วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020 วันครบรอบการถวายพระวิหาร นักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก

 

 

หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร...

ฉันไม่ได้มั่นใจใน "หนทาง"

แต่มั่นใจใน "พระเจ้า" ผู้ทรงนำทาง

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020

วันครบรอบการถวายพระวิหาร

นักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก

https://youtu.be/rjqK4V4MFSs

 

https://youtu.be/g0Lv8bXOP5M

 

จงอย่าได้กลัวเลย

http://youtu.be/KI1OxknfmvQ

 

 

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020

วันครบรอบการถวายพระวิหาร

นักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก

อ่าน :

กจ 28:11-16,30-31

มธ 14:22-33

 

เมื่อศิษย์ที่กำลังเผชิญกับปัญหา ความน่ากลัว

เปิดใจ ฟังเสียงของพระเยซู และต้อนรับพระองค์

เข้ามาร่วมในสถานการณ์ ที่น่ากลัวนั้น

พวกเขาพบว่า ไม่มีอะไรสามารถทำร้ายพวกเขาได้

 

ไม่ว่าสถานการณ์จะน่ากลัว ดูเหมือนสิ้นหวัง

แต่สิ่งที่ทำให้เปาโลมีพลัง ในการทำหน้าที่ของท่าน

คือ การเปิดใจให้พระเจ้านำ ด้วยความไว้วางใจ

 

วันครบรอบการถวายพระวิหาร นักบุญเปโตร และเปาโล

เป็นเครื่องหมาย ย้ำเตือนถึง วิหารฝ่ายจิต

ในชีวิตคริสตชน ที่จำเป็นต้องซื่อสัตย์ มั่นคง

เปิดประตูใจ ให้เป็นสถานที่ ประทับอยู่ของพระเจ้า 

ด้วยการอธิษฐานภาวนา 

 

หมายเหตุ...

ทุกปัญหาที่ว่าแย่...

เร่ิมแก้ด้วย “สติ”...

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)