วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

 

 


   ถ้าแม้นความเจ็บปวด

ทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้น 

ฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวด 

เพื่อเมื่อฉันทนสู้ได้แล้ว 

ฉันจะได้มีชีวิตตามพระทัยของพระคริสต์

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/etBjdNgyXX8

 

https://youtu.be/pPuFETL28Ms

 

 ใจฉันรู้

http://youtu.be/VleeTRY38PY

 

 

 

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

กท 3:22-29 

ลก 11:27-28

 

กฎธรรมชาติในโลกนี้ ความสุขบิดา - มารดา ..

มาจากความสำเร็จของบุตรที่ตนได้ให้กำเนิด

พระเยซูเจ้า ทรงเพิ่มเติมให้เห็นว่า ในโลกหน้า

คนที่จะมีความสุขมากกว่านั้น คือ

คนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้า และเอาไปปฎิบัติตั้งแต่ในโลกนี้

 

เปาโล ย้ำเตือนชาวกาลาเทีย เพื่อให้เห็นว่า

ทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซู  โดยอาศัยศีลล้างบาป

ก็เป็นบุตรของพระเจ้า

เมื่อได้เป็นบุตรของพระเจ้า จึงไม่มีการแบ่งแยก

เพราะทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

หมายเหตุ…

รักแท้...ไม่ต้องตามหา...

เพราะได้มาตั้งแต่ออกจากท้องแม่ …

แต่รักพระ รักเพื่อน ให้เหมือนรักตัวเอง

ไม่พอแค่อ้างบางสิ่ง แต่ต้องให้เป็นจริง

ด้วยการลงมือทำ นำไปปฎิบัติ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม  20 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน กท 3:22-29  /  ลก 11:27-28

ทรงยื่นพระหัตถ์ชี้บรรดาศิษย์ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”  พระเยซูเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าเป็นเอก ส่วนการเป็นญาติทางสายโลหิตเป็นอันดับรอง พระองค์ทรงให้บทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากเรามีเวลาไตร่ตรองให้ลึกซึ้งเราจะพบว่าชีวิตของเราทุกคน ทุกฐานะ มิได้เป็นอะไรอื่น นอกจากแสวงหาพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าและปฏิบัติตามพระประสงค์นั้น เราไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพียงเพื่อสร้างโลกใหม่ให้น่าอยู่ มิได้มีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ สำหรับมนุษชาติการมีทรัพย์สินเงินทองมากๆ มีสุขภาพดี มีชีวิตยืนยาว ล้วนเป็นสิ่งที่ดี แต่มิใช่เป้าหมายสุดท้ายของการมีชีวิตบนโลกนี้ เพราะทุกสิ่งเหล่านี้จะผ่านพ้นไปสักวัน เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตเรามีเพียงอย่างเดียวคือ ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์ คือ ความรอดพ้นสู่ความสุขนิรันดรกับพระองค์ในโลกหน้า ดังนั้น เราจึงต้องแสวงหา และถามพระองค์อยู่เสมอๆ ด้วยทำทีที่เงียบสงบในใจและปฏิบัติตามการดลใจเหล่านั้นด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ.

เมื่อเดือนธันวาคม 2001 สันตะสำนักได้ออกประกาศเรื่องความศรัทธาและพิธีกรรม โดยได้บรรยายเรื่องความศรัทธาของพระศาสนจักร ที่ได้ถวายวันเสาร์เป็นวันของพระแม่มารีย์ว่า “วันเสาร์เป็นวันพิเศษที่ได้ยกถวายแด่พระแม่มารีย์ เป็นวันที่ระลึกถึงพระแม่มารีย์” (ข้อ218) นอกจากนี้ยังได้บรรยายถึงความสำคัญของพระแม่มารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า ในความศรัทธาของคริสตชนในชีวิตประจำวัน ในพิธีกรรม และในความศรัทธาประชานิยม ในวันสมโภชต่างๆและการสวดสายประคำ...สังคายนาวาติกันที่ 2 ได้ปรับปรุงความศรัทธาต่อพระแม่มารีย์ตามหลักเทววิทยาเสียใหม่ หลักสำคัญที่สุด คือ การที่พระนางทรงเป็นมารดาของชาวเรา ความศรัทธาต่อแม่พระแสดงออกได้ 3 ทาง คือ 1) การเคารพนับถือพระนาง 2) การวิงวอนของพระนาง 3) การเลียนแบบอย่างพระนาง.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/z0YbhW2LFNw