วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020 ระลึกถึงน.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี

 

 


ชีวิตมาจากพระเจ้า

ดำรงอยู่เพื่อพระองค์

และกลับคืนสู่พระองค์

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020

ระลึกถึงน.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี

https://youtu.be/pIMaCBwrwMY

 

https://youtu.be/961Lb0ktcJU

 

บทภาวนาเวลาเช้า สดุดี 5

http://youtu.be/GxboI5GonTE

 

 

 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020

ระลึกถึงน.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี

อ่าน :

ปญจ 11:9-12:8

ลก 9:43ข-45

 

สัจธรรมความไม่เที่ยงแท้แน่นอน...

ขณะที่หลายคนกำลังยึดติด พิศวง ชื่นชม

สาละวน สนใจในสิ่งที่พระเยซูเจ้าทำ 

แต่พระองค์กลับพูดถึง

หนทางแห่งความทุกข์ทรมาน

 

ปัญญาจารย์พูดว่า...

“ไม่เที่ยงแท้ที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้”..

พระเจ้าทรงพิพากษาสิ่งที่แต่ละคนทำ 

ดังนั้น จงขจัดความกังวลออกไปจากจิตใจ

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม..

 

นักบุญคอสมา และนักบุญดาเมียน

หมอฝาแฝด สองพี่น้อง 

ได้ช่ือว่าเป็นองค์อุปถัมภ์ของแพทย์ และผู้เจ็บป่วย

เพราะผ่านทางคำเสนอวิงวอนของท่าน 

พระเจ้าทรงสดับฟัง และหลายคนได้รับการรักษา

 

หมายเหตุ..

เมื่อชีวิตได้เรียนรู้ จากความไม่แน่นอน

มันก็สอนให้รู้ว่า..ถ้าวันนี้มีเวลาทุกข์ 

มันก็ยังมีวันเวลาของความสุข เช่นเดียวกัน

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ปญจ 11:9-12:8 / ลก 9:43ข-45

ในบทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์วันนี้ ผู้แต่งต้องการจะชี้ให้เราเห็นวัยสูงอายุ และความเสื่อมสลายของร่างกาย เขาได้เรียกวัยสูงอายุว่า “เป็นวันที่โชคร้าย” และได้ยกย่องความเยาว์ยวัย และจากความคิดนี้เอง ทำให้คนร่วมสมัยกับเรา  ที่เป็นผู้สูงอายุ มองดู “วัยสูงอายุ”เป็นเหมือนสิ่งอัปมงคล หรือการเป็นโรคเรื้อน แต่เราต้องระลึกว่า ผู้แต่งหนังสือปัญญาจารย์ ไม่รู้เรื่องชีวิตที่แท้จริงหลังความตาย หรือเรื่องเมืองสวรรค์ และจากจุดนี้เอง วัยสูงอายุเปรียบเสมือนการเริ่มต้นของความมืดนิรันดรในนรก ที่ไม่ได้นำไปยังที่ใด หรือเตรียมตัวเพื่ออะไร

อย่างไรก็ตาม มีมุมมองสองด้านในวัยสูงอายุ ด้านหนึ่งเป็นการสูญเสีย อีกด้านหนึ่งเป็นกำไร ผู้แต่งหนังสือต้องการเน้นเรื่องการสูญเสีย เพราะเขาถือว่า ไม่มีสวรรค์ และเมื่อไม่มีสวรรค์  วัยสูงอายุจะต้องให้ความหมายใหม่แก่เรา อย่างที่นักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่า “ ความเชื่อในเรื่องบ้านที่แท้จริงในอนาคต ที่ไม่ใช่บ้านหลังปัจจุบัน  จะไม่มีผลว่าเราจะตายอย่างไร แต่จะมีผลว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไร”

“ เจ โรเบิร์ตสัน แม็คกวิลควิน อดีตประธานของวิทยาลัยพระคัมภีร์ ของมหาวิทยาลัยโคลัเบีย ได้พบกับสตรีอาวุโสคนหนึ่ง ที่กำลังทนทรมานอยู่กับวัยสูงอายุ รอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า และผิวหนังที่หย่อนยาน เธอไม่สามารถทำในสิ่งที่เคยทำในอดีต และรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นภาระให้คนอื่น  เธอได้ถามว่า “ ทำไมพระเป็นเจ้าจึงโปรดให้เราสูงอายุ และอ่อนแอ? ทำไมฉันต้องเจ็บปวดอย่างนี้?” หลังจากหยุดคิดนิดหนึ่ง โรเบิร์ตได้ตอบว่า “ ผมคิดว่า พระเป็นเจ้ามีแผนการที่จะทำให้เรื่องพละกำลัง และความงดงามของวัยหนุ่มเป็นเรื่องของร่างกาย เราจะค่อยๆสูญเสียพละกำลังและความสวยงาม ทีละเล็กทีละน้อย ตามกาลเวลาที่ผ่านพ้นไป ดังนั้น เราจะต้องมองดูพละกำลังและความสวยงาม ที่คงอยู่นิรันดร เราจะต้องปล่อยวางสิ่งที่อยู่กับเราชั่วคราวไว้ข้างหลัง และมุ่งสู่บ้านที่แท้จริงของเรา ถ้าเรายังเยาว์วัย สวยงาม และแข็งแรง ตลอดไป เราจะไม่ยอมปล่อยวางมันอย่างแน่นอน”.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

https://youtu.be/eK7gcEzs-fw