วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2020 ระลึกถึง น.เอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวช

  

ทรงรักเราเหมือนเดิม....

ความรักของพระเจ้าต่อเรานั้น

เกินกว่าที่จะอธิบายให้ครบถ้วนได้

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2020

ระลึกถึง น.เอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวช

https://youtu.be/peXQeqkJEYA

 

https://youtu.be/kDyK9hZ-wM0

 

ในพระองค์...ขอทรงนำทาง

http://youtu.be/vm5PlYcIBSk

 

 

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2020

ระลึกถึง น.เอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวช

อ่าน : 

วว 3:1-6,14-22

ลก 19:1-10

 

ท่าทีในการเปิดใจ ต้อนรับศักเคียส ของพระเยซู

นำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่เคยทำผิด 

ยืดกับทรัพย์สิน เงินทอง ให้กลับกลายมาเป็น 

“ผู้ให้” ด้วยใจยินดี

 

วิวรณ์ ตอกย้ำ....ทำให้เห็นว่า

ใครก็ตามที่เปิดประตูใจให้กับพระเจ้า

เขาจะได้พบกับความจริงที่ว่า ..ความสุข

คุณค่าที่แท้ของชีวิต ไม่ได้ติดอยู่ที่วัตถุ สิ่งของ

ทรัพย์สิน เงินทอง แต่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดี

กับเพื่อนพี่น้อง และสิ่งที่ตนปฎิบัติในความเชื่อ

 

โดยอาศัย ความรัก เมตตา เป็นแนวทาง

ในการสร้างสันติ นักบุญเอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี

ได้แสวงหา ที่จะดูแล คนยากจนที่ทนทุกข์

เพื่อต่อสู้กับความยุติธรรม  พร้อมกับอุทิศเวลา

ให้กับการภาวนา เพื่อเป็นพลังหนุนนำ

ให้เธอทำดี โดยไม่ย่อท้อ

 

หมายเหตุ..

เปิดหนังสือดู จะได้ความรู้

แต่ถ้าเปิดใจดู ก็จะเจอ “ความรัก”

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 20 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน วว 3:1-6, 14-22 / ลก 19:1-10

เบื้องหลังชีวิตของศักเคียส ชื่อของเขาแปลว่า "ผู้ชอบธรรม ผู้บริสุทธิ์" แต่เมื่อเติบโตขึ้น ชื่อของเขาเป็นชื่อที่ถูกด่า คนมองเขาในแง่ลบ เพราะอาชีพการงาน ความเป็นอยู่ สิ่งที่เขาได้ทำ ล้วนทำให้ชีวิตของเขาแทนที่จะบริสุทธิ์ ชอบธรรม กลับถูกมองในแง่ลบ เขามีฐานะที่ดีทางสังคม เป็นหัวหน้าใหญ่ของศุลกากร มีเงินทองเยอะ แต่กลับไม่พบกับสุขแท้ของชีวิต และเขาก็คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้  เขามีชีวิตที่มีปมด้อย ไม่เพียงแต่เขาตัวเตี้ย แต่สำหรับชาวยิว เขาเป็นครน่ารังเกียจที่สุด เพราะเขาเป็นคนเก็บภาษี ขูดรีดประชาชน คนยิวจึงไม่คบกับคนเก็บภาษี เพราะพวกเขาไม่ใช่คนที่ซื่อสัตย์ เขาเข้ากับใครไม่ได้ แม้ว่าเขาจะมีปมด้อยในชีวิต แต่มีใจกระตือรือร้น แสวงหาความสุขแท้ แทนที่จะจมกับชีวิตตรงนั้น ที่ด่านภาษี เขารู้ว่า พระเยซูเจ้ากำลังจะเสด็จมาทางนั้น 

เขาคงเคยได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้ามา อาจจะได้ยินเรื่องราวของพระองค์จากเพื่อนของเขาที่ชื่อมัทธิว ซึ่งเป็นคนเก็บภาษีเช่นเดียวกัน มัทธิวคงจะได้บอกเขาว่าได้รับชีวิตใหม่แล้ว ที่ดีกว่าก่อนมาก มัทธิวก็ได้เลิกอาชีพของตน และติดตามพระเยซูคริสตเจ้า ชีวิตของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลง ศักเคียสคงจะต้องการมีชีวิตใหม่เช่นเดียวกัน เขากำลังเสาะหาความสุขในชีวิต  และพระเยซูคริสตเจ้ากำลังนำความสุขแท้มาให้เขา ศักเคียสต้องการการเปลี่ยนแปลง เขาขึ้นต้นมะเดื่อ แต่ต้นมะเดื่อก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ ในที่สุด เขาได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระเยซูเจ้าแหงนพระพักตร์ขึ้นดูเขา ไม่ใช่เขาแหงนหน้าดูพระองค์ พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเขา ไม่ได้เรียกเขาเหมือนที่คนอื่นเรียก พระองค์ตรัสกับเขาอย่างสุภาพ พระองค์ไม่ได้ทรงมองว่าเขาเป็นคนที่น่ารังเกียจ ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด แม้ว่าคนอื่นจะรังเกียจเขาก็ตามา ศักเคียสมีฐานะการงานที่ดี แต่เมื่อพระองค์ให้เขาลงมา เขายอมทำด้วยความถ่อมใจ ศักเคียสไม่รีรอ แต่ลงมาทันที เขาและครอบครัวกลับใจ ต้อนรับพระเยซูเจ้า “อย่ารีรอ ถ้าอยากเชื่อในพระเยซูเจ้า จงตอบรับทันที แล้วพระองค์จะทรงประทานสันติสุขให้อย่างทันทีเช่นเดียวกัน”. 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)