วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญโฟสติน่า โควัลสกา

 

 

 


พระเจ้าทรงอยู่ทุกหนแห่ง...

ทรงพร้อมเสมอสำหรับทุกคนที่เชื่อ

พระองค์ทรงเป็นอยู่เหมือนเดิม...

ตั้งแต่กาลก่อน ปัจจุบัน อนาคต

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญโฟสติน่า โควัลสกา

https://youtu.be/pA62f2NaX7k

 

https://youtu.be/Gnaaxe_jT-M

 

In His Time

https://youtu.be/UptqAjXLZWo

 

 

 

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญโฟสติน่า โควัลสกา

อ่าน :

กท 1:6-12

ลก 10:25-37

 

เมื่อต้องตอบคำถามของคนที่คิดว่าตัวเองรู้มาก 

แล้วปล่อยให้ความรู้ อยู่ที่สมอง

แต่ไม่เคยไตร่ตรอง เพื่อกรอง เอาไปทำ

พระเยซูเจ้าจำเป็นต้องสอนเขา ด้วยเรื่องราว

ความรัก เมตตาของชาวสะมาเรีย

ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ แสดงออกในการดูแล

เอาใจใส่ เพื่อนพี่น้องที่เจ็บป่วย 

ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 

เปาโล แนะนำ คำถามที่ควรถามตนเองบ่อย ๆ 

เพื่อตรวจสอบ แรงจูงใจขที่ถูกต้องของตนว่า

ความรู้ที่มี สิ่งที่แสวงหานั้น 

เป็นการทำเพื่อใคร ..เอาใจมนุษย์ หรือพระเจ้า

 

ด้วยการเจริญชีวิต จิตตารมณ์ที่เป็นหนึ่งเดียว

พร้อมกับ ความศรัทธาเป็นพิเศษของท่านต่อพระเยซูเจ้า

พระนางมารีย์ และศีลมหาสนิท ทำให้ชีวิตของ

ท่าน นักบุญโฟสตีนา แม้จะต้องประสบกับความทุกข์ยาก

ท่านยังคงสามารถ เป็นผู้สื่อสารแห่งความเมตตาของพระเจ้า

ต่อผู้ที่วางใจในพระองค์  ได้อย่างซื่อสัตย์ 

 

หมายเหตุ..

แรงบันดาลใจ ช่วยให้เกิดก้าวแรก..

แรงจูงใจ พาก้าวต่อไป..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน กท  1:6-12 / ลก 10:25-37

“ท่านจงไปและทำเช่นเดียวกัน” วิกฤตกาลและปัญหาชีวิตเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน ในช่วงนั้น เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครหรือจากที่ใด เหมือนกับชายคนหนึ่งที่เดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโก และถูกโจรปล้นและทำร้ายเขา จนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด แม้ว่า สมณะและชาวเลวีจะไมได้หยุดให้ความช่วยเหลือ มีแต่ชาวสะมาเรียคนเดียวที่เดินทางผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือ นำขึ้นบนหลังสัตว์ และนำไปที่โรงแรมให้ช่วยดูแล เขารอดตาย เพราะความเมตตาของชาวสะมาเรีย ไม่ใช่สมณะและชาวเลวี เพื่อนร่วมชาติของตน

ตัวอย่างของนักบุญโฟสตินา ที่ได้นำพระเมตตาของพระเป็นเจ้า มามอบให้แก่มนุษยชาติ ทำให้เราเข้าใจว่า ใครก็ตามที่แสดงความเมตตาแก่คนอื่น ย่อมเป็นตัวแทนของพระเป็นเจ้า ท่านมีชื่อเดิมว่า เฮเลนา โควัลสกา เกิดวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1905 ณ หมู่บ้านโกลโกเวียช ประเทศโปเเลนด์ ท่านถวายตัวครั้งเเรกในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.1928 โดยใช้ศาสนนามว่า "ซิสเตอร์มาเรีย โฟสตินาแห่งศีลมหาสนิท" ในช่วงปี ค.ศ. 1930 ท่านได้รับสารพระเมตตาจากพระเยซูเจ้า ในปี ค.ศ.1934 ท่านเขียนบันทึก " พระเมตตาในวิญญาณของฉัน " เป็นคู่มือความศรัทธาต่อพระเมตตา ด้วยภาษาซื่อๆ เพื่อย้ำเเละอธิบายเรื่องในพระวรสาร เกี่ยวกับความรักที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อประชากรของพระองค์ เเละเน้นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องวางใจในกิจการแห่งความรักของพระองค์ ความศรัทธาเป็นพิเศษของท่านต่อพระนางมารีย์ ต่อศีลมหาสนิท เเละศีลอภัยบาป ทำให้ท่านมีพละกำลังทนรับความทุกข์ทรมานทั้งปวง เเละยกถวายพระเป็นเจ้าเพื่อพระศาสนจักร เเละผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคนบาปเเละคนใกล้ตาย  ท่านสิ้นใจในเมืองคราคูฟ ในวัย 33 ปี ร่างของท่านพักอย่างสงบ ณ สักการะสถานพระเมตตาในเมืองลาเจียฟนิกิ ประเทศโปเเลนด์ นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ประกาศให้ท่านเป็นบุญราศี เมื่อปี ค.ศ.1993 เเละได้สถาปนาเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2000 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)