วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

 

 


 


เพียงดวงตาฉายแววแห่งรัก

ดวงใจก็ทายทักรับรักให้

เพียงมีพระองค์อยู่ในใจ

สิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่งนั้นไม่มี

 

บทอ่านประจำวันอาทิทตย์ที่ 6 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/y_A2A9HA6Jk

 

https://youtu.be/8kHkhgeYiOw

 

 ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

https://youtu.be/bYeWeyX1Mo0

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

อสค 33:7-9

รม 13:8-10

มธ 18:15-20

 

พระเยซูเจ้าแนะนำ ขั้นตอน วิธีการตักเตือน

ด้วยความอดทนใจเย็น เร่ิมด้วยการ เตือนส่วนตัว

แล้วหาคนท่ีเขายอมฟัง ไปช่วยเตือน

ที่สุดให้หมู่คณะหาวิธีช่วยตักเตือน

แต่เหนืออื่นใด ถ้าเขายังเปลี่ยนไม่ได้

อย่าลืม รวมกลุ่มกันภาวนาให้เขา

เพราะพระเจ้าจะทรงสดับฟัง

 

ประกาศกเอเสเคียล ตอกย้ำ 

คนที่มีหน้าที่ของการตักเตือน 

ก่อนที่จะตัดสินใจว่าชั่ว

พิจารณาดูให้ดีว่า เคยไปแนะนำ

ตักเตือนเขาให้เปลี่ยนแปลงหรือยัง

 

นักบุญเปาโล แนะนำ...เพื่อไม่ต้องให้ใครมาตักเตือน

ก็จงปฎิบัติตามธรรมบัญญัติ อย่าผิดประเวณี

อย่าฆ่าคน อย่าลักขโมย อย่าโลภ 

และจงรักเพื่อนมนุษย์ เหมือนรักตนเอง

 

หมายเหตุ..

อย่าลืม...เตือนตน..ให้พ้นผิด

ตนเตือน จิตคิดได้ ..ใครจะเหมือน

ตนเตือนตน ไม่ได้...ใครจะเตือน

ตนแชเชือน ใครจะช่วย มันป่วยการ..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อสค 33:7-9 / รม 13:8-10 / มธ 18:15 -20

พวกเราทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน ครั้งหนึ่งพระศาสนจักรได้รับการขนานนามว่า เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยยอดเขาและหุบเหว ประกอบด้วยความเหมือนและความแตกต่าง ที่มีผลกระทบต่อสมาชิก ขณะที่จิตวิญญาณของพระศาสนจักร คือ พระจิตเจ้า  บรรดาสมาชิกก็ยังไม่ได้เป็นนักบุญ มีบ่อยครั้ง ที่เรารู้สึกว่า สมาชิกของพระศาสนจักรทำตัวเป็นที่สะดุด จากหนังสือกิจการอัครสาวก และจดหมายของนักบุญเปาโลเป็นประจักษ์พยานว่า ไม่เคยมีกลุ่มคริสตชนที่มีแต่ความสวดสดงดงาม ตั้งแต่สมัยแรกของพระศาสนจักร ที่มีการแบ่งแยก และการไม่ลงรอยกัน ขณะที่บรรดาผู้มีความเชื่อพยายามที่จะสร้างภาพให้เห็นว่า จะต้องมีการดำเนินชีวิต ตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า เช่น บรรดาผู้ติดตามนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล 

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าเตือนเราว่า  การที่เราเป็นสมาชิกของกลุ่มคริสตชน เราต้องมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน งานที่แสดงความรักอย่างหนึ่ง คือ การแก้ไขความผิดของเพื่อนพี่น้องชายหญิง เรารู้ว่า งานนี้ไม่ใช่เป็นงานที่ง่าย เพราะจะมีการได้รับการปฏิเสธ การแก้ไขความผิดของเพื่อนพี่น้อง เป็นงานของพระเมตตาของพระเป็นเจ้า ที่จะต้องมาจากความรักที่แท้จริง  เราต้องจำไว้ว่า ขณะที่พระเยซูเจ้าแบ่งปันพระจิตของพระองค์กับเรา จะต้องมีความผูกพันที่ใกล้ชิด ระหว่างกลุ่มคริสตชนและพระเยซูเจ้า  และความผูกพันนั้น จะต้องเป็นความผูกพันที่เด่นชัดและแท้จริง  อย่างที่เราพูดว่า สิ่งใดที่แก้หรือผูกบนแผ่นดินนี้ จะแก้และผูกในสวรรค์ และสิ่งใดที่เราวิงวอนขอ พระบิดาเจ้าจะประท่านให้แก่เรา...

เวลาที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลย  นั่นแหละเป็นเวลาที่เรามีความสุขที่สุด...  หูเราก็มีสองหู ปากก็มีปากเดียว แสดงว่า...เราต้องฟังให้มาก ต้องพูดให้น้อย...  สิ่งใดเดือดร้อนเขา...สบายเรา...อย่าทำ สิ่งใดเดือดร้อนเรา...สบายเขา...อย่าทำ สิ่งใดเดือดร้อนเรา...เดือดร้อนเขา...อย่าทำ สิ่งใดไม่เดือดร้อนเขา ไม่เดือดร้อนเรา จงคิดและจงทำเถิด.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)