วันพุธที่ 30 กันยายน 2020 ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์

 


จงค้นคว้าพระคัมภีร์

จงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะได้พบ

การไม่รู้พระคัมภีร์ ..

คือ การไม่รู้จักพระคริสตเจ้า (*น. เยโรม)

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2020

ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์

https://youtu.be/TTjyHRUcahc

 

https://youtu.be/sDQWFquvwkA

 

How Great Thou Art

https://youtu.be/aYTKYpnRnAQ

 

 

วันพุธที่ 30 กันยายน 2020

ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์

อ่าน  :

โยบ 9:1-12,14-16 

ลก 9:57-62

 

บนเส้นทางของการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า 

พระองค์ทรงเปิดกว้างสำหรับทุกคน แต่ทรงย้ำ

ให้คิดดี ๆ เพราะเส้นทางนี้ ต้องการ

ความเด็ดเดี่ยว ที่หนักแน่น มั่นคง

 

เมื่อโยบตระหนักถึง ความหนักแน่น

เที่ยงธรรมของพระเจ้า ท่านจึงเริ่มเข้าใจชัดว่า

ถ้าเมื่อใดที่ใจเรา เด็ดเดี่ยว หนักแน่น มั่นคง

ซื่อตรงในความเชื่อ เมื่อนั้นพระเจ้า

ทรงอยู่กับท่านเสมอ

 

นักบุญเยโรม ผู้ได้รับศีลล้างบาป เมื่ออายุ 25 ปี 

ได้สละ ละทิ้งชีวิตทางโลก โดยเลือกที่จะติดตามพระเยซูเจ้า

ในฐานะสงฆ์เมื่อมีอายุได้ 38 ปี หลังจากประสบการณ์

ของการเดินทางมากมายในชีวิตทั้งการศึกษาเล่าเรียน

และชีวิตฝ่ายจิต และที่สุดได้อุทิศตนให้กับการแปล 

และอธิบายพระคัมภีร์

 

หมายเหตุ..

ไฟ ทำให้เหล็กกล้า

ปัญหา ทำให้คนแกร่ง

เหล็กจะกล้าต้องพร้อมยอมเผา

คนจะแกร่ง ต้องพร้อมเจอทุกปัญหา

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพุธที่ 30 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ระลึกถึงนักบุญเยโรม พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

บทอ่าน โยบ 9:1-12,14-16 / ลก 9:57-62

ในบทอ่านจากหนังสือโยบในวันนี้  โยบได้บรรยายถึงกลุ่มดาวต่างๆ ที่แสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ถ้าโยบกลับมามีชีวิตในสมัยนี้  ท่านคงจะมีวัตถุต่างๆมากมาย ที่จะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า ในธรรมชาติ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เราเห็นความสลับซับซ้อนของสิ่งสร้างทั้งปวง อย่างไรก็ตาม โยบต้องการเพียงจะสื่อสารให้เราทราบว่า พระเป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ที่เป็นหนอนตัวหนึ่งเท่านั้น  และไม่มีใครมีอำนาจที่จะเปรียบเทียบกับ พระองค์ และนั่นคือความเห็นของโยบ

มีคนจำนวนมากที่ต้องการรู้ว่า พระเป็นเจ้าอยู่ที่ไหน เพราะว่ามีความชั่วร้ายมากมาย และความทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้ แต่ถ้าพระเป็นเจ้าไม่มีอยู่จริง เราจะอธิบายความดี ความสวยงาม และความสมบูรณ์แบบ ที่มีอยู่มากมายได้อย่างไร? จักรวาลประกอบด้วยแสงสว่างและความมืด การที่มีความมืดไม่ต้องการคำอธิบายมาก เพราะมันหมายถึงการขาดแหล่งของแสงสว่าง  แต่แสงสว่างต้องการคำอธิบาย เราจะอธิบายเรื่องแสงสว่างได้อย่างไร ถ้าไม่รู้แหล่งของแสงสว่าง ดูเหมือนว่านักบุญเยโรมจะให้คำตอบแก่เราได้ว่า แหล่งของความสว่างคือพระเป็นเจ้า นักบุญเยโรมจึงได้กล่าวว่า “คนที่ไม่รู้จักพระคัมภีร์ ก็ไม่รู้จักพระเป็นเจ้า           

ท่านเป็นนักพระคัมภีร์ ได้เขียนคำอธิบายเรื่องพระคัมภีร์ ที่เป็นแหล่งความรู้ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราเข้าใจเรื่องพระคัมภีร์อย่างมาก จนถึงปัจจุบันนี้ ท่านเป็นนักศึกษาที่ฉลาด เป็นนักวิชาการที่ถนัดในการเขียนตำรา เป็นที่ปรึกษาของฤษี พระสังฆราช และพระสันตะปาปา ท่านเคยเดินทางไปในประเทศปาเลสไตน์ หยุดพิจารณาทุกแห่ง ที่เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเจ้า ท่านใช้ชีวิตนานห้าปีในทะเลทราย เพี่อสวดภาวนา ทำพลีกรรม และศึกษาเล่าเรียน ที่สุดท่านได้เจริญชีวิตอยู่ที่เบธเลเฮม สถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้า และสิ้นชีวิตที่นี่ พระธาตุของท่านถุกเก็บรักษาไว้ที่มหาวิหารแม่พระองค์ใหญ่ ที่กรุงโรม

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)