วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

 

 

ประโยชน์สุดเลอค่า

คือ การได้เจอพระคริสตเยซู

ในพระวาจา ในเพื่อนมนุษย์

ได้รัก  ได้รับใช้ทุกคน

ด้วยสิ่งที่ตนมี และเป็น

และดำรงตนตามพระวาจาของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 33  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/CyjrHCwLC_s

https://youtu.be/UZ4pchSbagw

 ฮาเลลูยา

https://youtu.be/w7GBZeOIPvU

 

 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 33  เทศกาลธรรมดา

อ่าน : 

สภษ 31:10-13,19-20,30-31

1 ธส 5:1-6

มธ 25:14-30

 

พระเยซูเจ้าทรงสอน ให้เข้าใจว่า..

พระเจ้า ทรงให้พระพรกับแต่ละคน ตามความสามารถของตน 

คนที่ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามารถทำให้พระพรที่มีเพิ่มขึ้น

แต่คนที่ไม่ใส่ใจ เกียจคร้าน สิ่งที่มีก็จะสูญหายไปด้วย

 

หนังสือสุภาษิต ให้คำสอน..

พระพรที่ได้รับมา เคียงคู่ในชีวิต

เมื่อได้หยิบยื่น ช่วยเหลือคนที่ขัดสน

เป็นความงดงามที่แท้จริงของชีวิต

และผลดี จะกลับมาหาผู้ที่ได้ทำเช่นนี้

 

จดหมายของนักบุญเปาโล ถึงชาวเธสะโลนิกา

แนะนำ วิธีเพิ่มเติมพระพร ด้วยการตื่นตัวอยู่เสมอ 

รู้จักที่จะประมาณตน เพราะไม่มีใครรู้วันเวลาที่แน่นอน 

 

หมายเหตุ..

คนที่มีพรสวรรค์ แต่ขี้เกียจ

จะเอาอะไรไปสู้ คนธรรมดา 

ที่มาพร้อมกับ พรแสวง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 20 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน สภษ 31:10-13,19-20,30-31 / 1ธส 5:1-6 / มธ 25:14-30

เรื่องทรัพย์สมบัติและการผลิตสามารถสอนเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์ได้อย่างไร? นิทานเปรียบเทียบที่พระเยซูเจ้าทรงเล่า เกี่ยวกับเรื่องชายคนหนึ่งกำลังจะเดินทางไกล และมอบเงินให้ผู้รับใช้  ทำให้ผู้ฟังเข้าใจมากขึ้น ชายที่ร่ำรวยคนนี้ในฐานะเป็นนักธุรกิจมักจะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ และมอบให้คนอื่นดูแลกิจการแทนเมื่อเขาไม่อยู่ ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงเล่าเรี่องนี้ และสอนอะไรแก่เรา? ที่สำคัญมากที่สุดก็คือ  บอกบางสิ่งบางอย่างว่า พระเป็นเจ้าจะปฏิบัติต่อเรา ต่อบรรดาสานุศิษย์ และผู้รับใช้ของพระองค์อย่างไร? ขณะที่นายจากไป เขาได้มอบเงินให้พวกเขาใช้ ตามที่ที่คิดว่าดีที่สุด เนื่องจากว่าไม่มีการสื่อสารกัน จึงทำให้เห็นว่า คนรับใช้จะขยันขันแข็งและวางใจได้มากน้อยเพียงใด ในการใช้เงินที่นายได้มอบให้ นายให้รางวัลแก่ผู้รับใช้ที่ขยันขันแข็งและซื่อสัตย์ และลงโทษคนที่ไม่ทำอะไรเลยกับเงินที่ได้รับมา.

ดูเหมือนว่าเนื้อหาที่สำคัญของนิทานเปรียบเทียบนี้ อยู่ที่ความคิดเรื่องความรับผิดชอบของพวกผู้รับใช้ ที่แต่ละคนได้รับความไว้วางใจจากนาย ให้ใช้เงินด้วยความซื่อสัตย์ในระดับหนึ่ง คนรับใช้ที่นำเงินของนายไปฝังดิน เป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ ใครที่ฝังเมล็ดพันธ์พืชไว้ใต้ดินและหวังจะได้รับผลผลิต เพราะเขาเชื่อว่ากฎของธรรมชาติเป็นอย่างนั้น แต่ว่าเงินเหรียญไม่ใช่เป็นอย่างนั้น เพราะมันไม่นบนอบต่อกฏธรรมชาติ แต่นบนอบต่อกฎของเศรษฐกิจ ที่จะให้ผลผลิตแบบหมุนเวียน นายจึงหวังว่า พวกผู้รับใช้ของเขาจะทำผลกำไรจากจำนวนเงินของนาย... “บรรดาผู้ประสบความสำเร็จมักจะมีแรงผลักดันในตัว ยิ่งพวกเขาสำเร็จมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งอยากสำเร็จมากขึ้น แล้วก็จะหาหนทางไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นด้วย เช่นเดียวกัน คนที่ล้มเหลว ก็มักหดหู่กับมันจนส่งผลให้ล้มเหลวต่อไปเรื่อยๆ” (Tony Robbins)... “ไม่มีผลงานชั้นยอดชิ้นใด ที่ถูกสร้างโดยศิลปินผู้เกียจคร้าน” (Anonymous)... “ข้าพเจ้าพบว่า ยิ่งข้าพเจ้าทำงานหนักเท่าไหร่ ก็ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างข้าพเจ้ามากขึ้นเท่านั้น” (Thomas Jefferson)... “อย่าเอาแต่รอคอยให้สิ่งต่าง ๆ พร้อมถึงจะลงมือทำ แต่จงลงมือทำตั้งแต่ยังที่ไม่พร้อม” ( William Butler Yeats).

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)