วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
 • 3 March 2020
 • 22
 • 0
   ถ้าแม้นความเจ็บปวด ทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้น  ฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวด  เพื...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
 • 2 March 2020
 • 29
 • 0
  เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวัง   เพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ... จงอย่...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 วันเสาร์หลังวันพุธรับเถ้า
 • 2 March 2020
 • 25
 • 0
ในความทุกข์ยากทั้งหลาย... ข้าพเจ้ามั่นใจ... ในพระหัตถ์ที่พยุงข้าพเจ้าไว้   บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 29 กุมภ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 วันศุกร์หลังวันพุธรับเถ้า
 • 28 February 2020
 • 24
 • 0
  มือที่สวยงาม...ปรนนิบัติรับใช้ เท้าที่สง่างาม...นำข่าวดีไปประกาศ ใจที่งามผุดผ่อง...ใจที่ถ่อมสุภาพ ปากที่ท...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาาพันธ์ 2020 หลังวันพุธรับเถ้า
 • 27 February 2020
 • 25
 • 0
   ทางเดินที่ปลอดภัยที่สุด คือทางเดินตามพระวจนะของพระเจ้า   บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาาพันธ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 วันพุธรับเถ้า
 • 26 February 2020
 • 37
 • 0
อย่าลืมที่จะทำความดี และแบ่งปันร่วมกับผู้อื่น เพราะพระเจ้าพอพระทัย เครื่องบูชาเช่นนี้ …   บทอ่านป...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
 • 26 February 2020
 • 28
 • 0
  ในยามสุข .. เราต้องสรรเสริญพระเจ้า ในยามลำบาก .. เราต้องแสวงหาพระเจ้า ในยามยุ่งยาก .. เราต้องวอนขอพระองค์...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
 • 25 February 2020
 • 29
 • 0
  อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนา ของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า  ด้วยการอธิษฐาน  กา...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
 • 24 February 2020
 • 22
 • 0
  แม้ว่ายากที่จะให้อภัยเขา ก็จงให้อภัย...แก่เขาเถิด... เหมือนที่พระเจ้าอภัยให้เรา   บทอ่านประจำ...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก
 • 24 February 2020
 • 17
 • 0
    ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณ โปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิด ให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิด ส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญเปโตร ดามีอานี พระสังฆราชแล...
 • 24 February 2020
 • 15
 • 0
    ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ คุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียว เพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
 • 24 February 2020
 • 18
 • 0
   ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อ ทุกสิ่งดูง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีความหวัง และง่ายกว่านั้นอีกสำหรับคนที...
อ่านต่อ
วันพุธท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
 • 20 February 2020
 • 24
 • 0
   ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวัง ณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง.. ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความ...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
 • 19 February 2020
 • 29
 • 0
  ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ... คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเอง เพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขา ถ้าคุณรักพ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญเจ็ดองค์ ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้...
 • 18 February 2020
 • 22
 • 0
    เมื่ออธิษฐาน ... จงรอคอยพระเจ้า  นิ่งสงบ และ ไว้วางใจ   บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 17 กุม...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
 • 17 February 2020
 • 23
 • 0
  ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักปานใด ก็ยังด้อยกว่าพระอานุภาพของพระเจ้า จงมอบชีวิตและปัญหาของท่าน ไว้ในพระหัต...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
 • 17 February 2020
 • 25
 • 0
    แม้ บางครั้งเมฆหมอก และความมืด จะปกคลุมข้าพระองค์ไว้ แต่ข้าพระองค์รู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆ ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญซีริล ฤาษี และ นักบุญเมโทดิโ...
 • 15 February 2020
 • 23
 • 0
  รักคนที่น่ารัก...ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรา "รัก" แม้กระทั่ง "ศัตรู" รักเหมือนที่พระเยซูท...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
 • 15 February 2020
 • 37
 • 0
    บางครั้งเมฆหมอกและความมืด จะปกคลุมข้าพระองค์ไว้ แต่ข้าพระองค์รู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆ  ลูก...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
 • 13 February 2020
 • 36
 • 0
  ผู้ใดดำเนินในความสว่าง  ความมืดก็ไม่อยู่ในผู้นั้น 
บาปใดๆที่ไม่สารภาพ และกลับใจ... 
บาปใดๆที่ปิดซ่อน...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
 • 12 February 2020
 • 30
 • 0
    จงวางใจในความรักของพระองค์ จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงวางใจในเวลาของพระองค์... เพราะพระองค...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึง นักบุญสกอลัสติกา พรหมจารี
 • 10 February 2020
 • 51
 • 0
  จงใช้พลังสุดความสามารถ  เพื่อการแสวงหาพระเจ้า  และมากกว่านั้น … จงเป็นดวงดาวนำทาง  ใ...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
 • 10 February 2020
 • 27
 • 0
  ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกเป็นเทียน ส่องสว่างให้แก่โลกรอบตัว มากกว่าที่จะคอยสาปแช่งความมืด   บ...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญเยโรม เอมีลีอานี พระสงฆ์ และ...
 • 8 February 2020
 • 34
 • 0
  ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณ โปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิด ให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิด ส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ &nbs...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
 • 8 February 2020
 • 34
 • 0
    ความเย่อหยิ่งทำให้เรา มองเห็นแต่ส่วนเสียของผู้อื่น แต่ความสุภาพถ่อมตน ทำให้เรามองเห็นความบกพร่องในตัว...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึง น.เปาโล มิกิ และเพื่อนมรณสักขี
 • 7 February 2020
 • 23
 • 0
    จงมีความตั้งใจ... จงมีความพยายาม จงมีความอดทน... จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์   บทอ่านประจำ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี
 • 6 February 2020
 • 28
 • 0
    ไม่มีใครที่แสวงหาพระองค์  แล้วพระองค์จะทรงทำเฉยต่อเขา ไม่มีใครที่มอบกายถวายชีวิตให้กับพระองค์...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
 • 5 February 2020
 • 25
 • 0
    เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่า  หนทางของลูกยากลำบาก  จงรู้เถิดว่า...  นั่นคือเวลาที่ดีท...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญบลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักข...
 • 4 February 2020
 • 27
 • 0
   ความทุกข์ … ทำอะไรคนที่วางใจพระเจ้าไม่ได้ ความทุกข์ … อาจจะคว่ำคนอ่อนแอลงได้  แต่...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร
 • 3 February 2020
 • 25
 • 0
   ข้าแต่พระเจ้า .. ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติ … ตามพระประสงค์ของพระองค์   บทอ...
อ่านต่อ