วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

  

 

 

 

 

ถ้าแม้นความเจ็บปวด

ทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้น 

ฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวด 

เพื่อเมื่อฉันทนสู้ได้แล้ว 

ฉันจะได้มีชีวิตตามพระทัยของพระคริสต์

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/hyD1tqmqDbU

 

https://youtu.be/QRsZDyhOIZo

 

 ใจฉันรู้

http://youtu.be/VleeTRY38PY

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

บสร 27:30-28:7

รม 14:7-9

มธ 18:21-35

 

ธรรมชาติมนุษย์ อยากได้รับการอภัย 

เมื่อตนพลั้งผิด แต่..ลำบากนัก

หากจะอภัยใครสักคนที่ทำผิดต่อเรา

เมื่อศิษย์ถามพระเยซูเจ้าว่า ..

ถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ต้องอภัยเขากี่ครั้ง..

พระองค์ทรงสอน ไม่ใช่พวกเขาจดจำความผิด

แต่สอนให้เมตตา เหมือนพระเจ้าที่เมตตา

ด้วยการอภัยไม่สิ้นสุด

 

เพื่อจะฝึกใจ ให้รู้จักอภัย 

บุตรสิรา แนะนำ ให้เมตตา 

ภาวนาให้กับคนที่ทำผิด 

เพราะบั้นปลายชีวิต

แต่ละคนจะรับผลการกระทำของตน

 

จดหมายนักบุญเปาโล ตอกย้ำ..

เพื่อมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 

จงคิดถึงตนเองให้น้อยลง

 

หมายเหตุ..

ให้อภัย .. ใจเป็นสุข

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน บสร 27:30-28:7 / รม 14-:7-9 / มธ 18:21 -35

อุปนิสัยที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของนายเนลสัน แมนดาลา คือ เป็นคนที่ให้อภัยคนอื่น อย่างไรก็ตาม ประวัติเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขามีอยู่ว่า  ก่อนที่เขาจะถูกจับ ในปี 1962 เขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น  แต่เมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมา ทุกคนต่างประหลาดใจมาก เพราะเขาจะพูดแต่เรื่องการคืนดีกัน และการให้อภัยกัน และไม่เคยพูดถึงเรื่องการแก้แค้นแต่อย่างใด

พระวรสารวันนี้ พูดถึงเรื่องการให้อภัย  บทอ่านที่หนึ่ง ก็กระตุ้นเราเรื่องการให้อภัย มากกว่าเรื่องความโกรธแค้น และการแก้แค้นคนอื่น  ที่ได้ทำผิดต่อเรา เรื่องเดียวกันได้รับการตอกย้ำจากพระเยซูเจ้า ในการตอบคำถามของเปโตร  ที่ต้องการความชัดเจนว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้แก่เขากี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่” พระองค์ตรัสว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง” ที่มีความหมายว่า ต้องยกโทษให้ตลอดไป

เราพร้อมที่จะยกโทษให้พี่น้องหรือไม่ การยกโทษด้วยปากเป็นสิ่งที่ง่ายกว่า การยกโทษให้ด้วยกิจการ ไม่ใช่ทุกคน ที่สามารถยกโทษให้ตลอดไป ไม่ใช่เป็นสิ่งง่าย ที่จะปล่อยให้ความขมขื่นและความเกลียดชัง ต่อคนที่ทำผิดต่อเรา หายไป แต่นี้ เป็นการเรียกร้อง ของพระเป็นเจ้าต่อเราทุกคน  ให้ยกโทษให้แก่ทุกคน ที่ทำร้ายเรา

ดูเหมือนว่า เราต้องการแบบอย่างในการให้อภัย นายเนลสัน แมนดาลาก็เป็นคนหนึ่ง แต่พระเป็นเจ้า คือ ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ ในนิทานเปรียบเทียบวันนี้  พระองค์ (กษัตริย์)ได้ให้ความรักอันยิ่งใหญ่และการให้อภัย แก่คนผู้รับใช้ ที่เป็นหนี้จำนวนมหาศาล อย่างไรก็ตาม ผู้รับใช้คนนี้ ที่มีจิตใจที่ไร้ความปราณี ลืมน้ำพระทัยดีของกษัตริย์  และได้ปฏิบัติต่อชายผู้หนึ่ง ที่เป็นหนี้เขาแต่เพียงเล็กน้อย แทนที่เขาจะแสดงใจเมตตากรุณาต่อเพื่อน ผู้รับใช้ผู้ไร้ความปราณีกลับบังคับให้เพื่อน ที่ไม่มีปัญญาชำระหนี้ขังคุก เราเปรียบเหมือนผู้รับใช้ที่ไร้ความปราณีคนนั้นหรือไม่ ที่ไม่ยอมยกโทษให้แก่เพื่อนที่ติดหนี้เราเพียงเล็กน้อยเท่านั้น.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)