วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 

ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณ

โปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิด

ให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิด

ส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/VTBr_KQkeAI

 

https://youtu.be/_JuBIXKZKxE

 

ภาวนาเช้า

https://youtu.be/xgY2diCZsQc

 

 

 

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน :

วว 10:8-11 

ลก 19:45-48

 

พระเยซูเจ้า รับไม่ได้ที่มีบางคน ใช้วัด

อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อคิดหาประโยชน์ส่วนตน

การเสียผลประโยชน์  ทำให้หลายคน

พยายามที่จะหาวิธีกำจัดพระเยซู แต่ก็ทำไม่สำเร็จ

เพราะพลังอำนาจ วาจา และคำสอน ของพระเยซูเจ้า

ทำให้ผู้คนที่ได้ฟัง ปฎิบัติตาม ด้วยความตั้งใจ

 

นักบุญยอห์น ตอกย้ำว่า..พลังอำนาจของพระวาจา

เมื่อกลืนกินเข้ามา เป็นอาหารบำรุงเลี้ยงชีวิตจิต

รสชาติมันอาจขม แต่เมื่อได้ออกจากปาก

มันจะให้คุณค่าอันหวานชื่น

 

หมายเหตุ..

วาจา อาจมีภัย เพราะในใจมีพิษ

วาจาจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่คิดก่อนพูด...

ดังนั้น ถ้าไม่ระวัง มนุษย์อาจทำร้ายตนเองด้วยความคิด

และทำลาย....คนใกล้ชิดด้วยวาจา.....

 

(จากบทเทศน์ของคพ. อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 20 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน วว10:8-11 / ลก 19:45-48

พระเยซูคริสตเจ้าไม่เพียงแต่สุภาพ อ่อนโยน หรือเป็นเพียงคนดีคนหนึ่งเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ พระองค์ทรงแสดงให้มวลมนุษย์ได้เห็นว่าความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไร  เป็นผู้ที่ห่วงใยเอาใจใส่หรือ? ก็ใช่ เป็นคนอ่อนแอหรือ? ก็ไม่น่าจะใช่ คนที่อ่อนแอจะสามารถขับไล่พ่อค้าขายของและพ่อค้าแลกเงินทั้งหลาย      ออกจากบริเวณพระวิหารได้หรือ(ลก 19:15))? และยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้คุ้มครองที่พระองค์ต้องจัดการอีกด้วย พระองค์ไม่ได้ทรงเกรงกลัวที่จะลุกขึ้นปกป้องในสิ่งที่ถูกต้อง และไม่ทรงเกรงกลัวที่จะท้าทายผู้ที่ทำผิดต่อความเป็นสถาบันอย่างลึกซึ้ง พระองค์ทรงเอาใจใส่ต่อพระนิเวศน์ของพระเจ้าพระบิดาและทรงลงมือปฏิบัติการด้วยสิทธิอำนาจที่ไม่มีใครกล้าขวางพระองค์เลย(ลก19:16)

          เราดำรงชีวิตอยู่อย่างไรในเวลานี้? เรากลัวที่จะเผชิญกับคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าหรือไม่? พระเยซูคริสตเจ้าไม่ทรงรอให้ใครมาถามความเห็นจากพระองค์ พระองค์ทรงลงมือกระทำการด้วยสิทธิอำนาจและด้วยความรักต่อพระนามของพระบิดา (ลก 19:17)) เราเองก็สามารถที่จะรับการท้าทายจากสถานการณ์ต่างๆที่พระเจ้าไม่ได้ทรงรับเกียรติ คนแลกเงินและพวกพ่อค้าเหล่านั้นกำลังฉกฉวยโอกาสเอาเปรียบบรรดาผู้ที่เดินทางไกลมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เพื่อไปร่วมเทศกาลปัสกาในพระวิหารด้วยการโก่งราคาสินค้าอย่างสูงลิ่ว เราเห็นคนยากจนถูกเอาเปรียบตรงไหนบ้างในสังคมของเรา 

พระเยซูต้องการให้ทั้งคนยิวและคนต่างชาติใช้พระวิหารเป็นสถานที่นมัสการพระองค์ แต่พวกยิวที่ไร้ความคิดกลับทำให้ที่ของคนต่างชาติเป็นถ้ำของพวกโจร เป็นที่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าคดโกงแทนที่จะเป็นนิเวศน์แห่งการอธิษฐาน การกระทำเช่นนั้นทำให้ประชาชนตระหนักในสิทธิอำนาจของพระเยซูด้วยคำสั่งสอนของพระองค์ ชื่อเสียงของพระองค์ท่ามกลางประชาชนทำให้พวกผู้นำศาสนายิวโกรธและพยายามหาช่องทางประหารพระองค์เสีย แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทันที.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)