วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 51
 • 0
❤ ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างท้องฟ้า &hel...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 41
 • 0
🍄 พระเจ้าทรงอยู่ทุกหนแห่ง...ทรงพร้อมเสมอสำหรับทุกคนที่เชื่อพระองค์ทรงเป็นอยู่เหมือนเดิม...ตั้งแต่กาลก่อน ....
อ่านต่อ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 41
 • 0
💠ขอพระเจ้าทรงตอบคำวอนขอของท่านขอพระองค์ทรงลุกขึ้นเพื่อจะกรุณาท่านขอทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านให้หายดีขอทรง...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2016 ฉลองนักบุญมัทธีอัส
 • 4 June 2019
 • 67
 • 0
🌻ความรักต่อโลก....ทำให้คนยิ่งเหนื่อย ยิ่งล้าแต่ยิ่งแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก็จะยิ่งมีกำลัง มีพลัง มีชัยชนะ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019 ฉลองพระแม่เจ้าแห่งฟาติมา
 • 4 June 2019
 • 43
 • 0
🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้.......
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 56
 • 0
💦โดยพระองค์ เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์" เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร &#...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
 • 4 June 2019
 • 42
 • 0
🍄 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้อ่อนน้อมยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าโปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้จักวางอ...
อ่านต่อ