วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆร...
 • 28 October 2019
 • 26
 • 0
    จงหว่าน "ความทรงจำดีๆ"  ไว้ในใจของผู้อื่น... จงทำตัวให้เขา "เป็นหนี้คุณ"  ด้วยความรัก!!...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์
 • 24 October 2019
 • 10
 • 0
          มีคนกล่าวไว้ว่า... ถ้าคุณไม่มีเวลาให้กับพระเจ้า คุณก็ยุ่งเกินไปเสียแล้ว!!! &n...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา
 • 24 October 2019
 • 12
 • 0
            พระเจ้ารู้จักทุกหนทางที่คุณเดิน... และทรงมีพระประสงค์ให้คุณเดินในทางท...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
 • 22 October 2019
 • 43
 • 0
        ในความรักของพระองค์ .. มีความบริบูรณ์ ในความรักของพระองค์ .. มีหนทางแห่งชีวิต ในคว...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 19 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
 • 22 October 2019
 • 31
 • 0
       ผู้ใดดำเนินในความสว่าง  ความมืด.. ก็ไม่อยู่ในผู้นั้น    บทอ่า...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์ นักบ...
 • 19 October 2019
 • 17
 • 0
      จงระลึกไว้เสมอว่า .. เราอยู่กับลูกตลอดเวลา  เราคือ ความหวังของลูก   บทอ่านประจ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2019 ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร
 • 19 October 2019
 • 38
 • 0
              ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป  อย่างไม่มีพระเจ้...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสัง...
 • 19 October 2019
 • 14
 • 0
   คุณอาจมีความอ่อนแอ  แต่พระเจ้ามีความเข้มแข็ง คุณอาจมีบาป  แต่พระเจ้ามีพระคุณ… คุณ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญเฮดวิก นักบวช นักบุญมาร์การีตา มา...
 • 18 October 2019
 • 14
 • 0
      จงวางใจในพระเจ้า... ด้วยสิ้นสุดใจของคุณ แม้ในหนทาง.... ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจ ก็จงวา...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญเทเรซา แห่ง อาวีลา พรหมจารี และ...
 • 15 October 2019
 • 33
 • 0
      ความรักของพระเจ้านั้นอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ แม้เราจะหลงไปไกลสักเท่าใด.... ความรักอันแสนยิ่งใหญ่ก...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญกัลลิสตัสที่ 1 พระสันตะปาปา แล...
 • 15 October 2019
 • 19
 • 0
        องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่ สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ  จงเดิน...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
 • 15 October 2019
 • 26
 • 0
      เราจำเป็นต้อง .. เงียบ ทั้งความคิด .. ทั้งวาจา .. ทั้งจิตใจ  เพื่อที่เราจะได้ยิน .....
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
 • 15 October 2019
 • 30
 • 0
            ประโยชน์สุดเลอค่า คือ การได้เจอพระคริสตเยซู ในพระวาจา ในเพื่อนมนุษย์...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
 • 11 October 2019
 • 35
 • 0
          ในโลกที่มืดมิด ... จงส่องสว่าง
ในความอ้างว้าง ... จงสำแดงมิตรภาพ ในโลกที่ขาดควา...
อ่านต่อ
วันพฤหัสที่ 10 ตุลาคม 19 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
 • 10 October 2019
 • 44
 • 0
      ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักปานใด ก็ยังด้อยกว่าพระอานุภาพของพระเจ้า จงมอบชีวิตและปัญหาของท่าน...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญดิโอนีซิโอ พระสังฆราช และเพื่อนมรณสั...
 • 10 October 2019
 • 29
 • 0
           พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิด แห่งความทุกข์ลำบากหมดไป แต่จะทรงประทานความแข...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
 • 9 October 2019
 • 38
 • 0
          อย่าปล่อยให้สิ่งที่ดี  เข้ามาแทนที่สิ่งที่ดีที่สุด … สิ่งที่จำเป...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงแม่พระลูกประคำ
 • 8 October 2019
 • 29
 • 0
          สันตะมารีย์  พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลาย ผู้เป็นคนบาป บัด...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
 • 8 October 2019
 • 35
 • 0
              อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่น
อย่าให้อุปสรรคใดๆ...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญโฟสติน่า โควัลสกา
 • 7 October 2019
 • 30
 • 0
          จงมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเข้มแข็ง จงทำใจกล้า จงมีความหวังในองค์พระ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี
 • 7 October 2019
 • 28
 • 0
      ชีวิตมาจากพระเจ้า ดำรงอยู่เพื่อพระองค์ และกลับคืนสู่พระองค์   บทอ่านประจำวันศุกร์...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
 • 7 October 2019
 • 29
 • 0
    การสวดภาวนา คือ แสงสว่างของวิญญาณ การสวดภาวนาไม่ใช่  “ล้อรถสำรอง”  ที่จะใช้ต...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2019 ระลึกถึงฑูตสวรรค์ผู้อารักขา
 • 2 October 2019
 • 28
 • 0
       " เทวดารักษาตัวเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดี  ท่านภาวนาวิงวอนพระเจ้าเพื่อเรา  ท...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2019 ฉลองนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี
 • 2 October 2019
 • 22
 • 0
   ความรักคือ …  การให้ทุกสิ่งทุกอย่าง และการเสียสละตัวเอง   (น.เทเรซา แห่งพระกุมารเ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019 ระลึกถึงนักบุญ เยโรม พระสงฆ์ และนักปราชญ์ แห...
 • 1 October 2019
 • 27
 • 0
อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่น
อย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อ
เพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า..
...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
 • 29 September 2019
 • 24
 • 0
      โอพระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจข้า ทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไร หากพระองค์พบความชั่ว ใจมัก...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 ระลึกถึงนักบุญลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี...
 • 29 September 2019
 • 19
 • 0
ขอบพระคุณ.... สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย  บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 28 กั...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2019 ระลึกถึง น.วินเซนต์ เดอ ปอล พระสงฆ์
 • 29 September 2019
 • 22
 • 0
          จงเด็ดเดี่ยว ..ในความถูกต้อง จงยึดมั่น .. ในความจริงของพระเจ้า จงแน่วแน่ .....
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019 ระลึกถึงนักบุญคอสมา และนักบุญดาเมียน มรณสัก...
 • 29 September 2019
 • 19
 • 0
        พระองค์ คือ ทุกสิ่งที่ลูกมีและทุกสิ่งที่ลูกต้องการ  พระองค์ คือ ความรอดและการไ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 25 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
 • 25 September 2019
 • 25
 • 0
    แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้ อาจไม่มีใครๆ เขามองเห็น แต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็น พระเจ้าเป็นผู้ป...
อ่านต่อ