วันพุธที่ 9 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 

ไม่มีการหยุดพักใด...

ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่

เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้า

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 23  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/d3C1yxR40E0

 

https://youtu.be/vMz-FYAhWfw

 

My Peace I unto you

https://youtu.be/59ZncdMw1pc

 

 

 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 23  เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

1คร 7:25-31

ลก 6:20-26

 

พระเยซูเจ้าให้กำลังใจบรรดาศิษย์..

ถึงชีวิตที่ต้องเผชิญกับความยากจน หิวโหย

เป็นทุกข์ โศกเศร้า ร้องไห้ หากสิ่งต่าง ๆเหล่านี้

เกิดขึ้น เพื่อพระเจ้า รางวัลในสวรรค์ 

จะทำให้พวกเขาพบความสุข 

แต่ถ้าใครที่สนุก ท่ามกลางความทุกข์ของคนอื่น

ก็จะต้องพบกับวิบัติ

 

นักบุญเปาโลแนะนำ ..

เพื่อทำตนให้พร้อมเผชิญความยากลำบากนั้น

ให้แต่ละคนหันมารับสภาพ ตามความเป็นจริง

ที่ตนกำลังเผชิญอยู่ …

เพราะโลก .. ดังที่กำลังเป็นอยู่ก็จะผ่านไป

 

หมายเหตุ ..

แม้เวลา จะไม่สามารถเก็บรักษาทุกสิ่ง

แต่การยอมรับ “ความจริง”..จะรักษาทุกอย่าง..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพุธที่ 9 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1คร 7:25-31 / ลก 6:20-26

การเสนอการเทศนาบนภูเขาเรื่องมหาบุญลาภ เป็นการแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างคนยากจนและคนร่ำรวย คนที่หิวกระหายและคนที่อิ่มหนำ คนที่ร้องไห้กับคนที่หัวเราะ คนที่ถูกเกลียดชังและคนที่กระโดดโลดเต้น การเปรียบเทียบดังกล่าวทำให้เห็นคุณค่าของอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ที่ตรงข้ามกับคุณค่าฝ่ายโลก ในระเบียบของโลกใหม่ คนแรกจะเป็นคนสุดท้าย  และคนสุดท้ายจะเป็นคนแรก การเปรียบดังกล่าวจะปรากฏอย่างชัดเจน ในบทมักญีฟีกัต และบทถวายพระพรของเศคาริยาห์ ที่คนยากจนจะได้รับการยกให้สูงขึ้น โดยพระเป็นเจ้า  คนอดอยากจะเต็มเปี่ยมด้วยสิ่งดีดี ขณะที่คนร่ำรวยต้องจากไปมือเปล่า 

จิตตารมณ์ฝ่ายโลกเชื่อว่า ความสุขเกิดขึ้นจากทรัพย์สมบัติ อำนาจ ยศถาบรรดาศักดิ์ เป็นต้น  จึงทำให้คนที่มีจิตตารมณ์ดังกล่าว ไม่อาจเข้าใจเรื่องมหาบุญลาภบนภูเขา แต่เมื่อเรากล่าวว่า ความสุข คือ ความยากจน การร้องไห้  และการถูกเบียดเบียน  เพราะเรารู้ว่า  เมื่อเราไม่มีทรัพย์สมบัติ หรือทรัพย์สินอื่นใด เราจะมีพระเป็นเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเรา เราจะมีเสรีภาพที่แท้จริง ในฐานะเป็นบุตรชายหญิงของพระเป็นเจ้า  และถ้าเป็นเช่นนั้น คนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนี้ ก็ไม่อาจจะคาดคิดมาก่อน ข้าแต่พระเป็นเจ้า เมื่อเราเคยประสบกับการถูกปฏิเสธและการถุกเบียดเบียน เพราะเรายืนอยู่ข้างความยุติธรรมและความจริง เราก็มีความชื่นชมยินดี เพราะพระเป็นเจ้าทรงประทับอยู่กับเรา และนั่น คือ รางวัลอันยิ่งใหญ่ในโลกในเวลานี้... “ไม่สำคัญเลยว่าเราจะมีอะไรมากเท่าไหร่ สิ่งสำคัญก็คือ เราจะยินดีที่จะใช้เวลาที่มีทำให้ตัวเรามีความสุขมากแค่ไหนต่างหาก” — Charles Spurgeon... “หากคุณต้องการจะอยู่อย่างมีความสุข จงอยู่อย่างมีความสุข” — Leo Tolstoy…“ความสุขเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตนี้ คือการได้รัก และการได้เป็นที่รัก” — George Sand ...และการได้ความสุขที่แท้จริงของชีวิต คือ การที่รักพระเป็นเจ้า และเราเป็นที่รักของพระองค์ เหมือนกับว่า เราแต่ผู้เดียวที่เป็นที่รักของพระองค์----Saint Augustine.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)