วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

 


อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่น

อย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อ

เพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า..

"ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า"

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/5VU4kWDaHPg

 

https://youtu.be/FimWbrMzuow

 

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

https://youtu.be/-PKBgipE7aQ

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

อฟ 6:10-20

ลก 13:31-35

 

เมื่อมีคนคิดปองร้าย ในความดีที่พระเยซูเจ้ากำลังทำ

พระองค์ไม่ได้หนี แต่ยินดีที่จะทำต่อไป

ด้วยใจที่ตระหนักว่า เป้าหมายจะสำเร็จได้

ก็โดยความหนักแน่น ซื่อสัตย์ มั่นคงในความดีที่ทำ

เพื่อจะยืนหยัด ซื่อสัตย์ มั่นคงในความดี

 

นักบุญเปาโล แนะนำ..

ให้สวมใส่อาวุธครบชุดของพระเจ้า คือ

สวมความชอบธรรม เป็นชุดเกราะ

สวมความกระตือรือร้อน เป็นรองเท้า

คาดสะเอว ด้วยความจริง 

ถือความเชื่อ เป็นโล่ ถือพระวาจาเป็นดาบ

ใช้ความรอดพ้น เป็นเกราะป้องกันศีรษะ

และอย่าท้อถอยที่จะอธิษฐานภาวนาเสมอ ๆ

 

หมายเหตุ..

อย่ากลัวภูเขาสูง ระยะทางที่ยาวไกล 

เพราะส่ิงที่น่ากลัวกว่า คือ ..

“หัวใจ”..ที่ไม่มั่นคง..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อฟ  6:10-20 / ลก 13:31-35

“จงตักตวงพลังจากพระพลานุภาพของพระองค์ จงสวมใส่อาวุธครบชุดของพระเจ้า เพื่อท่านจะยืนหยัดต่อต้านเล่ห์กลของปิศาจได้ เพราะเรามิได้ต่อสู้พลังของมนุษย์ แต่ต่อสู้กับเทพนิกรเจ้า และเทพนิกรอำนาจ ต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความชั่วร้ายที่อยู่บนท้องฟ้า” เราอาจจะไม่ได้มองดูอำนาจของความมืด ที่กำลังทำงานอยุ่ ข้อโต้แย้งภายในสมาชิกของครอบครัว ต่อสู้กับเพื่อนร่วมงาน  ความวิตกกังวลในเรื่องเศรษฐกิจ อาชญากรรมและความรุนแรงที่ทำให้เกิดความเสียหาย สิ่งต่างๆที่กล่าวมาล้วนทำให้เราหมดสันติสุขและชัยชนะ  ที่เป็นมรดกในพระคริสตเจ้า เราต้องเรียนรู้ ที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับอำนาจแห่งความชั่วร้าย ที่มีอยู่เบื้องหลังสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ เปาโลไม่ได้บอกให้เราหนีออกจากสิ่งต่างๆที่กล่าวมา แต่ให้เราต่อสู้อย่างหนักหน่วง ท่านบอกให้เรายืนหยัด ถึงสี่ครั้งด้วยกัน นั่นเป็นข่าวดีใช่หรือไม่? เมื่อเราพูดถึงสงคราม เราหมายถึงสงครามที่โหดร้ายใช่หรือไม่? แต่เปาโลได้บอกเราว่า พระเยซูคริสตเจ้าได้ชนะปิศาจ เราจึงต้องสวมเกราะของพระคริสตเจ้าและยืนหยัดต่อสู้ ไม่ใช่ต่อต้านคนอื่นหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต่อสู้พลังที่ป้องกันความชั่วร้าย เราต้องเกลียดชังบาป แต่ต้องรักคนบาปต่อไป

ชาวฟาริสีบางคนเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าว่า “ท่านจงออกเดินทางไปจากที่นี่เถิด เพราะกษัตริย์เฮโรดต้องการจะฆ่าท่าน” ความจริงกษัตริย์เฮโรดไม่ต้องการฆ่าพระเยซูเจ้า และฟาริสีบางคนต้องการปกป้องพระองค์ โดยพยายามเชิญชวนพระองค์ ไม่ให้ทำตามแผนการแห่งการไถ่กู้ของพระบิดาเจ้า ความจริงพระเยซูเจ้าได้อุทิศตัวพระองค์เอง เพื่อทำให้แผนการนั้นให้สำเร็จ พระองค์ทรงทราบว่า พระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม และจะต้องเผชิญกับการถูกตรึงบนไม้กางเขนที่นั่น  จึงได้ตรัสกับพวกฟาริสีว่า “เราจะต้องเดินทางต่อไป  เพราะประกาศกจะตายนอกกรุงเยรูซาเล็มไม่ได้” ...ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกขอโมทนาคุณพระองค์ ที่ทรงรักลูก แม้ลูกจะหันเหไปจากพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า โปรดให้ลูกมาภายใต้ความดูและเอาใจใส่ของพระองค์ โปรดทรงนำทุกคน ที่ดูเหมือนว่าจะหนีจากพระองค์ ให้เข้ามาในอ้อมแขนของพระองค์.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)