วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

 


ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวัง

ณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..

ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/v6v3gNt7Px4

 

https://youtu.be/sGh2sXNRoso

 

Change My Heart Oh God

https://youtu.be/IlSmG-_eJTU

 

An Everlasting Light .. ธ สถิต ณ แดนสรวง

https://youtu.be/hipAJ-bqQTw

 

 

 

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน :

กท 5:1-6 

ลก 11:37-41

 

ฟาริสีที่อยากให้ภายนอกของตน แลดูใสสะอาด

ด้วยการพูดถึงกฎเกณฑ์สารพัด

แต่ไม่เคยจัดจิตภายในของตนเพื่อที่จะรัก

พระเยซูเจ้า จำเป็นต้องย้ำกับพวกเขา...

“ให้สะอาดจากภายใน” ..ก่อนที่จะไปทำทุกสิ่ง

 

นักบุญเปาโลแนะนำว่า...

ธรรมบัญญัติ กฎเกณฑ์ เป็นสิ่งจำเป็นต้องปฎิบัติก็จริง

แต่สิ่งที่ควรจัดให้ความสำคัญ เป็นอันดับแรก คือ..

ความเชื่อ ที่แสดงออก เป็นการกระทำ อาศัยความรัก

 

หมายเหตุ..

กฎเกณฑ์ มีไว้เพื่อช่วยเหลือมนุษย์....

จึงไม่ควรหยุดที่กฎ.....แล้วไปลดคุณค่ามนุษย์

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน กท 5:1-6 / ลก 11:37-41

เปาโลพยายามที่จะอธิบายให้คริสตชนชาวกาลาเทียเข้าใจถึงความรอด ที่เป็นพระพรพิเศษ ที่พวกเขาได้รับจากพระคริสตเจ้า แม้พวกเขาจะหลงทางไป แต่เปาโลมีความมั่นใจว่า พวกเขาจะสามารถกลับมาหาความจริงได้ อาศัยความหวังของความชอบธรรม ผ่านทางพระจิตเจ้า (กท 5:5) การจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมและการกลับใจ จะสามารถเป็นไปได้ อาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้า เช่นเดียวกับพวกเราทุกคน เมื่อเราหลงทางไป เปาโลไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาของชาวกาลาเทีย เพราะท่านมั่นใจว่า พระเป็นเจ้าจะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาของชาวเราเช่นเดียวกัน ขอให้เราถามตัวเองว่า เราเคยหลงทางไปหรือไม่? เราเคยรู้สึกว่าตัวเราเอง อยู่ห่างจากควาบรรเทาใจและเสียงของพระจิตเจ้าหรือไม่? จงอย่ายอมแพ้ พระเป็นเจ้ากำลังรอคอยอยู่เสมอ พระองค์ทรงพร้อม ที่จะรับเรากลับมา จงจำคำพูดที่กล่าวว่า  แม้เราจะเดินทางไปไกลเป็นร้อยๆไมล์จากพระเป็นเจ้า แต่เราจะสามารถกลับมาหาพระองค์อีกครั้ง ด้วยการเดินกลับเพียงก้าวเดียวเท่านั้น

ในพระวรสารวันนี้  เราอาจจะรู้สึกประหลาดใจ เหมือนกับประชาชนในสมัยพระเยซูเจ้า ที่เห็นพระองค์ยินดีตอบรับไปรับประทานอาหารเย็นของฟาริสี ที่ดูเหมือนว่า จะมีความเห็นขัดแย้งกัน ไม่ลงรอยกัน และโต้เถียงกัน ในกิจการที่ต้องทำร่วมกัน  ทำไมพระเยซูเจ้าจึงตอบรับคำเชิญของเขา? เพราะพระองค์ทรงต้องการแสดงให้เขาเห็นว่า พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการให้เวลา มากกว่าในการเป็นผู้สังเกต ต่อชีวิตของฟาริสี ซึ่งมักจะทำอะไรที่ขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงให้เวลา เพื่อจะหาโอกาสแบ่งปันพระวรสารกับเขานั่นเอง...  “เวลา” ไม่เคยทำให้ใคร “เสียคน” มีแต่”คน”ที่ทำให้เสีย “เวลา”…

“เวลา”ไม่เคยทำให้ใครเปลื่ยนไป แต่ ”เวลา” ทำให้ ”นิสัย” ของใครบางคนแสดงออกมา”… “ข้อดี “ของเวลา” คือทำให้เราเดินไปข้างหน้า ข้อเสีย “ของเวลา” คือไม่มีวันย้อนกลับมาได้”... “เราซื้อนาฬิกาได้ แต่เราไม่สามารถ “ซื้อเวลาได้”… “ทำไมจะต้องโทษเวลาด้วย? เวลาที่คุณกำลังมีความสุขคุณจะชอบพูดว่า “ทำไมเวลาผ่านไปเร็วจัง” แต่เวลาที่คุณทุกข์คุณจะพูดว่า “ทำไมเวลาเดินช้าจัง”.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)