วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

โทษคนอื่นมองเห็นเท่าภูเขา

โทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขน

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/SgJ7nLiPM-U

 

https://youtu.be/l_7SWLaS9HE

 

 บทภาวนาเวลาเช้า สดุดี 5

http://youtu.be/GxboI5GonTE

 

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน :

1คร 9:16-19,22-27

ลก 6:39-42

 

พระเยซูเจ้าสอนบรรดาศิษย์ 

ก่อนที่จะคิดไปนำคนอื่นจำเป็นต้องเห็นเสียก่อน 

เพราะในการทำหน้าที่ผู้นำข่าวดีนั้น 

ศิษย์ไม่อยู่เหนืออาจารย์ 

นอกจากคนที่ฝึกฝนมาอย่างดี 

ก็จะเป็นเหมือนอาจารย์

 

นักบุญเปาโล บอกว่า ความภาคภูมิใจของท่าน

ในการทำหน้าที่ เป็นผู้นำข่าวดี คือ 

การได้รับใช้ทุกคน ทำหน้าที่โดยไม่ใช้สิทธิพิเศษต่างๆ 

เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน

 

หมายเหตุ..

ดูคน ..ให้ดูที่พฤติกรรม

แต่ถ้าจะดูผู้นำ .. ให้ดู สิ่งที่เขาทำ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

 

วันศุกร์ที่ 11 นยายน /20 สัปดาที่ 23 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1คร 9:16-19 / ลก 6:39-42

         “ ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงเตือนลูกให้ระวังหัวหน้าที่ติดตาม การเป็นผู้นำที่ไม่มีวิสัยทัศน์ จะนำลูกไปวสู่ความยากลำบาก แต่สำหรับการติดตามพระองค์ ทำให้ลูกสามารถจะเดินไปสู่เป้าหมายของลูก พระองค์ทรงขอร้องลูกให้ขจัดความโน้มเอียงที่รุนแรงของลูก โดยให้มองดูความบกพร่องของคนอื่น พร้อมกับแก้ไขความบกพร่องของลูก เมื่อลูกกล้าที่จะแก้ไขความผิดพลาดของคนอื่น ลูกกำลังทำตัวเพื่อเขี่ยสะเก็ดฟางในตาของคนอื่น ขณะที่ลูกไม่เห็นท่อนซึงในตาของตนเอง การแก้ไขความผิดฉันพี่น้องเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ลูกมีสิทธิที่จะแก้ไขความผิดพลาดของคนอื่น ก็ต่อเมื่อลูกต้องรักเขาอย่างจริงใจและลึกซึ้ง”

          บ่อยๆเรามักจะดูคน เหตุการณ์ และโลกรอบๆตัวเรา ในด้านลบ เช่น ความบกพร่อง ความอ่อนแอ และความผิดพลาดของคนอื่น เราคิดว่า ความอ่อนแอของมนุษย์เป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ ที่ไม่มีใครสามรถเปลี่ยนแปลงได้ คนนั้นจะรู้สึกว่าตัวเองถูกทำร้าย แม้ความดีต่างๆที่แสดงออกมาต่อคนอื่นนั้น จะทำร้ายและทรยศต่อเรา และด้วยความคิดนี้เอง เรามักจะมีความคิดโน้มเอียง ที่จะแก้ไขคนอื่น ตักเตือน หรือแม้แต่ประณามสถานการณ์ในโลก โดยที่ไม่มองดูความผิดพลาดและความผิดของเราเอง สำหรับนักจิตวิทยา ความคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสิ่งที่อยู่ลึกๆในตัวเรา ที่เราเรียกว่าจิตสำนึก

          พระเยซูเจ้าทรงเตือนนเราว่า เราแต่ละคนล้วนแต่ไม่มีความสมบูรณ์แบบ เราจึงต้องมีความสุภาพถ่อมตนพอที่จะยอมรับความจริงนี้ ก่อนที่เราจะตักเตือนหรือแก้ไขความบกพร่องของคนอื่น ยิ่งกว่านั้น เมื่อเรายอมรับความบกพร่องของเรา เราก็จะมีความเห็นใจและเมตตาสงสารต่อคนที่ทำผิดพลาดไป จงจำไว้ว่า แม้เราไม่เห็นความดีของคนอื่น แต่เราก็มีหัวใจที่ยังเต้น ที่พร้อมจะเข้าใจและยอมรับคนอื่น หัวใจที่ยังไม่สมบูรณ์แบบของเรา จะนำเราให้ใกล้ชิดพระเป็นเจ้ามากขึ้น พระองค์ผู้ทรงมองเราว่าเป็นคนดีและน่ารัก ข้าแต่พนะเยซูเจ้า โปรดให้ลูกมีใจอ่อนโยนและสุภาพเหมือนพระองค์ด้วยเทอญ.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)