วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

พระเจ้าสามารถ

สงบจิตใจ และ ความคิด

ของเราได้  … เมื่อเราอธิษฐาน

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/RBxIz5ak57I

 

https://youtu.be/hluQ1Epxt_8

 

พระเจ้าดีต่อฉัน

https://youtu.be/lM6f46h95-4

 

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน :

3 ยน 1:5-8 

ลก 18:1-8

 

พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ให้เห็นว่า …

ด้วยความซื่อสัตย์มั่นคงในการ “ร้องขอ”ของหญิงหม้าย

ทำให้ผู้พิพากษายอมเปลี่ยนใจ ทำตามที่นางร้องขอ

ดังนั้น “จำเป็น”ที่จะต้องอธิษฐานภาวนาเสมอโดยไม่ท้อถอย

 

จดหมายของนักบุญยอห์น ทำให้เข้าใจว่า

เมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้า ได้ซื่อสัตย์ในการทำหน้าที่

พระเจ้าทรงฟังคำภาวนาของพวกเขาเสมอ และบางครั้ง

คำตอบ ความช่วยเหลือต่าง ๆ ก็ผ่านมาทาง “คนรอบข้าง”

 

หมายเหตุ..

ยามท้อแท้กับชีวิต อย่าไปคิดหนีปัญหา

จงซื่อสัตย์ต่อการภาวนา วอนขอสติ และปัญญา

เพื่อแก้ปัญหาด้วยตัวเรา

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 20 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน 3 ยน 5-8 / ลก 18:1-8

บทบาทของบุคคลสองคนในพระวรสารวันนี้ มีลักษณะที่แตกต่างกัน ในพระคัมภีร์หญิงม่ายถูกถือว่าเป็นคนที่ยากจนและไม่มีอำนาจใดๆ ตรงกันข้าม ผู้พิพากษาถูกถือว่าเป็นคนร่ำรวยและมีอำนาจมาก  เขาเป็นคนที่มีอำนาจมาก จนถือว่า “”เขาไม่ยำเกรงพระเจ้า และไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด” ทั้งหญิงม่ายและผู้พิพากษาต่างแสดงบทบาทที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาคนนั้น ยอมทำตามที่หญิงม่ายร้องขอ เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? ด้วยความมั่นคงและด้วยการรบเร้าอยู่ตลอดเวลา

พระเยซูเจ้าทรงใช้เรื่องจริงของชีวิต เพื่อสอนบรรดาคริสตชนว่า “ต้องสวดภาวนาเสมอ และไม่ต้องหมดกำลังใจท้อถอย” การสวดภาวนาด้วยความมั่นคงมีพื้นฐานมาจากความมั่นใจว่า  ถ้าฉันร้องขอ ฉันจะได้รับสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต  พื้นฐานนี้ คือ ความไว้วางใจอย่างลึกซึ้ง และความไว้ใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในพระเป็นเจ้า แน่นอน นี่คือความคิดในเรื่องของความเชื่อ ความไว้วางใจและความเชื่อเป็นสิ่งเดีวยกัน และด้วยเหตุผลนี้เอง พระเยซูเจ้าทรงถามในตอนสุดท้ายว่า “แต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือ”

อย่างไรก็ตาม บางครั้งเรารู้สึกว่า การวิงวอนขอของเราไม่ได้รับการตอบสนอง แน่นอน ถ้าเราสวดขอพระเป็นเจ้าเพื่อตอบสนองความปรารถนาหรือความพินาศของเรา พระองค์ก็จะไม่ประทานให้แก่เรา หญิงม่ายคนนั้นวิงวอขอในสิ่งที่ถูกต้อง ดี และจำเป็น แต่ว่าบางครั้งดูเหมือนว่าพระเป็นเจ้าเองก็ไม่ต้องการจะประทานให้แก่เรา อย่างไรก็ตาม จุดที่สำคัญของเรื่องนี้ คือ แม้เราจะไม่ได้รับตามที่วิงวอนขอ แต่เราก็อย่าท้อถอย แต่ว่า “เราต้องสวดภาวนาเสมอ และไม่ต้องหมดกำลังใจ”

“เราจะแข็งแกร่งขึ้น เมื่อเจออุปสรรคที่เราไม่เคยเจอ แล้วเราสามารถที่จะทนและฝ่าฟันผ่านมันมาได้”… “อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าชีวิตมันแย่ มันอาจจะเป็นแค่จุดเปลี่ยนของชีวิต ที่จะทำให้เราไปพบชีวิตใหม่ที่ดีกว่า”… “ท้อได้ ถอยได้ แต่ต้องถอยออกมาเพื่อที่จะก้าวให้ไกลกว่าเดิมนะ”.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/ei2bx_rev-o