วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

 


 

จงจดจ่อในพระวาจา 

นิ่งสงบในการอธิษฐาน...

รอคอยและวางใจ

ในการทรงนำของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/SK-uFgnNXtE

 

https://youtu.be/jnvjOeVG0Bs

 

I Know Who Holds Tomorrow

https://youtu.be/4GKNbmYOAow

 

 

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน :

ฟป 3:17-4:1 

ลก 16:1-8

 

พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ด้วยอุปมา..

เมื่อมีคนมาฟ้อง ในเรื่องที่ สุ่มเสี่ยง

ต่อความขัดแย้งนั้น เศรษฐีมิได้ตัดสิน 

แต่เลือกที่จะเปิดตาดู  หูฟัง ก่อนเป็นอันดับแรก

 

นักบุญเปาโล ย้ำเตือน...

บ่อยครั้ง ที่ผลของคนที่ไม่รับฟัง คำแนะนำ ตักเตือน

ของผู้ผ่านประสบการณ์ แล้วประพฤติ ปฎิบัติในสิ่งที่ตรงกันข้าม 

ด้วยความดื้อรั้น เขาต้องพบกับความผิดพลาด ผิดหวัง

เพื่อจะรับรู้ รับฟัง สถานการณ์ที่แท้จริงของสัตบุรุษ

 

หมายเหตุ..

อย่า.. “ตัดสิน”...ใคร

เพียงเพราะว่า..

“ฟัง”..จากใครเขามา...

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 20 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน ฟป 3:17-4:1 / ลก 16:1-8

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2013 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ให้ข้อคิดในเรื่องผู้จัดการที่ไม่ซื่อสัตย์ในพระวรสารวันนี้ หลายข้อด้วยกัน พระองค์ได้ตรัสว่า ผู้จัดการที่ไม่ซื่อสัตย์คนนี้  คือ “บรรดาผู้ที่บูชาพระแห่งการให้สินบน” และเขาได้ทำบาปหนัก ต่อศักดิ์ศรี และให้ขนมปังที่ขี้นราแก่ลูกๆของพวกเขา “การใช้เล่ห์เหลี่ยมด้วยจิตตารมณ์ฝ่ายโลกจะต้องเผชิญกับ “การใช่เล่ห์เหลี่ยมแบบคริสตชน”ที่เป็น “พระพรของพระจิตเจ้า”

“พระเยซูเจ้าได้ตรัสถึง “จิตตารมณ์ฝ่ายโลก” และจิตตารมณ์ฝ่ายโลกนี้ทำงานอย่างไร และมันมีอันตรายอย่างไร” พระสันตะปาปาได้ตรัสว่า ‘จิตตารมณ์ฝ่ายโลก’เป็นศัตรู ที่มีความหมายถึงการเจริญชีวิตตามคุณค่าฝ่ายโลก และการเจริญชีวิตอย่างนี้ ทำให้ปิศาจพึงพอใจมาก การมีจิตตารมณ์การให้สินบนเป็นลักษณะนิสัยฝ่ายโลก ที่เป็นเรื่องที่ผิดมาก”

พระสันตะปาปาฟรังซิสยังให้ข้อคิดอีกว่า “มันเริ่มต้นด้วยการหยิบยื่นเงินให้” เหมือนกับการให้ยาเสพติด แม้”การหยิบยื่นเงินจำนวนเล็กน้อย” ในเวลาต่อมา ก็ให้อีก ซ้ำๆหลายครั้ง แลจบลงด้วยการเป็นทาสของการให้สินบน  ให้เราสวดภาวนาพร้อมกับพระสันตะปาปาดังนี้ “พระเป็นเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจ ของบรรดาผู้ที่บูชาการให้สินบน” เรายังสวดภาวนาว่า “เราจะต้องเจริญชีวิตด้วยมือและหัวใจที่สะอาด”

ทุกคนเกิดมา ต้องทำมาหากินด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร จะต้องจริงใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อลูกค้า ต่ออาชีพ ต่อตนเอง เมื่อใดที่ท่านเริ่มออกมาทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นอย่างดีที่สุด... "คุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง นอกจากสิ่งที่คุณทำนั้นมีความซื่อสัตย์ และยึดหลักคุณธรรมเป็นรากฐาน”.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)