วันอังคารที่ 8 กันยายน 2020 ฉลองแม่พระบังเกิด

 

 

 

เพราะว่า...

ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า

ฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...

เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2020

ฉลองแม่พระบังเกิด

https://youtu.be/xp82bim6P3E

 

https://youtu.be/CrRf87sy_3g

 

Happy Birthday Mother Mary

https://youtu.be/OvsTmd0FIjg

 

Mother of Mine

https://youtu.be/EgK9d-5OQGs

 

 

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2020

ฉลองแม่พระบังเกิด

อ่าน :

รม 8:28-30

มธ 1:18-23

 

การฉลองแม่พระบังเกิด เตือนใจคริสตชนถึง

ความคิดอันล้ำลึกของพระเจ้า ในการจัดเตรียม

แผนการณ์ สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร 

สิ่งเดียวที่ผู้รับเลือกสรรจำเป็นต้องตระหนัก คือ “อย่ากลัว”

 

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ พระเจ้าทรงทำให้ทุกสิ่ง

กลับเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่รักพระองค์

เพราะผู้ที่พระองค์ทรงเรียกนั้น ทรงบันดาล

ให้เป็นผู้ชอบธรรม และประทานพระหรรษทาน

 

หมายเหตุ..

ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกเรียก ...

จะได้รับการเลือก

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอังคารที่ 8 กันยายน 20 วันฉลองแม่พระบังเกิด

บทอ่าน  รม 8:28-30 / มธ  1:18-23

แต่ละคนล้วนมีจุดหมายปลายทางและพันธกิจของตน ตามที่พระเป็นเจ้าทรงกำหนดไว้ วันนี้เป็นวันฉลองแม่พระบังเกิด พระแม่มารีย์ก็ไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด ตามที่ได้กล่าวมา ด้วยปรีชาญาณของพระเป็นเจ้า นักบุญยออากิมและนักบุญอันนา จะให้กำเนิดบุตรหญิง ที่จะให้กำเนิดพระวจนาตถ์ในโลกนี้  ตามที่มีคำสวดภาวนาว่า “ข้าแต่พระมารดาพรหมจารีของพระเป็นเจ้า ได้ประกาศข่าวที่น่ายินดีต่อโลกนี้  เพราะว่าจากตัวของพระแม่ พระองค์ผู้ทรงเป็นองค์ความยุติธรรม พระคริสตเจ้า พระเป็นเจ้าของเรา จะทรงบังเกิดมา” พระแม่มารีย์ ได้ปฏิบัติตามแผนการของพระเป็นเจ้า ด้วยความเชื่อ และด้วยความซื่อสัตย์

พระเป็นเจ้าทรงเลือกแม่พระเป็นพิเศษ ให้เป็นมารดาของพระเป็นเจ้า ดังนั้นบุญราศีเดนิสแห่งคณะทูเซียนกล่าวว่า แม่พระได้รับเลือกสูงสุดในบรรดาสิ่งสร้าง ด้วยเหตุนี้เองชีวิตเริ่มต้นของพระแม่จึงได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าและดีกว่าบรรดาสรรพสิ่งสร้างทั้งปวง นักบุญโทมัสเขียนไว้ว่า แม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน 3 วิธีคือ 1. วิญญาณเธอเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะพระแม่เป็นวิญญาณแรกที่สวยสด ความที่เป็นของของพระเจ้าทั้งหมด 2. ร่างกายของพระแม่เต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะพระแม่เป็นที่พำนักของพระบุตรที่ทรงบังเกิดด้วยร่างกายที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด 3. พระแม่เปี่ยมไปด้วยพระหรรษทาน เพื่อผลบุญของมวลมนุษย์ ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในพระหรรษทานนื้ นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรกล่าวว่า นักบุญบางองค์ได้รับพระหรรษทานเพื่อคนอื่นๆ ด้วย แต่มิใช่สำหรับทุกคน แต่พระเยซูเจ้าและพระแม่ทรงมีพระหรรษทานสำหรับความรอดของทุกๆ คน นักบุญโทมัสกล่าวว่า " ถ้าผู้ใดได้รับพระหรรษทานเพียงพอสำหรับทุกๆ คน ก็คงจะเป็นพระหรรษทานจากพระคริสตเจ้าและแม่พระ " นักบุญอัลฟอนโซแห่งลิกวอรี เขียนไว้ว่า " พระแม่ได้รับการกำหนดให้เป็นมารดาแห่งพระวจนาตถ์นิรันดร พระแม่อุดมไปด้วยพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ เหนือเทวดาและนักบุญทั้งหลายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระแม่เกิดมาเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ วิญญาณของพระแม่เป็นวิญญาณที่งดงามที่สุด".

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)