วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 


ขอบพระคุณพระเจ้า...

สำหรับ "วันนี้"

เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษ

การมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร"

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/tF3TldhUCGI 

 

https://youtu.be/8kd8-sixhlY

 

เราขอบพระคุณ

http://youtu.be/-0Nzu7URMj0

 

 

 

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

1คร 4:1-5 

ลก 5:33-39

 

เมื่อเผชิญหน้ากับศิษย์ของพระเยซูเจ้า 

ที่ปฎิบัติไม่เหมือนตน

บางคนที่ยึดติด กับความคิด วิถีชีวิตแบบเก่า ๆ

ไม่เปิดกว้าง ยอมรับสิ่งใหม่ ความคิดใหม่

ถึงกับตัดสิน ด้วยการเข้าไปต่อว่าพระเยซูเจ้า

 

จดหมายนักบุญเปาโล ทำให้เข้าใจชัด..

ในพันธกิจ หน้าที่ของการประกาศข่าวดี

ไม่ว่าใครจะตัดสินท่านอย่างไร 

ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ เพราะ

ผู้ตัดสินมีเพียงพระเจ้าเท่านั้น

และแม้นว่า กำลังเผชิญหน้ากับคนที่ทำบาป

เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใคร

 

หมายเหตุ..

ไม่ง่ายนัก...

ถ้าจะรัก...โดยไม่รู้จัก..

เพราะ “รักแท้”...ไม่ใช่ การแก้ตัว..

แต่เป็น การแก้ไข ปรับทั้งใจ และตัว เข้าหากัน

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1คร 4:1-5 / ลก 5:33-39

บรรดาสานุศิษย์ที่ได้ติดตาม และรักพระองค์ เป็นเพียงสามัญชน ไม่มีเวลาแน่นอนสำหรับการสวดภาวนา และการทำพลีกรรม บรรดาฟาริสีประหลาดใจ ที่บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์เป็นเพียงคนซื่อๆ และเป็นคนธรรมดา ที่ไม่ทำพลีกรรมและสวดภาวนา   ข้าแต่พระองค์  ที่ได้ปรากฏองค์ เพื่อปกป้องบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ในเรื่องการทำพลีกรรมและการสวดภาวนา  ในวันนี้ พระองค์สอนฉันว่า แม้การทำพลีกรรมและการสวดภาวนา จะช่วยในการเดินทางด้านฝ่ายจิตของฉัน แต่หาใช่เป็นเครื่องมือวัดชีวิตฝ่ายจิตของฉันแต่อย่างใด เป็นเพียงความสัมพันธ์และความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เท่านั้น   พระองค์ยังไม่ทรงต้องการให้การปฏิบัติศาสนาของฉัน เป็นเพียงงานเสริม แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวของชีวิตของฉัน เมื่อกล่าวถึงการทำพลีกรรมและการสวดภาวนา ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต ก็เหมือนกับการนำเสื้อเก่าไปปะเสื้อใหม่นั่นเอง

นักบุญบอนีฟาส (350-422) เกิดที่กรุงโรม ได้เลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 42 ได้รับการต่อต้านอยางรุนแรงจากยูลาลีอุส พระองค์ได้ถูกเนรเทศ ต่อมาได้เสด็จกลับ และได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา พระองค์ได้ประณามลัทธิเฮเรติ๊ก ที่ปฏิเสธว่า  บาปกำเนิดไม่ได้ทำให้วิญญาณของมนุษย์มีมลทินแต่อย่างใด นักบุญบอนีฟาสได้ติดตามพระเยซูเจ้าด้วยความมั่นคง แม้จะถูกต่อต้านจากศัตรูก็ตาม

คนที่ดำเนินชีวิตฝ่ายจิตต้องไม่ฝึกฝนตัวเอง เพื่อความพึงพอใจของตนแต่อย่างเดียว ความรู้สึกอยากประสบความสำเร็จ เป็นความรู้สึกที่ยากที่สุดที่จะปราบให้น้อยลง แต่ถ้าทำได้ ก็จะเป็นวิธีการที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับความต้องการเกียรติมงคล เพราะจุดประสงค์ของการรำพึงภาวนาฝ่ายจิต ไม่ได้หมายถึงความพร้อมที่จะเพิ่มพูนเรื่องราวของตนเองเท่านั้น แต่หมายถึงการไม่เพิ่มพูนมากเกินไปด้วย คนที่มีชีวิตฝ่ายจิตที่ดี  จะต้องไม่สนใจถึงระดับความก้าวหน้าของชีวิตฝ่ายจิตของตน  และเมื่อได้รับคำแนะนำที่ดี  ต้องดำเนินชีวิตตามนั้น และพร้อมที่จะละทิ้งการก้าวเดิน และวิธีการที่จะเดินทางไปหาพระเป็นเจ้าด้วย.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)