วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020 ระลึกถึง นักบุญอิกญาซิโอ แห่งอันติโอค พระสังฆราช และมรณสักขี

 


 

ขอบพระคุณ ...

สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์

เพื่อข้าพระองค์ และเพื่อคนทั้งหลาย

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020

ระลึกถึง นักบุญอิกญาซิโอ แห่งอันติโอค 

พระสังฆราช และมรณสักขี

https://youtu.be/oUydWiHG8HQ

 

https://youtu.be/AdS48A21izU

 

เมื่อลูกได้เชื่อ


http://youtu.be/T1jREr72LsU

 

 

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020

ระลึกถึง นักบุญอิกญาซิโอ แห่งอันติโอค 

พระสังฆราช และมรณสักขี

อ่าน :

อฟ 1:15-23 

ลก 12:8-12

 

ผู้ที่ยอมรับ ในพลัง อำนาจ

ความสามารถของพระเจ้า 

ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล สนใจอีกต่อไปว่า

จะพูด จะปกป้องตนเองอย่างไร

เพราะพระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งเหล่านั้น

 

เมื่อเปาโล ในฐานะผู้เลือกสรรของพระเจ้า

วางใจในพลัง อำนาจของพระเจ้า

สิ่งที่ท่านทำเสมอๆ คือ การภาวนา

เพื่อวอนขอพระพร แห่งปรีชาญาณ

การเปิดเผย ทั้งสำหรับท่านเอง สำหรับพันธกิจ

และทุกคน ที่ท่านติดต่อสัมพันธ์

 

ด้วยใจที่หนักแน่น ยึดมั่นในความเชื่อ

ยืนหยัดในสิ่งที่มี  นำท่านนักบุญอิกญาซีโอ

ให้สามารถซื่อสัตย์ ในการปฎิบัติหน้าที่ 

สืบต่อจากนักบุญเปโตร ที่เมืองอันติโอ

 

หมายเหตุ..

อย่ากังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึง..

แต่จงคำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อฟ  1:15-23 / ลก 12:8-12

ในหนังสือพระธรรมเก่าพระเป็นเจ้าทรงต้องการเป็นกษัตริย์ปกครองประชากรของพระองค์ แต่พวกเขาเรียกร้องให้มีกษัตริย์ ที่สุด พวกเขาก็มีกษัตริย์ซาอูล เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของพวกเขา แต่ปรากฏว่าพระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ในอุดมคติของประชากรแต่อย่างใด ความจริง ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใด เป็นที่พอใจต่อการเรียกร้องของพวกเขาเลย กษัตริย์ทรงมีบทบาทสองประการ คือ การออกกฎหมาย และนำทัพในสงคราม พระองค์ทรงมีพระราชอำนาจมาก เพราะมีความคิดว่า ยิ่งพระองค์มีพระราชอำนาจมากเพียงใด ก็จะทำให้สังคมดีขึ้นเท่านั้น  เปาโลมองเห็นว่า พระเยซูเจ้า คือ กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  พระองค์ประทับอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเป็นเจ้า ที่อยู่เหนือกว่าทูตสวรรค์ทั้งปวง พระเป็นเจ้าทรงประทานทุกสิ่งให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ และทรงแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นประมุขของพระศาสนจักร พวกเราในฐานะเป็นประชากรของพระธรรมใหม่ มีกษัตริย์ในอุดมคติแต่พระองค์เดียว คือ พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงประกาศสันติภาพ ไม่ใช่สงคราม  และทรงนำประชากรของพระองค์ไปยังเป้าหมายที่ทรงตั้งไว้ วันนี้ เปาโลได้เตือนคริสตชนที่เมืองเอเฟซัส ให้ระลึกถึงความเป็นผู้นำของพระศาสนจักร ในนามของพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระคริสตเจ้าและทรงแต่งตั้งพระคริสตเจ้าไว้เหนือสรรพสิ่ง”

มีคนไม่กี่คนในประวัติศาสตร์โลกที่จะสามารถเปรียบได้กับ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King Jr.) และน้อยคนนักที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้มากมายด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำ นับได้ว่าเขาคือบุคคลที่สร้างแรงผลักดันให้ผู้คนได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา โดยเมื่อปี ค.ศ. 1964 เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความเท่าเทียมทางเชื้อชาติด้วยสันติวิธี ซึ่งเบื้องหลังการต่อสู้ของเขานั้นล้วนเต็มไปด้วย ความกล้าหาญ ความรัก การให้อภัย และเหนือสิ่งอื่นใด เต็มไปด้วยความหวัง... “ศรัทธา คือการที่คุณเริ่มก้าวขึ้นบันไดขั้นแรก ถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นบันไดทุกขั้นก็ตาม”…“เราต้องยอมรับกับความผิดหวังให้ได้ แต่อย่าหมดสิ้นความหวัง” ― มาร์ติน ลูเธอร์ คิง. 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/N9Sk4lYhy0E