วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

 


บางครั้ง....

ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลย

เพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีต

และหันมาขอบพระคุณพระเจ้า

สำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/oPiSBnNrWuM

 

https://youtu.be/xx7nPIkknwk

 

เราขอบพระคุณ

http://youtu.be/-0Nzu7URMj0

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

ปญจ 1:2-11 

ลก 9:7-9

 

“ ไม่มีอะไรแน่นอน”.. เฮโรด ที่ดูเหมือนว่า

จะเคยประสบความสำเร็จในการเลือกความถูกใจ 

ก่อนความถูกต้อง ด้วยการกำจัด ยอห์น บัปติสต์

ผู้เป็นเสียงย้ำเตือนของความถูกต้อง 

ออกไปจากชีวิตของตน

วันนี้ กลับต้องมารู้สึก .. “สับสน”..อีกครั้ง 

เมื่อได้ฟังเรื่องราวของพระเยซู

 

ปัญญาจารย์พูดว่า... 

“ไม่เที่ยงแท้ที่สุด ทุกอย่างไม่เที่ยงแท้”

แม้มนุษย์จะมีความรู้ ความสามารถมากมาย

เพื่อใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ในสิ่งที่ตนเองอยากได้

แต่ก็ไม่เคยมีมนุษย์คนไหน เปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติได้

 

หมายเหตุ…

ที่เที่ยงแท้แน่นอนที่สุด คือ…

ตราบใจที่ยังไม่หยุดหายใจ

จงอยู่กับปัจจุบัน .. แล้วทำมันให้ดีที่สุด

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ปญจ 1:2-11 / ลก 9:7-9

ชีวิตสามารถเปรียบได้กับงานเลี้ยง เพราะมันตอบสนองตามความต้องการของประสาททั้งห้าของเรา  ให้มีความชื่นชมยินดี โดยไม่ต้องพูดถึง ความชื่นชมยินดีในเรื่องความรัก มิตรภาพ หรือ การให้บริการที่ดีแต่คนอื่น เป็นต้น เพราะว่าชีวิตของเราสนใจ และต้องการรสอาหารที่อร่อย อย่างไม่ต้องสงสัย ทำให้คนที่ร่วมรับประทานอาหารจากไป โดยไม่มีความเสียใจแต่อย่างใด แน่นอน ชีวิตของเราสามารถเปรียบได้กับการกินอาหารชั้นดีเยี่ยม ปัจจุบันนี้ จึงมีคนจำนวนมากได้รับความชื่นชมยินดี ในการรับประทานอาหารชั้นดีเยี่ยม ยกเว้นแต่ว่า มันเป็นอาหารครั้งสุดท้าย มันจะทำให้เราเข้าใจบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ดีขึ้น

ตั้งแต่วันนี้ และอีกสองวันต่อไป บทอ่านที่หนึ่ง จะนำมาจากหนังสือปัญญาจารย์  ที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องปรีชาญาณ ที่เขียนขึ้นประมาณปี ก.ค.ศ.250 ในขณะที่ชาวยิวมีความคิดน้อยมาก เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย หรือ เราอาจพูดว่า เกี่ยวกับเรื่องเมืองสวรรค์ สิ่งที่พวกเขาเข้าใจเรื่องชีวิตหลังความตาย คือ เรื่องเงาของปิศาจ ไปยังสถานที่อยู่ใต้โลกที่ทุกคนคิดว่า คนตายทุกคนจะไปยังสถานที่แห่งนั้น มันเป็นสถานที่ของความมืดและฝุ่นดิน ที่ไม่มีกิจการอะไรต้องทำ ที่มีแต่ความโดดเดี่ยว และความเศร้าโศก มันเป็นการมองทุกสิ่งในแง่ร้าย คนร่วมสมัยกับเรา ก็มีความคิดเช่นเดียวกัน เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย จนทำให้คนหนุ่มสาวมั่วเมาอยู่กับความสะดวกสบาย การมีสุขภาพที่ดี และไม่มีความต้องการที่จะสร้างอาชีพใดๆ ดังนั้น พวกเขาจะพูดเฉพาะเรื่องผิดๆเกี่ยวกับชีวิต โดยไม่มีความหวังใดๆ ในอนาคต ในเรื่องชีวิตหลังความตาย และเราไม่อาจจะตำหนิพวกเขาได้ ที่เขามองทุกอย่างในแง่ร้าย

แม้คนเขียนหนังสือปัญญาจารย์จะมองโลกในแง่ร้าย แต่ก็ยังมีส่วนดี เพราะมันช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตว่า เราไม่มีความสามารถที่จะมีความสุขที่ถาวร ด้วยทรัพยากรที่เรามี คือ ปรีชาญาณและคุณธรรมของเรา ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของเรา หรือเอาชนะความชั่วร้าย ที่มีอยู่ทุกแห่งในโลก  แม้เราจะพยายามอย่างไร ที่สุด เราก็ต้องการพระเป็นเจ้า โลกนี้ไม่สามารถจะให้ความสุขถาวรแก่เรา.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)