วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

 


สิ่งที่สำคัญที่สุด ..

ในการเป็นลูกของพระเจ้า ..

ก็คือ ..ใจที่เชื่อฟัง ...

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/6tj9xWGmL6g

 

https://youtu.be/66yS-KfVWc8

 

We Thank Thee 

https://youtu.be/joZJQjhLAHw

 

 

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

ฟป 1:1-11 

ลก 14:1-6

 

“วันพระ” นอกเหนือไปจากการไปร่วมศาสนกิจ ทำบุญที่วัด

พระเยซูเจ้าสอนให้แบบอย่างเพิ่มเติม คือ

การเยียวยารักษา ช่วยเหลือ เพื่อนพี่น้องที่ต้องการ

การดูแลรักษา ทั้งร่างกาย และจิตใจ

 

ความชื่นชมยินดี ที่นักบุญเปาโลมีต่อชาวฟิลิปปี 

เพราะความซื่อสัตย์ มั่นคง ที่พวกเขามีต่อกิจการดี 

ที่ได้รับฟังจากพระวาจาของพระเจ้า

และสิ่งที่เปาโลเองยังคงทำสม่ำเสมอ คือ

ภาวนา เพื่อให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวในความรัก

สามารถแยกแยะสิ่งดี หลีกหนีสิ่งชั่ว ได้ตลอดไป

 

หมายเหตุ..

เมื่อคุณ ทำได้ จงยื่นมือ ช่วยเหลือ

แต่เมื่อทำไม่ได้..ก็อย่าขัด..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)