วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

 

 

ไม่ใช่ตะปู…

ที่ตรึงพระเยซูไว้บนกางเขน

ความรัก..ต่างหาก

ที่ตรึงพระองค์ไว้

อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณ

จงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...

คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...

มากกว่าที่ไหนๆในโลก...พระเจ้ารักคุณ

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020

ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน 

https://youtu.be/4rGg_w1Q7IY

 

https://youtu.be/XB5tNtcF6G0

 

The Old Rugged Cross

https://youtu.be/O5fHmxC4Qjc

 

กางเขนนำความรอด

http://youtu.be/dkzsg7CoPu8

 

 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020

ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน 

อ่าน :

กดว 21:4-9

ฟป 2:6-11

ยน 3:13-17

 

ความรักของพระเจ้าต่อโลก แสดงออกอย่างอดทน

ด้วยการยอมมอบ พระบุตรแต่องค์เดียวที่ทรงรัก

เพื่อช่วยโลกให้รอด

 

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ สิ่งที่ทำให้พระเยซูเจ้า

ในฐานะมนุษย์ ได้รับการยกย่องเทิดทูน

นั่นก็เพราะว่า ความสุภาพ แม้มีธรรมชาติพระเจ้า

ก็มิได้ถือตัว และกล้าที่จะยอมรับความตายบนไม้กางเขน

เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงความรัก ให้กับทุก ๆ คน

 

ในอดีต ประชากรของพระเจ้าถูกตีสอนด้วยความรัก

ให้ต้องพบกับความทุกข์ เมื่อพวกเขา

พบกับความทุกข์ยาก ลำบาก

แล้วพากันบ่น เบือนหน้าหนีจากพระองค์

แต่เมื่อพวกเขาสำนึกว่าตน เป็นคนบาป 

วอนขอพระเมตตา และการอภัยจากพระเจ้า

ผ่านทางผู้แทนของพระองค์ พวกเขากลับพบความสุขอีกครั้ง

 

การฉลองเทิดทูนไม้กางเขน เป็นเครื่องหมายยืนยันถึง

ผู้ที่ยอมแบกรับ ความทุกข์ยาก โดยมีกางเขนเป็นรูปแบบ

เมื่อผ่านหนทางแห่งความทุกข์ยาก เขาจะกลับได้พบกับความสุข 

 

หมายเหตุ..

ภาวนา สำหรับทุกคนที่รักไม้กางเขน

เป็นต้น .. สำหรับคณะภคิณีรักกางเขน

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)