วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 

จงมีความตั้งใจ...

จงมีความพยายาม

จงมีความอดทน...

จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020

 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/cUrYFxp5H3s

 

https://youtu.be/KNZomn3S1kU

 

 เปลี่ยน

http://youtu.be/AjnPKA6rA5Q

 

 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน : 

1คร 15:12-20

ลก 8:1-3

 

ความเชื่อ ความหวังในพระเยซูเจ้า เป็นแรงผลักดัน

ให้อัครสาวก ติดตามพระเยซูเจ้าในการเทศน์สอน

พร้อมกันนี้ ก็ยังมีบางคน ที่สละ ละทิ้งอาชีพ ทรัพย์สิน

เพื่อสนับสนุน สิ่งที่พระเยซูเจ้า และสาวกได้ทำ

เพราะความเชื่อ หวัง และไว้ใจในพระเยซูเจ้า

 

นักบุญเปาโล ตอกย้ำให้คิด...

ถ้าความเชื่อ ความหวัง ในพระเยซูคริสตเจ้าของคริสตชน 

มีเพียงเพื่อ “ชีวิตนี้” เท่านั้น เขาก็เป็นมนุษย์ที่น่าสงสาร

 

หมายเหตุ..

ไม่มีความหวังใด..ที่ปราศจากความกลัว

แต่ถ้าได้ลงมือทำ..ก็จะรู้ว่า..

ไม่มีความกลัวใด ที่ไร้ซึ่งความหวัง

การจะได้ในสิ่งที่หวัง จึงต้องยอมรับ “ความกลัว” ให้ได้..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1คร 15:12-20 / ลก 8:1-3

ในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ นักบุญเปาโลได้กล่าวถึงว่า “ความรักในเรื่องเงินทำให้เกิดรากเหง้าของความชั่วร้าย” เราต้องสังเกตให้ดีว่านักบุญเปาโลไม่ได้บอกว่า “เงินเป็นรากเหง้าของความชั่วร้าย” แต่บอกว่า “ความรักในเรื่องเงินทำให้เกิดรากเหง้าของความชั่วร้าย” ข้อความดังกล่าวเป็นความจริงในสมัยของท่าน เพราะว่ามีการเผยแพร่สุภาษิตในวรรณกรรมของชาวกรีก เช่นเดียวกัน นักบุญเปาโลได้พูดเช่นนี้ ในอำนาจของท่านที่สอดคล้องกับคำเทศนาสั่งสอนของพระเยซูเจ้า ที่ได้เช้ให้เห็นว่า “เราไม่สามารถรับใช้พระเป็นเจ้าและเงินตราในเวลาเดียวกัน” (มธ 6:24) เพราะถ้าเรารักในเงินทองแล้ว เราจะเป็นผู้นับใช้มัน แทนที่จะให้มันรับใช้เรา เงินเป็นคนใช้ที่ดี แต่เป็นนายที่เลว ถ้าเรารักในเงินแล้ว เราจะอยู่ในอันตรายที่จะกระทำสิ่งเลวร้ายมากมายให้คนที่เกี่ยวข้องกับเงิน ต้องพิจาณาให้ดีว่า เราใช้เงินเพื่อเป็นเครื่องมือการทำความดี หรือเป็นเครื่องมือในการทำสิ่งชั่วร้าย ?

1. คนจนมักคิดว่า “ฉันทำไม่ได้” คนรวยมักคิดว่า “ฉันต้องทำอย่างไร” 2. คนจนเจอของที่อยากได้บอก “เราไม่มีเงินซื้อ” คนรวยเจอของที่อยากได้ ตั้งคำถาม “เราจะซื้อมันได้อย่างไร” 3. คนจนส่วนใหญ่บอก คนรวยเห็นแก่ตัว ความจริงคนรวยส่วนใหญ่มีน้ำใจ ในขณะที่คนจนส่วนใหญ่เห็นแก่ตัว 4. คนจนเห็นแก่ตัว เรียกร้องเงินเดือน ตำแหน่งสูงจากบริษัท โดยลืมคิดไปว่าพวกเขาทำสิ่งต่างๆเพื่อผู้อื่นหรือยัง ทุ่มเทเพื่อบริษัทมากพอหรือยัง 5. ธุรกิจใด แก้ปัญหาผู้คนได้มากเท่าไหร่ ธุรกิจนั้นก็ยิ่งร่ำรวย 6. นิสัยการใช้เงิน จะสะท้อนให้เห็นตัวตนแท้จริง ว่าเราเป็น คนรวย คนชั้นกลาง หรือ คนจน 9. พ่อจนสอนว่า ตั้งใจเรียนจะได้ทำงานบริษัทที่มั่นคง พ่อรวยสอนว่า ตั้งใจเรียนจะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคง 10. พ่อจนบอก พ่อไม่รวยเพราะพ่อมีลูก พ่อรวยบอก พ่อต้องรวย เพราะพ่อมีลูก 11. พ่อจน ห้ามพูดเรื่องเงินตอนกินข้าว พ่อรวย ชอบคุยเรื่องเงินตอนกินข้าว 12. พ่อจนบอก บ้านเป็นการลงทุนและเป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุด พ่อรวยบอก บ้านไม่ใช่การลงทุนและเป็นหนี้สินที่ใหญ่ที่สุด.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)