วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2020 ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

 

 


จงใช้พลังสุดความสามารถ 

เพื่อการแสวงหาพระเจ้า 

และมากกว่านั้น

จงเป็นดวงดาวนำทาง 

ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า 

เขาได้พบพระคริสตเจ้า...

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2020

ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

https://youtu.be/Pi0dVnmWn-Q

 

https://youtu.be/b0crRIxgl3s

 

 You Are Mine

http://youtu.be/g1rCIw_o03E

 

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2020

ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

อ่าน :

อสค 47:1-2, 8-9,12     

1 คร 3:9ค-11,16-17

ยน 2:13-22

 

พระเยซูเจ้า รับไม่ได้กับคนที่ทำอะไร

ไม่ “รู้จักที่” เป็นต้น คนที่ใช้พระวิหาร

อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อคิด

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

 

นักบุญเปาโล ย้ำเตือน

ผู้มีความเชื่อทุกคนถึงร่างกาย

ที่เปรียบดัง พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

ให้ระมัดระวังตนในการใช้พระวิหารศักดิ์สิทธิ์นี้

 

การฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

เตือนใจคริสตชน ให้ตระหนักถึง

วิหารแรก ของพระศาสนจักร

ศูนย์รวม ความเชื่อ ชีวิตคริสตชน

 

หมายเหตุ..

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนชีวิต

ถ้าไม่คิดท่ีจะ เปลี่ยนการกระทำ 

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 20 ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

บทอ่าน อสค 47:1-2,8-9,12  / ยน 2:13-22

พระวรสารของวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน ที่ถือว่าเป็นพระวิหารแม่  ต้องการเน้นให้เห็นว่า วิหารของพระเป็นเจ้าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และจะทำทุรจารไม่ได้ เราจะต้องมีความกตัญญู ที่เป็นสมาชิกของพระศาสนจักรคาทอลิก ด้วยเหตุผลหลายประการ เราเป็นสมาชิกของกลุ่มคริสตชนแห่งความเชื่อ เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่คนเดียวได้ เราต้องการเพื่อนร่วมงานและเพื่อนอื่นๆ เรามีพระสันตะปาปาเป็นประมุขและเป็นผู้นำทาง  เรามีปฏิสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า ผ่านทางศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท และพระเยซูเจ้าทรงเป็นรากฐานของพระศาสนจักร

เราอยู่ในสมัยที่คนส่วนมากไม่มีความรู้สึกของ “ความศักดิ์สิทธิ์” พระวิหาร หรือวัด หรือศาลาธรรม เป็นเหมือนเครื่องหมายขอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่น่าเสียดาย อย่างที่พระวรสารได้บอกเราในวันนี้ว่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นได้ถูกย่ำยี  พระเยซูเจ้าทรงเรียก “ความศักดิ์สิทธิ์” ในพระวิหารคืนมา  นักบุญเปาโลได้เตือนเราว่า เราเป็นวิหารที่ประทับของพระจิตเจ้า  เราจะต้องเรียก “ความศักดิ์สิทธิ์” ในชีวิตของเราคืนมา  นั่นคือ ความศักดิ์สิทธิ์ของร่างกายในความคิด คำพูด และกิจการ  สิ่งที่ฉันต้องการมีอะไรบ้าง เพื่อทำให้ตัวฉันสะอาดหมดจด เราจะต้องไม่ทำตัวคล้อยตาม การคอร์รัปชั่นทางด้านศีลธรรม ด้านจิตใจ ด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ ที่มีอยู่ในตัวเราและนอกตัวเรา และเพื่อจะมีความกระตือรือร้น ที่จะเรียกสถานที่พระเป็นเจ้าคืนมา ผ่านทางวิหารของชีวิตของเรา.

"ชีวิตไม่ได้เรียกร้องให้เราเป็นคนที่เก่งที่สุด แต่เราต่างหากที่ต้องพยายามทำมันให้ดีที่สุด."...เชื้อโรคทางกายยังต้องล้างบ่อยๆ เชื้อโรคที่เกาะติดจิตใจมานานนม ไม่ใช่ว่าจะล้างออกได้หมดภายในครั้งเดียวหรือวันเดียว แม้เมื่อล้างออกไปแล้ว ก็ยังมีความโกรธ ความโลภ ความหลง ใหม่ๆ เข้ามาเกาะกุมจิตอีก ขอให้เราเพียรพยายามล้างออกไปเรื่อยๆ...อาบน้ำยังอาบทุกวัน แต่จิตใจกลับพอกไว้ด้วยความตึงเครียด ความกังวล และกิเลสนานา นี่แหละเราจึงควรล้างใจด้วย.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)