วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงฑูตสวรรค์ ผู้อารักขา

 

 


 " เทวดารักษาตัวเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดี 

ท่านภาวนาวิงวอนพระเจ้าเพื่อเรา 

ท่านช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราต้องการ 

ท่านปกปักรักษาเราจากอันตรายและอุบัติเหตุ"

(พระสันตะปาปา ยอห์นที่ 23)

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงฑูตสวรรค์ ผู้อารักขา

https://youtu.be/lyBfAEPbKbI

 

https://youtu.be/l-P88GMb_Uc

 

  ข้าแต่อารักขเทวดา

http://youtu.be/iveRVadOzpM

 

 

 

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงฑูตสวรรค์ ผู้อารักขา

อ่าน : 

อพย 23:20-23ก

มธ 18:1-5,10

 

สำหรับพระเยซูเจ้าแล้ว...แต่ละคน..

มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้า 

และพระองค์ทรงส่งฑูตสวรรค์ 

เฝ้าพิทักษ์รักษาคนของพระองค์  

พระเยซูเจ้าจึงย้ำกับบรรดาศิษย์ 

ใครที่ต้อนรับเด็กเล็ก ๆ ในนามของเรา 

คนนั้นได้ต้อนรับเราด้วย

 

คำมั่นสัญญาที่พระเจ้า

ทรงให้กับประชากรของพระองค์ 

คือ จะทรงส่งฑูตสวรรค์ เพื่อป้องกัน นำทาง 

ให้เดินในหนทางของพระเจ้า เมื่อพวกเขา

“เชื่อฟัง และ ทำตาม” พระเจ้า

ก็จะทรงอยู่เคียงข้างเขา

 

พ่อบอสโก อบรมเยาวชนของท่าน...

ด้วยการสอนว่า ชาวเรามีเทวดาองค์หนึ่ง 

เป็นดังสหาย ผู้คอยเฝ้าดูแล..

ดังนั้น อย่ากลัวปีศาจ หากตกอยู่ในอันตราย

ฝ่ายวิญญาณและร่างกาย

จงเรียกหา อารักขเทวดา 

พ่อรับรองว่า ท่านจะมาคุ้มครอง 

และช่วยเหลือพวกเธอให้พันอันตราย

 

หมายเหตุ...

“ทูตสวรรค์ของพระเจ้า พระองค์ทรงพระกรุณา

มอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่าน 

โปรดส่องสว่าง พิทักษ์รักษา คุ้มครอง

และนำทางชีวิตข้าพเจ้า ในวันนี้ (คืนนี้) ด้วยเทอญ”

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม  20 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน โยบ 38:1, 12-21  /  มธ 18:1-5,10

มีพระสงฆ์ท่านหนึ่งเล่าว่า ท่านมักจะสวดขอทูตอารักขาทุกครั้ง ที่ท่านขับรถหรือรถติด เราทราบว่าทูตสวรรค์เป็นจิตและไม่มีร่างกายแต่อย่างใด พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า “ เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพ จะไม่มีการแต่งงานเป็นสามีภรรยากัน แต่เขาจะเป็นเหมือนทุตสวรรค์ ” (มธ22:30) ทูตสวรรค์มีรากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า “ผู้นำข่าว” พวกท่านจะนำข่าวของพระเป็นเจ้า ที่จะเป็นผู้ส่งพวกท่านไปตามคำสั่งของพระเป็นเจ้า เพื่อที่จะทำพันธกิจนี้ให้สำเร็จ พวกท่านจะปรากฏเป็นร่างที่เป็นวัตถุ

มีเรื่องเล่าว่า ด๊อกเตอร์ ดับบลิว มิแชลได้ตื่นขึ้นในเวลากลางคืน เมื่อได้ยินเสียงเคาะที่ประตูห้องนอน ท่านได้เห็นเด็กหญิงคนหนึ่ง แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง และมีอาการเศร้าโศก ได้ขอร้องให้ท่านเดินตามเธอไปหามารดา ที่กำลังป่วยหนัก หลังจากที่ได้รักษาแม่จนหายป่วย ท่านได้ชมเชยเธอที่มีความรักต่อแม่ หญิงคนนั้นได้มองท่านอย่างประหลาดใจ และได้พูดว่า “บุตสาวของเธอได้ตายไปประมาณหนึ่งเดือนแล้ว เป็นไปได้ไหมว่า เธอได้มาหาท่าน เพื่อนำพระเมตตาของพระเป็นเจ้ามาให้เธอ เป็นไปได้ไหมว่า นั่น คือ ทูตสวรรค์

ทีบรรทูตสวรรค์ที่ปรากฏเป็นร่างมนุษย์ และได้นำกระเป๋าใส่เงินมาคืนให้ เมื่อท่านทำหาย หรือเป็นเพื่อนคนงานที่แบ่งปันอาหารกลางวันกับท่าน หรือเป็นคนที่ได้มอบเงินให้ท่านในการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ พวกคนเหล่านี้ไม่ได้พูดอะไร และไม่ต้องการการตอบแทนแต่อย่างใด

ขอให้การระลึกถึงทูตผู้อารักขา เตือนให้เราระลึกถึงทูตสวรรค์ที่ไม่ปรากฏร่างกาย จงวิงวอนขอท่านด้วยใจร้อนรน เป็นต้นในเวลามีภัยอันตรายหรือความยากลำบาก “ข้าแต่ทูตสวรรค์ของพระเป็นเจ้า  ผู้อารักขาที่รัก ที่ได้นำข่าวของพระเป็นเจ้ามาให้ โปรดอยู่เคียงข้างข้าพเจ้า เพื่อส่องสว่างและนำทางข้าพเจ้า  เพื่อดูและและนำทางข้าพเจ้าตลอดไป อาแมน

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)