วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 


ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณ

โปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิด

ให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิด

ส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/72f_Ue5gEcM

 

https://youtu.be/m-dI_jSQH6c

 


Count Your Blessings

https://youtu.be/TeMFt7hiPTc

 

 

 

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน :

โยบ 42:1-3,5-6,12-17 

ลก 10:17-24

 

มิใช่ความสำเร็จมากมายของศิษย์ 

ที่คิดทำเพื่อพระเจ้าแล้ว ทำให้พระเยซูชื่นชมยินดี 

แต่เป็นเพราะความสำเร็จในกิจการที่ศิษย์ทำ  

นำพวกเขาเข้าใกล้อาณาจักรแห่งความรัก  

ทำลายปีศาจ อำนาจชั่วร้าย

เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว พระองค์ทรงสอนศิษย์

ให้คิดถึงพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใด

เพราะพระองค์เป็นผู้บันดาลทุกสิ่ง

 

เมื่อโยบเข้าใจ และยอมรับว่า …

พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่ง 

ไม่มีใครขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้าได้

โยบพบกับชีวิตใหม่ที่เปี่ยมด้วยความสุข 

ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

 

หมายเหตุ…

ความสำเร็จ ที่ควรค่าแก่การจดจำ...

ต้องมาพร้อมกับ คุณธรรม 

และความดีงามในชีวิตจิตใจ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน โยบ 42:1-3,5-6,12-17 / ลก 10:17-24

พระเป็นเจ้าทรงอนุญาตให้โยบบุรุษผู้ชอบธรรม ต้องประสบการความทรมานอย่างแสนสาหัส และโยบต้องการจะรู้ว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เป็นเพราะเขาได้ทำบาปผิดต่อพระเป็นเจ้าโดยไม่ตั้งใจ จึงทำให้เกิดความทุกข์ดังกล่าวใช่หรือไม่ เขาจึงพยายามจะหาความจริง  เมี่อเราประสบความทุกข์ในชีวิต  เราเองก็ต้องการรู้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น  เพราะฉะนั้น จึงมีแต่พระเป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวที่รู้คำตอบ  เราจะต้องสื่อสารกับพระองค์เป็นการส่วนตัว  ในขณะที่มีความทุกข์อย่างแสนสาหัส โยบได้สนทนากับพระเป็นเจ้าโดยตรง และได้รับการเผยแสดงเป็นการส่วนตัวถึงความยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า  บางครั้ง พระเป็นเจ้าทรงใช้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรา เพื่อดึงดูดเราให้ใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เรามีประสบการณ์ถึงความรักและพระเมตตาของพระองค์

บรรดาเพื่อนๆพยายามชี้ให้โยบเห็นว่า การที่เขาต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติ ครอบครัว และสุขภาพของตัวเองนั้น  เป็นการลงโทษบาปของเขา ตรงกันข้ามโยบกลับเน้นความบริสุทธิ์ของตนเอง และที่สุดพระเป็นเจ้าจะเป็นผู้ปลดปล่อยความทุกข์ของเขา ในที่สุด พระเป็นเจ้าได้ตรัสกับโยบ (โยบ 38:1-41:34) และได้เผยแสดงความยิ่งใหญ่และพละกำลังของพระองค์ให้แก่โยบ  โยบได้ยอมรับความว่างเปล่าของตนเองต่อหน้าพระเป็นเจ้า และได้กลับใจใช้โทษ “ด้วยฝุ่นละอองและขี้เถ้า” (โยบ 42:6) และพระเป็นเจ้าได้อวยพรเขามากกว่าเดิม (โยบ 42:10-17) 

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าและบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์เต็มไปด้วยความยินดี  เมื่อพวกเขาได้กลับมาจากการทำพันธกิจ โดยมีเหตุผลต่างๆ บรรดาสานุศิษย์มีความยินดีมาก  ที่ได้รับประสบการณ์ของพละกำลังของพระเป็นเจ้า ที่ทำงานในตัวพวกเขา  (ลก 10:17) พวกเขาได้บำบัดรักษาคนเจ็บป่วย ได้ช่วยให้คนที่ถูกปิศาจสิงพ้นจากอำนาจของความชั่วร้าย พวกเราคงนึกภาพของพวกเขาที่ประหลาดใจและพูดกันว่า  “พระวรสารทำงานแล้ว”ท่านรู้หรือไม่ว่า ทุกวันนี้ พระวรสารก็กำลังทำงานในตัวท่านเช่นกัน.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/o1uTiNcOqhU