วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

 

 

 


พระเจ้าข้า … ลูกขอบพระคุณพระองค์

สำหรับความรักที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา

ลูกขอสรรเสริญ ‪และโมทนาพระคุณพระองค์

ตลอดนิรันดร … อาแมน

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/EKl6rhiDi-w

 

https://youtu.be/_d3f2OqmktQ

 

 Tell the World of His Love

http://youtu.be/KLkt6rPcITY

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน :

1คร 8:1ข - 7, 11-13 

ลก 6:27-38

 

มาตรฐานของพระเยซูเจ้า

เพื่อจะเป็นคนที่มีใจเมตตากรุณาอย่างแท้จริง

พระองค์สอนให้ ………

“รักศัตรู ทำดีกับคนที่เกลียดเรา 

ภาวนาให้ ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง

ให้กับทุกคนที่ขอ โดยไม่ทวงคืน”

สิ่งเหล่านี้ คงทำได้อย่างไม่อึดอัดใจนัก 

ถ้าตระหนักว่า...

“ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร 

จงทำอย่างนั้นกับเขาก่อน”

 

เปาโล และนำให้ใช้ .. “ใจ”… เพื่อจะรัก

ให้มากกว่าใช้ .. “ปัญญา” …เพื่อจะรู้

เพราะถ้าผู้ใดรักพระเจ้า และเพื่อนพี่น้อง

พระเจ้าก็จะทรงรู้จัก และรักผู้นั้นเช่นกัน

 

หมายเหตุ..

เมื่อ.. “ความรัก”..ชักนำให้ทำทุกสิ่ง

“ความจริง”.จึงปราศจากเงื่อนไข

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 10  กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1คร 8:1ข-7,11-13 / ลก 6:27-38

มีข้อความจากพระคัมภีร์ ที่ได้เรียกพระเป็นเจ้าว่า “พระเจ้าสูงสุด” เราจึงมีข้อบังคับ ที่เราจะต้องทำให้สมบูรณ์ เพื่อจะได้สอดคล้องว่า เราเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด สิ่งที่เรียกร้องจากเรา คือ ต้องรักศัตรูของเรา ต้องทำสิ่งดีดี และต้องให้คนอื่นขอยืม โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ดูเหมือนว่า เป็นเรื่องง่ายๆ แต่ในความเป็นจริง เป็นเรื่องที่ยากมาก และเพื่อที่จะบรรลุผล เราต้องได้รับการผลักดันด้วยการกระทำขั้นวีรกรรม เพราะว่า เราต้องต่อสู้อย่างรุนแรง ต่อธรรมชาติ ที่โน้มเอียงไปในทางไม่ดี เราไม่มีแรงผลักดันตามธรรมชาติ ให้เรารักศัตรูของเรา มีแต่แรงผลักดันเหนือธรรมชาติ และแรงผลักดันเหนือธรรมชาตินี้ คือ การเลียนแบบพระเป็นเจ้าเพราะว่า “พระเจ้าสูงสุด” คือ ผู้ที่สามารถกระทำดี ต่อ คนอกตัญญู และคนไม่ดี เป็นความยากลำบากมาก ที่เราจะทำดีต่อคนอกตัญญู ซึ่งไม่เคยแสดงความกตัญญูออกมา และยิ่งเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากขึ้น ที่จะทำต่อคนไม่ดี เพราะพวกเขาไม่ใช่เป็นเพียงคนอกตัญญูเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดปัญหา ต่อคนที่แสดงความใจดีต่อเขา พวกเขาเป็นศัตรูต่อบุตรของ “พระเจ้าสูงสุด” ที่ต้องยื่นแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบ และต้องเดินไปกับพวกเขาอีกหนึ่งไมล์ นอกจากนี้ ยังต้องมอบเสื้อยาวให้อีก หลังจากที่พวกเขาได้เอาเสื้อคลุมไปแล้ว และต้องไม่หวังจะได้รับคืนมา ให้เราถามตัวเองว่า เราได้เจริญชีวิตเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดหรือไม่  

ต้องเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม!...มันก็แค่วันหนึ่งที่แย่ ไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่ทั้งชีวิต...อย่า มัวแต่มองหาสิ่งที่ขาด เดี๋ยวจะพลาดสิ่งที่มี...ทุก ๆ วันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต... เพราะว่าพระเป็นเจ้าทรงสร้างศัตรูของท่าน ให้เหมือนภาพลักษณ์ของพระองค์ พวกเขาเกลียดชัง และต้องการจะทำลายท่าน สิ่งที่ท่านจะบอกตัวเอง คือ ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดทรงพระเมตตาต่อพวกเขา โปรดทรงให้อภัยบาปแก่พวกเขา โปรดทรงประทานความเกรงกลัวพระเป็นเจ้าให้พวกเขา โปรดทรงเปลี่ยนแปลงพวกเขา เพราะท่านรักพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในตัวพวกเขา แต่ในสิ่งที่ท่านอยากให้พวกเขาเป็นต่างหาก (นักบุญ ออกัสติน).

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)