วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2020 วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

 

 

ความตายส่งเสียงทุกวัน 

แต่ไม่มีใครสนใจฟัง

จวบจนวันหนึ่ง ..

เมื่อมันมาพรากคนรักของเขาจากไป

และนับแต่นั้น ..

เขาก็เงี่ยหู .. คอยสดับถ้อยคำที่มันกล่าว

นาน ๆ ผ่านไป เขาจึงได้รู้ว่า ...

ข่าวสารจากความตาย ..

ทำให้เขาเห็นโลกต่างไปจากเดิม

เขาพบโลกใหม่ .. มีชีวิตใหม่

 

 บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2020

วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

https://youtu.be/5W1Wbs5cUtY

 

https://youtu.be/S3JrGYr4rj8

 

Just A Prayer Away

http://youtu.be/YTmrKpsEcfw

 

 

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2020

วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

อ่าน :

โยบ 19:1, 23-27

รม 5:5-11 

ยน 6:37-40

 

ประชาชน ที่หวังในพระเยซูเจ้า ด้วยการติดตามพระองค์

รู้สึกถึงความมั่นใจ เมื่อพระเยซูเจ้ายืนยันว่า...

พระองค์ มิได้มาเพื่อทำตามใจตัวเอง แต่มาเพื่อ 

ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า .. นั่นคือ..

ทำให้ทุกคนที่เห็น แล้วเชื่อ 

ได้กลับคืนชีพในวันสุดท้าย และมีชีวิตนิรันดร

 

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ..สำหรับผู้มีความเชื่อ

ความหวังในพระเจ้า จะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวัง

เพราะพระจิตของพระเจ้า ได้หลั่งความรัก ลงในหัวใจของผู้เชื่อ

 

การภาวนา สำหรับ ผู้ล่วงลับ กลับเป็นโอกาสอีกครั้ง

เพื่อยืนยัน ความหวัง ความเชื่อ 

คริสตชน เรื่องการกลับคืนชีพว่า

วันหนึ่ง เรา พร้อมกับ ผู้ล่วงลับ

จะกลับเป็นขึ้นมา มีชีวิตนิรันดร ร่วมกับพระคริสตเจ้า

 

หมายเหตุ..

พลังของความเชื่อ...ทำให้คิดได้ว่า.. 

อย่าไปคาดหวัง กับ สิ่งที่มีชีวิต.. 

อย่าไปยึดติด กับสิ่งที่มีวันสลาย..

ตราบใดที่ยังไม่ตาย  สะสมเอาไว้.. 

“ความดี”..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 20 วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ 

บทอ่าน โยบ 19:1,23-27 / รม 5:5-11 / ยน 6:37-40

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2011 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้ให้ข้อคิดเรื่องความตาย และหวังว่าความเชื่อของคาทอลิกจะสามารถให้คำตอบที่ถูกต้อง พระองค์ได้ตรัสว่า “ในฐานะเป็นมนุษย์ เรามีธรรมชาติที่จะกลัวความตาย  และเราจะรู้สึกต่อต้านจุดสุดท้ายของความตาย” พระองค์ได้ตรัสกับบรรดาผู้แสวงบุญ ที่รวมตัวกันหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ในโอกาสการเข้าเฝ้าประจำสัปดาห์ 

ต่อจากนั้น พระองค์ได้ตรัสเสริมว่า “ความเชื่อสอนเราว่า ความกลัวความตาย ต้องทำให้เรามีความหวังมากขึ้น นั่นคือ ความหวังในเรื่องชีวิตนิรันดร ที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น  พระเป็นเจ้าองค์ความรัก ทรงให้คำสัญญาเรื่องชีวิตนิรันดรแก่เรา ผ่านทางการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระบุตรของพระองค์ เพราะฉะนั้น  ในพระองค์ ความตายไม่น่าจะมีแต่ความว่างเปล่า แต่จะให้เส้นทางแห่งชีวิต ที่ไม่การสิ้นสุด”

พระศาสนจักรได้กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่สวดภาวนาเพื่อผู้ตาย  ในวันระลึกถึงผู้ตาย พระสงฆ์ทั่วโลกได้รับอนุญาตให้ถวายมิสวาได้สามมิสซา มิสซาที่หนึ่งเพื่อพระสันตะปาปา มิสซาที่สองเพื่อผู้ตาย และมิสซาที่สามเพื่อความตั้งใจส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีธรรมเนียมการไปเยี่ยมหลุมศพของสมาชิกในครอบครัวด้วย สำหรับประเทศที่ใช้ภาษาสเปน เช่น ประเทศเม็กซิโก จะถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติ นั่นคือ เป็น “วันของผู้ตาย” พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ยังได้ตรัสต่อไปอีกว่า “การไปเยี่ยมสุสาน เพื่อสวดภาวนาให้ผู้ตายนั้น เป็นการเตือนให้ระลึกถึง “สหพันธ์นักบุญ” เพื่อแสดงให้เห็นว่า มี “ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเรา ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ และพี่น้องชายหญิงจำนวนมาก ที่ได้รับชีวิตนิรันดรแล้ว” พระองค์ยังให้ข้อคิดว่า “ชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นที่เข้าใจได้ เมื่อความรักจะมีชัยชนะเหนือความโดดเดี่ยว แม้แต่ความตายก็ตาม และมีแต่คนที่ยอมรับความหวังในความตายเท่านั้น ที่จะสามารถเจริญชีวิตอยู่ได้ บนความหวัง” และ” เราบอกท่านว่า ในวันนี้ ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์.” (ลก 23:43).

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)