วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2020 ระลึกถึง น. เทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารีและนักปราชญ์

 


 


 มองคนอื่นด้วยความเมตตา...

แสวงหาโอกาสที่จะทำดีแก่ทุกคนเสมอ

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2020

ระลึกถึง น. เทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารีและนักปราชญ์

https://youtu.be/Pmm1p3FrPYU

https://youtu.be/YhmIOr8QBoo

Crying in the Chapel

https://youtu.be/S4kVuECaA3E

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2020

ระลึกถึง น. เทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารีและนักปราชญ์

อ่าน :

อฟ 1:1-10 

ลก 11:47-54

 

พระเจ้าทรงรัก ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร

ให้ทำพันธกิจ ไม่ว่าชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไร

ไม่มีใครสามารถทำร้าย ทำลายพวกเขาได้

ส่วนผู้เลือกสรร ที่ได้รับพระพร ให้มีความรู้ ความสามารถ

แต่ไม่ปฎิบัติตามพระประสงค์ ย่อมถูกตำหนิ

กล่าวโทษโดยพระเจ้า

 

เพื่อมิให้ผู้ได้รับเลือกสรร เย่อหยิ่ง ในสิ่งที่ตนมีนั้น

นักบุญเปาโล ย้ำให้คิด ...ปรีชาญาณ ความรู้

เป็นพระหรรษทานที่พระเจ้าทรงประทาน

เพราะพระองค์ทรงเลือกสรรเราก่อน 

ตามพระประสงค์ที่ทรงพอพระทัย

 

ความเชื่อของนักบุญเทเรซา แห่ง อาวีลา 

ทำให้เธอสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า 

ชีวิตบำเพ็ญภาวนาของคริสตชน คือ 

การตอบสนองต่อพระจิตเจ้า ซึ่งพระจิตเจ้าได้นำเธอ

ให้ปฎิรูป ระเบียบวินัย ของชีวิตนักบวช 

โดยการใส่ใจในการปฎิบัติ...ความเชื่อของเธอ 

แสดงออกมาในชีวิต ด้วยความร่าเริงแจ่มใส

เข้าใจคนอื่น มีความเห็นอกเห็นใจ ไม่ยอมแพ้แก่สิ่งใดง่ายๆ

 

หมายเหตุ..

เมตตาที่แท้...ไม่มีข้อแม้

ไม่มีขอบเขต ไม่เลือกผู้รับ

ไม่เลือกเชื้อชาติ  ศาสนา

ไม่เลือกแม้มิตร  หรือศัตรู

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 วันพฤหัสที่ 15 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อฟ  1:1-10 / ลก 11:47-54

อีกครั้งหนึ่ง ที่เราจะพบพระเยซูเจ้าทรงมีความขัดแย้งกับบรรดาผู้นำทางศาสนา  ในสมัยพระเยซูเจ้า ระบบของศาสนาได้กลายเป็นเรื่องที่เข้มงวดตามตัวอักษรของกฎระเบียบ ผลที่ตามมา คือ บรรดาคนที่มีความเชื่อทั่วๆไป จะต้องแบกภาระที่หนักอึ้ง ด้วยระเบียบ และกฎเกณท์จำนวนมาก ที่ขัดขวางมิให้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบใจต่อใจ กับพระเป็นเจ้า ที่เป็นเสมือนบิดาผู้ใจดี อย่างที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า พวกเขาจะไม่สามารถเข้าไปมีความสัมพันธ์กับพระองค์ ยังขัดขวางคนอื่นที่พยายามจะเข้าไปด้วย

เราเองอาจจะรู้สึกพึงพอใจ ที่พวกคัมภีราจารย์และฟาริสีที่เผชิญหน้ากับพระเยซูเจ้า   ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะพลาดโอกาสที่จะเข้าใจบทพระวรสารในวันนี้  และด้วยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า เราสามารถที่จะวาดภาพพระเยซูเจ้า ผู้ทรงตรัสพระวาจากกับเราในขณะนี้  และถามตัวเองว่า แล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรดี ตัวอย่าง เราจะปฏิบัติอย่างไรต่ออนุสาวรีย์และการฉลอง ที่เรามีต่อบรรดาบรรพบุรุษที่เป็นมรณสักขี พวกท่านเหล่านั้นเป็นมรณสักขี เพื่อยืนยันความเชื่อ เพื่อประเทศชาติ เพื่อความอยุติธรรม  เพื่อสิทธิมนุษยชน เหลือสิ่งอื่นๆอีกมากมาย และเราก็ยกย่องพวกท่าน ที่ได้เป็นแบบฉบับให้เราในอดีตที่ผ่านมา แต่เราให้เกียรติพวกท่าน ด้วยวิธีการเจริญชีวิตของเรา หรือเราจะมองดูบรรดาคนอ่อนแอรอบๆตัวเราอย่างไร เราช่วยเหลือหรือขัดขวางมิให้พวกเขาเข้าไปหาพระเป็นเจ้า ที่พวกเขากำลังแสวงหาหรือไม่ เราจะต้องถามตัวเอง เมื่อเราอ่านพระวรสารว่า พระเยซูเจ้าทรงต้องการตรัสอะไรกับเราในตอนนี้ พระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ทรงท้าทายเรา จะต้องไม่จำกัดวงเฉพาะในอดีต  แต่เราต้องจริงจังต่อเราในปัจจุบัน เพื่อจะเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ อย่างนักบุญนักบุญเทเรซา แห่งอาวิลา ที่ได้ลงมือถือปฏิบัติพระวินัยเคร่งครัดที่สุด แม้ว่าเธอจะมีภาระกิจหน้าที่ที่จะปฏิรูป และสร้างอารามแห่งใหม่ๆ และแม้จะมีความยากลำบากต่างๆ ถึงกระนั้นเธอก็ได้บรรลุถึงชีวิตการเพ่งฌานขั้นสูงสุด เรื่องนี้เราสามารถพิสูจน์ได้จากงานเขียนของเธอเอง เช่น “บนหนทางแห่งความครบครันบริบูรณ์” “ปราสาทแห่งชีวิตภาย ใน” “อัตชีวประวัติ” ฯลฯ เธอยังเป็นสตรีที่เข้าใจคนอื่นได้ดี ร่าเริงแจ่มใส มีความเห็นอกเห็นใจทุกคน

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)