วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2020 ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี พระสันตะปาปาและนักปราชญ์

 

 


ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป 
อย่างไม่มีพระเจ้า …

แต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่
ในทุกๆวันของข้าพเจ้า …

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2020

ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี พระสันตะปาปาและนักปราชญ์

https://youtu.be/x7uFnhPw2lY

 

https://youtu.be/HR8JFnMdy5Q

 

ขอบพระคุณ

https://youtu.be/4U5LUa4JpFo

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2020

ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี พระสันตะปาปาและนักปราชญ์

อ่าน :

1คร 3:18-23

ลก 5:1-11

 

แม้ศิษย์ที่มีอาชีพเป็นชาวประมง

จะมีความชำนาญ เฉลียวฉลาด

ในอาชีพของตน คิดว่าประสบการณ์ และสิ่งที่ตนรู้

ถูกต้องดีที่สุด แต่เมื่อพวกเขา

ยอมเปิดใจ  ทำตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอก

กลับได้ปลาเป็นจำนวนมาก

 

การแสวงหาสติปัญญา พัฒนาความรู้เป็นสิ่งที่ดี 

นักบุญเปาโลเตือนให้ระวัง...

คนที่ใช้เวลาเพื่อพัฒนาสติปัญญา

จนไม่ได้แสวงหาพระเจ้า เพราะแท้จริงแล้ว

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระเจ้า และมาจากพระเจ้า

 

จิตตารมณ์แบบคริสตชน พร้อมกับความใจกว้าง

ที่พยายามตอบสนองความต้องการของทุกๆ คน

ทำให้ท่านนักบุญเกรโกรี  แม้จะเป็นผู้รักษากฎ 

ในการปกครอง แต่ท่านมองการณ์ไกล 

ด้วยการใส่ใจทุกคน

 

หมายเหตุ..

มีดที่ไม่ลับ ย่อมไร้คม

สมองที่ไม่อบรม ก็ไร้ปัญญา

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 3  กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1คร 3:18-23 / ลก 5:1-11

หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรว่า “เอาเรือออกไปตรงที่น้ำลึก แล้วหย่อนอวนลงจับปลา”  เปโตรตอบว่า “ พระอาจารย์ พวกเราทำงานหนักมาตลอดทั้งคืนแล้ว จัปปลาไม่ได้เลย แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน” (ลก 5:4-5) อันดรูว์, ยากอบ, และยอห์นพยายามเอาอวนเข้าไปในเรือ    เปโตรคุกเข่าลงหน้าพระเยซูจ้า พวกเขาหย่อนอวนลงไป พอดึงขึ้นมาก็ได้ปลาจำนวนมากจนอวนเกือบขาด พวกเขาเรียกให้เรืออีกลำหนึ่งที่อยู่ข้าง ๆ มาช่วย พวกเขาก็มา และนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำ จนเรือเริ่มจะจม เมื่อเห็นอย่างนี้ เปโตรก็ทรุดลงกราบที่เข่าของพระเยซูและพูดว่า “นายครับ อย่าอยู่ใกล้ผมเลย ผมเป็นคนบาป” พระเยซูเจ้าบอกเขาว่า “ โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป ” (ลก 5:8)) พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรกับว่า “อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไป ท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์”            ( ลก 5:10)  บุตรชายทั้งสองของเศเบดี คือยากอบกับยอห์น  ได้ติดตามพระเยซูเจ้าไปโดยไม่ลังเลเหมือนกัน ทั้ง 4 คนนี้ทิ้งอาชีพชาวประมงแล้ว มาเป็นอัครสาวกกลุ่มแรกที่ติดตามพระเยซูเจ้า...คนที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกมาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาทำอาชีพอะไรมาก่อน พวกเขาเป็นใคร? พระเยซูเจ้าทำการอัศจรรย์อะไรที่ทำให้เปโตรกลัว? สาวกทั้ง 4 ของพระเยซูเจ้าจะทำงานอะไรต่อไป?

อย่าถาม ว่าทำแล้ว จะได้อะไร แต่จงถาม ว่าทำแล้ว เราจะกลายเป็นอะไร ?... " ชนะใจคนผู้หนึ่ง อาจใช้เวลากว่าครึ่งปี ทำลายน้ำใจคนผู้หนึ่ง ใช้เพียงครึ่งประโยคเท่านั้น"…"มีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้  แต่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง"…" ไม่มีมนุษย์คนใด ไม่ต้องการความช่วยเหลือ ดอกบัวยังต้องอาศัยใบบัวค้ำชู รั้วแถบหนึ่ง มีเสาค้ำอย่างน้อยสามต้น คนเก่งคนหนึ่ง ต้องมีคนช่วยอย่างน้อยสามคน "…“ ไม่มีอะไรในโลกที่สามารถแทนที่ความเพียรได้ คนมีพรสวรรค์แต่ไม่ประสบความสำเร็จหาได้ง่ายในสมัยนี้ คนอัจฉริยะที่ไม่มีผลงานอะไรเลยก็แทบเกลื่อนกลาด  และคนที่มีการศึกษาก็ต่างตกงานกันเป็นแถว  แต่กลับกัน คนที่มีความเพียรและความตั้งใจต่างหากล่ะ ที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้” 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)