วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 

ทางเดินที่ปลอดภัยที่สุด

ทางเดินตามพระวจนะของพระเจ้า

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/WwGfTKPK1gE

 

https://youtu.be/jRFfN0pBxmM

 

You are My All in All

https://youtu.be/jVn1BEAWqcc

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน :

วว 5:1-10 

ลก 19:41-44

 

พระเยซูเจ้า รู้สึก เศร้าโศก เสียใจ ที่ได้เห็น

เมืองที่เคยเฟื่องฟู แต่กลับไม่รู้จักหนทางที่นำไปสู่สันติ

ซึ่ง วันหนึ่งความรุ่งเรือง เฟื่องฟูด้วยวัตถุของเมืองนี้

ก็จะต้องสูญสิ้นไป เพราะใจคน

 

วิวรณ์ สอนความจริง ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราจะสามารถทำได้

เพื่อจะเข้าถึง ซึ่งสิ่งที่อยากรู้ หลายครั้งก็ต้องเปิดใจ

อาศัยผู้ช่วย ที่ให้แนวทาง

 

หมายเหตุ..

แนวทาง..สู่ความสุข สันติ 

ด้วยคำว่า “พอ”....

แค่ พอเป็น ก็ สุขใจ

แค่ พอใจ ก็สุขเป็น

 

(จากบทเทศน์ของคพ. อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพฤหัสที่ 19 พฤศจิกายน 20 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน วว 5:1-10 / ลก 19:41-44

ประโยชน์ดีๆ ของการร้องไห้ ประการที่หนึ่ง ทำให้อารมณ์ดีขึ้น  จากการรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัย พบว่าช่วงเวลาหลังจากการร้องไห้ จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น และส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ซึ่งนักวิจัยได้กล่าวว่า “การร้องไห้จะช่วยชำระล้างสารเคมีเป็นผลเสียต่อร่างกายออกไป และในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้สภาวะจิตใจดีขึ้น รวมถึงทำให้เรารับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ดียิ่งขึ้น” ประการที่สอง ช่วยลดความเครียด ในน้ำตาของคนเรามีแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแมงกานีสอยู่มากกว่าเลือดถึง 30 เท่า ซึ่งแร่ธาตุชนิดนี้นี่ล่ะที่มีส่วนทำให้ร่างกายเกิดความเครียด โดย William Frey นักชีวเคมีและผู้เขียนหนังสือ Crying : The Mystery of Tears ซึ่งได้ทำการศึกษาและพบว่า การร้องไห้เป็นวิธีขจัดแมงกานีสที่ดีที่สุด ช่วยขับแมงกานีสออกมาได้มาก และยังทำให้ความเครียดลดลงได้อย่างน่าอัศจรรย์  ประการที่สาม เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น  หลายคนคงจะเข้าใจความหมายของประโยคที่ว่า “น้ำตาเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน”กันใช่ไหมล่ะ? ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการร้องไห้เป็นการกระตุ้นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และความรู้สึกที่เกี่ยวกับการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้ความสัมพันธ์ที่แตกแยกกลับดีขึ้น และยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย ถ้าเราเจอกับปัญหาที่เกินกว่าจะรับไหว ก็ร้องออกมาให้ อย่างน้อยก็ได้ปลดปล่อยอารมณ์เศร้าออกไป และกลับมาสดใสใหม่อีกครั้งได้

ในพระสรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงกรรแสงถึงความล้มสลายของกรุงเยรูซาเล็ฒ เพราะการขาดคงามเชื่อของชาวยิว และให้เราเข้าใจเช่นเดียวกันว่า พระองค์กรรแสงถึงความล้มสลายของวิญญาณของเราเช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้า ในฐานะเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า ไม่ทางยินดีในความพินาศของคนบาปแต่อย่างใด  ในหนังสือประกาศกเอเสเคียล พระเป็นเจ้าได้ตรัสว่า “เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เราไม่พอใจในความตายของคนอธรรม แต่พอใจในการที่คนอธรรม  หันจากหนทางของเขาและมีชีวิตอยู่  ” ( อสค 33:11 ) ให้เราถามตัวเองว่า เรายอมรับว่า พระเยซูเจ้าได้ทรงแสวงหาและร้องไห้เพื่อความรอดของเราหรือไม่?.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)