วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2020 ระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์พรหมจารี

 

 

 

 

พระแม่พรหมจารีย์มารีย์ ราชินีแห่งสวรรค์ 

และที่พึ่งของคนบาปทั้งหลาย …

โปรดรวบรวมทุกคนภายใต้ความคุ้มครองของพระแม่ 

โปรดนำทุกคนไปหาพระเยซูคริสตเจ้า 

พระบุตรของพระแม่ด้วยเทอญ

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2020

ระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์พรหมจารี

https://youtu.be/VnKQ75hwx1E

https://youtu.be/vIDFTi-xCXI

 Salve Regina

https://youtu.be/NwAjNlbu5Ag

 

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2020

ระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์พรหมจารี

อ่าน  :

1คร 10:14-22 

ลก 6:43-49

 

พระเยซูเจ้าทรงท้าทายบรรดาศิษย์..ให้คิด

“คนดี ย่อมพร้อมนำสิ่งที่ดี 

ออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตน”

 

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ..สิ่งที่ต้องตระหนัก..

ผลจากการกินปัง และดื่มพระโลหิตพระคริสตเจ้า ร่วมกัน

สำหรับคริสตชนนั้น ต้องทำให้พวกเขา

เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน

 

หมายเหตุ..

ก่อนจะทำสิ่งใด คิดให้ดี.. เพราะ “สิ่งที่มีอยู่ในใจนั้น”

มันแสดงออกมาในการกระทำ พร้อมกับคำที่พูด

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1คร 10:614-22 / ลก 6:43-49

“ทำไมท่านจึงเรียกเราว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอก” (ลก 6:46) พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์  ถึงเรื่องชีวิตภายใน ที่อาจจะได้รับการตัดสินด้วยคำพูดและกิจการ ที่พวกเขาได้กระทำ หัวใจของพวกเขาเปรียบเหมือนกับบ้านที่รวบรวมทั้งผลไม้ที่ดีและเลว  บรรดาสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าจะได้รับการยอมรับ ผ่านทางผลไม้ที่ดี ที่พวกเขาได้กระทำในชีวิตของพวกเขา พระเยซูเจ้ายังทรงเปรียบเทียบชีวิตคริสตชนเหมือนกับการสร้างบ้าน คนที่ฉลาดจะสร้างฐานของบ้านบนหิน  เมื่อเกิดน้ำท่วม น้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้น แต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้ บรรดาคนที่ฟังพระเยซูเจ้าและไม่ปฏิบัติตาม ก็เปรียบเหมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนดินโดยไม่มีรากฐาน เมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะ บ้านนั้นก็พังทลายลงทันที และเสียหายมาก  เป็นการเสแสร้งที่เรียกพระเยซูเจ้าว่า ข้าแต่พระเจ้า  และปฏิเสธที่จะนบนอบพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงสรุปบทเทศน์บนพื้นราบของพระองค์ โดยตรัสให้บรรดาผู้ติตดตามพระองค์ ให้นำสิ่งที่พระองค์ทรงสอนไปปฏิบัติจริงในชีวิต ให้เราถามตัวเองว่า เราได้ตรวจดูบ้านฝ่ายจิตของเราเป็นประจำ ด้วยการพิจารณามโนธรรมของเราหรือไม่...”ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกฟังและนบนอบต่อพระวาจาของพระองค์ เพื่อให้คนอื่นมองเห็นผลไม้ที่ดีในชีวิตของลูก”

การฉลองพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีย์ ขนานกับการสมโภชพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า เพื่อรวมประชาชนเข้าด้วยกัน ที่บางครั้งแตกแยกกันในเรื่องอื่นๆ การฉลองพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีย์ ได้เริ่มต้นในประเทศสเปนในปี 1513  และได้ขยายทั่วประเทศ และในอาณาจักรเนเปิ้ลส์ในปี 1671 ในปี 1682 ยอห์น โซบีเอสกี้ กษัตริย์ของประเทศโปแลนด์ ผุ้มีความไว้วางใจในพระแม่มารีย์ ได้นำกองทัพออกไปยังนอกกรุงเวียนนา เพื่อหยุดยั้งการรุกรานของกองทัพมุสลิมของกษัตริย์โมฮัมหมัดที่ 4 แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล และสามารถชนะพวกมุสลิม พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 11 ทรงขยายวันฉลองนี้ไปทั่วพระศาสนจักร ข้าแต่พระราชินีแห่งสันติภาพ โปรดภาวนาเพื่อพวกลูกเทอญ.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/TJi5Jt6jf5U