่โลกรอบตัว มากกว่าที่จะคอยสาปแช่งความมืด  ...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2019 ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร
 • 21 September 2019
 • 28
 • 0
      เมื่อคนกระหายสิ่งใด เขาให้เวลากับสิ่งนั้น
คนกระหายหาความรู้ ให้เวลาแก่การศึกษาหาความรู้ ค...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2019 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ นัก...
 • 20 September 2019
 • 25
 • 0
      จงเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่..คุณมีอยู่ และจงขอบพระคุณสำหรับความยากลำบาก.. เพราะมั...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่19 กันยายน2019 นักบุญยานูอารีโอพระสังฆราชและมรณสักขี
 • 20 September 2019
 • 24
 • 0
      สิ่งสำคัญคือหัวใจที่เปิดกว้าง... สิ่งสำคัญคือหัวใจที่วางใจ... สิ่งสำคัญคือหัวใจที่เชื่อ....
อ่านต่อ
วันพุธที่ 18 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
 • 18 September 2019
 • 24
 • 0
      ยามใดมีทุกข์  จงปล่อยวาง … และให้พระเจ้าขับเคลื่อน   บทอ่านประจำวันพุธที่ 1...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
 • 18 September 2019
 • 40
 • 0
      พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิด แห่งความทุกข์ลำบากหมดไป แต่จะทรงประทานความแข็งแกร่ง และสันต...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2019 ระลึกถึงนักบุญคอร์เนเลียส พระสันตะปาปา นัก...
 • 18 September 2019
 • 18
 • 0
      จงวางใจในความรักของพระองค์ จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงวางใจในเวลาของพระองค์... เ...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
 • 16 September 2019
 • 31
 • 0
    จงยกมือที่อ่อนล้าของเธอขึ้นมา...  เพราะมือที่อ่อนล้า..จะไม่อ่อนล้าอีกต่อไป  ถ้าเขาได...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
 • 16 September 2019
 • 45
 • 0
    ไม่ใช่ตะปู… ที่ตรึงพระเยซูไว้บนกางเขน ความรัก..ต่างหาก ที่ตรึงพระองค์ไว้ อย่าสงสัยในควา...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 ระลึกถึง น.ยอห์น ครีโซสตม พระสังฆราชและนักปราช...
 • 13 September 2019
 • 35
 • 0
    พระเจ้าทรงรักโลกนี้  ยอมให้แม้ชีวีเพื่อเรา ในพระคริสต์ผู้ไถ่บาปเรา  ผู้เป็นที่รักของพระ...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019 ระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์ พ...
 • 13 September 2019
 • 24
 • 0
    พระคุณพระเจ้า... จะนำเราไปในทุกทาง จะประคับประคองเราไป แม้ในหนทางที่ยากลำบาก   บทอ่านประ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
 • 11 September 2019
 • 45
 • 0
          ไม่มีการหยุดพักใด... ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่ เท่ากับที่ได้......
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
 • 11 September 2019
 • 30
 • 0
          การอธิษฐานภาวนา ..  ไม่ใช่การสวดมนต์หรือพูดซ้ำ ๆ  แต่เป็นการพู...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2019 ระลึกถึงนักบุญเปโตร คลาแวร์
 • 11 September 2019
 • 31
 • 0
        ขอบพระคุณ.... สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหล...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
 • 9 September 2019
 • 33
 • 0
    บางครั้ง.... ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลย เพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีต และหันมาขอบพระคุณพระเจ้า ส...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 7 กันยานยน 2019 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
 • 9 September 2019
 • 33
 • 0
    พระสัญญาของพระเจ้า เป็นจริงเสมอ เป็นไปได้เสมอ พระเจ้าไม่เคยสัญญาอย่างเลื่อนลอย   บทอ่านปร...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
 • 6 September 2019
 • 37
 • 0
          ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปได้ "ดั่งใจ" ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า "ความไว้วางใจในพร...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
 • 5 September 2019
 • 45
 • 0
    โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรง โปรดทอแสงในวันลูกมืดมน   บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยาย...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
 • 5 September 2019
 • 46
 • 0
    ประโยชน์สุดเลอค่า คือ การได้เจอพระคริสตเยซู ในพระวาจา ในเพื่อนมนุษย์ ได้รัก ได้รับใช้ทุกคน ด้ว...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2019 ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี พระสันตะปาปา และนักปราช...
 • 4 September 2019
 • 44
 • 0
          พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิด แห่งความทุกข์ลำบากหมดไป แต่จะทรงประทานความแข...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
 • 4 September 2019
 • 43
 • 0
      โดยพระองค์  เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่... และ "โดยพระองค์"  เราจึงได้รับ...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
 • 4 September 2019
 • 46
 • 0
      ไม่มีการหยุดพักใด... ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่ เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
 • 4 September 2019
 • 39
 • 0
         ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ คุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียว...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
 • 31 August 2019
 • 39
 • 0
  ข้าแต่ดวงพระทัย  ขอโปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์โดยสมควร  ป่านนี้ .. ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักพระองค์...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แบปติสต์ ถูกตัดศีรษะ
 • 31 August 2019
 • 55
 • 0
     ขอโปรดให้ทุกย่างก้าวของลูก มั่นคงอยู่ในพระดำรัสของพระองค์
ขออย่าทรงให้ความบาปผิดใดๆ
มีอำนาจ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญออกัสติน พระสังฆราช และนักปราชญ์...
 • 28 August 2019
 • 50
 • 0
     ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้อ่อนน้อม ยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้า โปรดสอนข้าพเ...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญมอนิกา
 • 28 August 2019
 • 47
 • 0
    ชีวิตที่ยุ่งยาก .. ทำให้ต้องอธิษฐานหนักขึ้น แต่ถ้าอธิษฐานอย่างหนัก .. ชีวิตจะง่ายขึ้น   อย่า...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา
 • 26 August 2019
 • 50
 • 0
  ขอให้ทุกนาทีแห่งชีวิต  เป็นนาทีแรก เป็นนาทีสุดท้าย และเป็นนาทีเดียวที่ข้าพเจ้า มอบถวายแด่พระองค์ &...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
 • 26 August 2019
 • 40
 • 0
      เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่า  หนทางของลูกยากลำบาก  จงรู้เถิดว่า...  นั่...
อ่านต่อ