วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้...
 • 24 December 2019
 • 11
 • 0
    องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่ สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ  จงเดินในสันติสุข...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญคานีซีอัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห...
 • 24 December 2019
 • 13
 • 0
    พระเจ้าทรงแสวงหา.... คนที่พระองค์จะทรงทำงานผ่านชีวิตของเขา ถ้าเราเชื่อ... เราจะได้เห็นความยิ่งใ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
 • 20 December 2019
 • 19
 • 0
    อิมมานูเอล.... พระเจ้าทรงอยู่กับเรา... ข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งใด... เพราะข้าพเจ้ามั่นใจ... พระเจ้าทร...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเ...
 • 20 December 2019
 • 15
 • 0
  องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่ สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ  จงเดินในสันติสุขเถิด  ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
 • 19 December 2019
 • 13
 • 0
      ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ... คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ   บทอ่านประจำวันพุ...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 วันคล้ายวันสมภพของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
 • 17 December 2019
 • 9
 • 0
  พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา.... ทรงเข้าใจเรา...ดีที่สุด ทรงรู้จักเรา......ดีที่สุด ทรงรักและห่วงใยเรา...ที่สุด...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2019 ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน
 • 17 December 2019
 • 9
 • 0
  ความรักต่อโลก.... ทำให้คนยิ่งเหนื่อย ยิ่งล้า แต่ยิ่งแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า ก็จะยิ่งมีกำลัง มีพลัง มีชั...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้...
 • 16 December 2019
 • 12
 • 0
  เหนือกว่ารักทั้งมวลในโลกหล้า  ยิ่งใหญ่กว่าสัมพันธ์ใดใดในโลกนี้ คือความรักของพระคริสต์ผู้ยอมพลี...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019 ระลึกถึงน.ยอห์น แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์ และนักป...
 • 16 December 2019
 • 13
 • 0
    ขอให้ลูกรอบคอบกับทุกเหตุการณ์ ขอให้ลูกพ้นผ่านทุกอย่างไปด้วยดี ขอให้ลูกเข้มแข็งอดทนมากกว่านี้ ขอให...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญลูเซีย พรหมจารี และมรณสักขี
 • 13 December 2019
 • 17
 • 0
  ไม่มีทางใดๆ ที่ยากเกินไป...
เมื่อพระเจ้าทรงร่วมทางไปด้วย   บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2019 ระ...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป
 • 13 December 2019
 • 12
 • 0
  บางครั้ง.... ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลย เพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีต และหันมาขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับ......
อ่านต่อ
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญดามาซัส ที่ 1 พระสันตะปาปา
 • 11 December 2019
 • 9
 • 0
    ในวันที่อ่อนล้า.... พระองค์ทรงเป็นกำลัง ในวันที่พลาดพลั้ง... พระองค์ทรงให้อภัย   บทอ่านประ...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
 • 10 December 2019
 • 9
 • 0
  เมื่อข้าพเจ้าเดินไม่ไหว... พระองค์ทรงแบกข้าพเจ้าไว้บนบ่า เมื่อข้าพเจ้าหลงทางไกลจากพระอุรา ทรงตามหาและนำ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2019 สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล
 • 10 December 2019
 • 9
 • 0
    โอ้พระนางมารีอา ผู้ปฏิสนธินิรมล        ช่วยวิงวอนเพื่อเรา ผู้เข้ามาขอพึ่งด้วย...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
 • 9 December 2019
 • 17
 • 0
    จงใช้พลังสุดความสามารถ  เพื่อการแสวงหาพระเจ้า  และมากกว่านั้น … จงเป็นดวงด...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญอัมโบรส พระสังฆราช นักปราชญ์
 • 9 December 2019
 • 11
 • 0
    ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักปานใด ก็ยังด้อยกว่าพระอานุภาพของพระเจ้า จงมอบชีวิตและปัญหาของท่าน ไว้ใน...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญนิโคลัส พระสังฆราช
 • 9 December 2019
 • 14
 • 0
  เมื่ออธิษฐาน.... จงรอคอยพระเจ้า  นิ่งสงบ และไว้วางใจ   บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2019...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้...
 • 6 December 2019
 • 14
 • 0
       พระวาจาของพระเจ้า เริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโต ก็ต่อเมื่อเราฟังแล้ว … นำเอาไ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งดามัสกัส พระสงฆ์ และนัก...
 • 4 December 2019
 • 15
 • 0
      จงวางใจในความรักของพระองค์ จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงวางใจในเวลาของพระองค์... เพราะ...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2019 ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของมิ...
 • 4 December 2019
 • 14
 • 0
        จงมีความตั้งใจ... จงมีความพยายาม จงมีความอดทน... จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
 • 2 December 2019
 • 14
 • 0
    ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา 
นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า 
เราคือ พระเจ้า พระผู้สูงสุด
และผู้ประทานท...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
 • 2 December 2019
 • 23
 • 0
    เตรียมตัว .. เตรียมใจ .. เตรียมความคิด เตรียมกิจการดี เพื่อต้อนรับองค์พระผู้ไถ่ เพื่อคริสต์มาส จ...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2019 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก
 • 2 December 2019
 • 17
 • 0
        แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้ อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็น แต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็น...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2019 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
 • 2 December 2019
 • 21
 • 0
      ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวัง ณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง.. ณ ความโศกเศร้า พระ...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
 • 29 November 2019
 • 19
 • 0
      จงวางใจในความรักของพระองค์ จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงวางใจในเวลาของพระองค์... เพราะ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2019 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
 • 27 November 2019
 • 23
 • 0
      เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวัง   เพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
 • 27 November 2019
 • 14
 • 0
    อยู่ในความรัก อยู่ในพระพร อยู่เพื่อรับใช้ อยู่ในพระเมตตา   บทอ่านประจำวันอังคารที่ 26 พฤ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019 นักบุญกาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารี...
 • 26 November 2019
 • 12
 • 0
    ความไว้วางใจในพระเจ้า   เป็นประตูเปิดตรงไปสู่ "พระพร"   บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 25 พฤ...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
 • 25 November 2019
 • 17
 • 0
        ผู้ที่วางใจในพระเจ้า ก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่มาหาพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงละท...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2019 ระลึกถึงนักบุญเคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา แ...
 • 23 November 2019
 • 13
 • 0
    ทุกอย่างมีวาระ... แม้ในยามทุกข์ ก็ยังสามารถพบสิ่งดีได้ จงเข้มแข็งในทุกวาระ ทุกฤดูกาล...   บทอ...
อ่านต่อ