วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

 


มีคนกล่าวไว้ว่า ...

ถ้าคุณไม่มีเวลาให้กับพระเจ้า

คุณก็ยุ่งเกินไปเสียแล้ว ...

 

 บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา 

 

https://youtu.be/vRPk_m_z8oY

https://youtu.be/HJr1A3DlczI

 In His Time

http://youtu.be/IhoQvgQfI9o

 

 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน :

ปญจ 3:1-11 

ลก 9:18-22

 

ยุคสมัยของพระเยซูเจ้า ประชาชนบางคน....

ที่ไม่ได้ใช้เวลาทำความรู้จักกับพระเยซูเจ้าดีพอ

ไม่แน่ใจว่า “พระเยซู คือใคร” กันแน่

แต่เปโตร หนึ่งในศิษย์ที่ติดตามพระคริสตเจ้า

หลังจากที่ได้... “ใช้เวลา”.. เพื่อติดตาม เรียนรู้ อยู่กับพระองค์

ตอบอย่างมั่นใจว่า.... “พระองค์คือ พระคริสตเจ้าของพระเจ้า”

 

ปัญญาจารย์แนะนำว่า......

“มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง”....

และพระเจ้าทรงเป็นผู้บันดาลให้

ทุกสิ่งงดงามตามเวลาของมัน

 

หมายเหตุ…

คุณค่าของชีวิต...

คงไม่ได้อยู่ที่ว่า มีเวลาใช้ชีวิตยาวนานแค่ไหน

แต่อยู่ที่ว่า ได้ใช้วันเวลาที่มีให้เป็นประโยชน์

สำหรับใคร เพื่ออะไรบ้าง ?

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ปญจ 3:1-11 / ลก 9:18-22

อัลเบิร์ตชอบดูภาพยนตร์ตลก บังเอิญมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งกำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ท้องถิ่น  ทอมเพื่อนสนิทนของอัลเบิร์ตรู้ว่า เขาชอบดูภาพยนตร์ตลก จึงได้ชวนให้ไปชมภาพยนตร์ด้วยกัน แต่  อัลเบิร์ตตอบปฏิเสธ ทำไมอัลเบิร์ตจึงตอบปฏิเสธ? เพราะว่าภรรยาของเขาพึ่งเสียชีวิต เมื่อสองวันที่ผ่านมา เขาจึงไม่มีอารมณ์จะไปดูภาพยนตร์ ทอมมีความปรารถนาดี แต่เวลาไม่เอื้ออำนวย

ทุกสิ่งที่เราทำต้องทำในเวลาที่เหมาะสม หมายความว่า บางครั้งเราต้องคอยจนกว่าจะถึงเวลา มีสิ่งต่างๆมากมาย ที่เราไม่สามารถจะรีบเร่งให้มันเกิดขึ้น เหมือนอย่างที่เราไม่สามารถบังคับดอกกุหลาบให้มันบาน ถ้ายังไม่ถึงเวลา ถ้าเรารีบทำเกินไป เช่น ใส่ปุ๋ยมากเกินไป จะทำให้ดอกกุหลาบตายก่อนที่มันจะบานก็ได้

ในบทอ่านในวันนี้ ผู้แต่งหนังสือปัญญาจารย์ก็มีความคิดเดียวกัน เขาได้กล่าวว่า มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง โดยได้บอกรายชื่อ 14 สิ่งตรงกันข้ามในกิจการของมนุษย์ ที่จะเกิดขึ้น ตามเวลาที่เหมาะสม ดังที่ อาร์ บี วาย สก๊อตต์ได้เขียนไว้ในคำอธิบายเรื่องพระคัมภีร์ว่า: 

“ ในประสบการณ์ของมนุษย์ จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามเวลาที่เหมาะสมของมัน ซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตามแผนการของพระเป็นเจ้า แม้มนุษย์จะพยายามทำให้เกิดตามแผนการของตัวเองก็ตาม แผนการของพระเป็นเจ้านั้นจะถูกปิดบังไว้สำหรับมนุษย์ ซึ่งจะต้องเจริญชีวิต ตามกาลเวลาที่ผ่านไป และต้องเจริญชีวิตด้วยความสุข ตามที่พระเป็นเจ้าจะประทานให้

ไม่มีพระวรสารตอนใด ที่บอกว่าพระเยซูเจ้าทรงรีบเร่งทำอะไร หรือรีบเร่งไปในที่ใด พระองค์ไม่เคยรีบเร่ง แต่พระองค์ คือ พระผู้ไถ่ของโลกนี้ แน่นอน พระองค์ทรงมีความคิดว่า ทุกสิ่งล้วนมีเวลาของมัน นักบุญยอห์น ผู้แต่งพระวรสาร ได้บอกหลายครั้งว่า พระเยซูเจ้าทรงปฏิเสธที่จะทำ “ถ้าเวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึง” ( ยน 2:4;7:6-7,8:20) และพระองค์จะทรงรอ จนถึงเวลาที่เหมาะสม(ยน 13:1;17:1)

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)