วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

 


 

ความรัก‍มั่น‍คงของพระ‍ยาห์‌เวห์ไม่เคยหยุด‍ยั้ง 

และพระ‍กรุณาของพระ‍องค์ไม่‍มีสิ้น‍สุด 

เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า 

ความเที่ยง‍ตรงของพระ‍องค์ใหญ่‍ยิ่งนัก

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/89WT4EvRJ74

 

https://youtu.be/77UXvrcHq8Q

 

Give Me Jesus

https://youtu.be/9rZ8k9m2hwo

 

 

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน :

ปชญ 6:12-16

1 ธส 4:13-17

มธ 25:1-13

 

พระเยซูเจ้า สอนเป็นอุปมา ให้เห็นถึงความแตกต่าง

ระหว่าง การเตรียมตัว กับการไหลไปตามเวลา 

อย่าลืมว่า ไม่มีใครรู้ วันเวลาของพระเจ้า และของตนเอง 

สิ่งที่ดีที่สุด คือ การเตรียมตัวให้พร้อม

 

การเตรียมตัวให้ดี และพร้อม

ต้องการ “ปรีชาญาณ”

ใครที่ออกแรงแสวงหาก็จะพบ 

ใครพบก็ไร้ความกังวล

 

คำสอนของนักบุญเปาโล ย้ำเตือน..

ความจำเป็นของปรีชาญาณ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม

รู้เข้าใจในธรรมล้ำลึก เรื่องผู้ล่วงลับ

เพื่อจะไม่เศร้าโศก เหมือนกับคนที่ไร้ความหวัง

 

หมายเหตุ..

การเตรียมตัวที่พร้อม...

จุดเร่ิมต้น สู่ความสำเร็จ..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 20 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ปชญ 6:12-16 / 1ธส 4:13-17 / มธ 25:1-13

พวกเรามีประสบการณ์ของการเตรียมตัวในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ความสำเร็จหรือความล้มเหลวล้วนขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของเรา บางครั้งเราอาจจะเป็นคนโชคดี แต่เราจะพึ่งความโชคดีอย่างเดียวไม่พอ ถ้าเราโชคดี เราต้องไม่มีความยินดีจนเกินไป เพราะบางครั้งเราประสบความสำเร็จ ที่เกิดจากการที่เราทำงานหนัก ปรีชาญาณได้กล่าวถึงการเตรียมตัวของเรา เช่นเดียวกับที่พระวรสารได้บอกให้เราต้องเตรียมตัว หญิงสาวสิบคนที่ฉลาดออกไปต้อนรับเจ้าบ่าว พวกเธอรู้ว่า เจ้าบ่าวอาจจะมาช้ากว่ากำหนด พวกเธอจึงได้จัดเตรียมน้ำมันใส่ขวดไปพร้อมกับตะเกียง ส่วนหญิงสาวโง่อีกห้าคน เป็นเหมือนตัวแทนของพวกเรา  ที่ดูเหมือนว่า มีการเริ่มต้นที่ดี  แต่ไม่ได้มีการเตรียมตัวเมื่อถึงเวลาที่ขาดแคลนน้ำมันตะเกียง เพราะพวกเธอไม่ได้จัดเตรียมน้ำมันพร้อมกับตะเกียง พวกเธอจึงพบจุดจบที่ไม่ดี เช่นเดียวกัน พระเป็นเจ้าจะเสด็จมาในเวลาที่เราไม่คาดคิด โดยเราไม่ได้เตรียมตัวแต่อย่างใด เพื่อรอรับการเสด็จมาของพระองค์  ดังนั้น เราจึงต้องระวังการประจญที่ทำให้เราชะล่าใจ โดยไม่มีการเตรียมตัวให้พร้อม ไม่มีความอดทน  ไม่มีการสวดภาวนา ไม่มีความหวัง และไม่มีความรัก 

"ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ สำหรับโอกาสที่มาถึง"...”จังหวะและโอกาสเป็นเส้นทางแห่งความสำเร็จเสมอ”...”ไม่ต้องรอให้พร้อม แต่จงคว้าโอกาสแล้วสร้างความพร้อมขึ้นมา”... "ชีวิตผมไม่เคยพ่ายแพ้ เพราะชีวิตผมมีแต่ ชัยชนะ หรือไม่ก็มีแต่ บทเรียนที่ผมต้องเรียนรู้."..."ผมเกลียดทุกๆ นาทีของการฝึกซ้อม แต่ก็บอกกับตัวเองอยู่เสมอว่า อย่ายอมแพ้ จงอดทนไว้ แล้วค่อยไปใช้ชีวิตที่เหลือในฐานะแชมป์."..."ที่ไหนมีความขัดแย้ง ขอให้เราใช้ความปรองดอง  ที่ไหนมีความผิดพลาด ขอให้เราใช้ความจริง ที่ไหนมีความไม่เชื่อถือ ขอให้เราใช้ความเชื่อถือ  และที่ไหนมีความสิ้นหวัง ขอให้เราใช้ความหวัง."..."ผมไม่ได้โชคดี ผมทำงานหนักเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่ตัวผมตั้งเอาไว้."..."แบรนด์ของบริษัท ก็เหมือนชื่อเสียงของคน คุณสามารถสร้างชื่อให้ตัวเองได้ ก็ต่อเมื่อคุณพยายามทำสิ่งยากๆ ให้ออกมาดี”.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)