วันอังคารที่ 1 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิด

แห่งความทุกข์ลำบากหมดไป

แต่จะทรงประทานความแข็งแกร่ง

และสันติสุขมาทดแทนให้....

แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อ

และไว้วางใจในการนำของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/IPYwwUpRDy8

https://youtu.be/YUgIEynPSSc

เชิญพระจิต

https://youtu.be/24hs_-iDa1w

 

 

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

1คร 2:10ข-16 

ลก 4:31-37

 

วาจา คำพูด คำสอนของพระเยซูเจ้า

เป็นที่ประหลาดใจ ของคนที่ได้ยิน ได้ฟัง

ทำให้พวกเขาคล้อยตาม อยากที่จะจดจำ

นำไปปฏิบัติ เพราะเปี่ยมด้วยพลัง อำนาจ 

ที่มาจากการทำงานร่วมกับพระจิตเจ้า

 

ถ้อยคำของเปาโล มีอำนาจ โน้มน้าวผู้ฟัง

เป็นผลมาจากการที่ท่านดำเนินชีวิต 

เปิดใจ ให้พระจิตเจ้าทำงาน

 

หมายเหตุ..

บางที ภาพลวงตา 

ก็ดีกว่า “วาจา” ที่ลวงใจ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอังคารที่ 1 กันยายน 20 สัปดาห์muj 22 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1คร 2:10ข-16 / ลก 4:31-37

พระเยซูเจ้าทรงเทศนาอย่างผู้มีอำนาจ ในศาลาธรรมของเมืองคาเปอรนาอุม  พระองค์ทรงบังคับปิศาจร้าย ที่สิงอยู่ในชายคนหนึ่ง  มันได้กล่าวว่า “ท่านมายุ่งกับพวกเราทำไม เยซูชาวนาซาเร็ธ ท่านมาทำลายพวกเราใช่ไหม  ฉันรู้ว่าท่านเป็นใคร  ท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” พระเยซูเจ้าทรงดุปิศาจและทรงสั่งว่า “จงเงียบ ออกไปจากผู้นี้” ข้าแต่พระเยซูเจ้า ในฐานะเป็นศิษย์ของพระองค์ ลูกยอมรับในอำนาจของพระองค์ ที่มีเหนือปิศาจ ที่สามารถทำลายล้างความชั่วร้ายต่างๆของมัน และด้วยอำนาจของพระองค์ ลูกสามารถชนะอิทธิพลของปิศาจ ที่แสดงในรูปแบบต่างๆ เช่น ความอยุติธรรม  การละเมิดสิทธิมนุษยชน การทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และการเอาเปรียบคนยากจน ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดประทานพระจิตของพระองค์ เพื่อลูกจะสามารถต่อสู้ความชั่วร้ายต่างๆ และลูกรู้ว่า ลูกสามารถทำเช่นนั้นได้ ถ้าลูกมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

ดูเหมือนว่า ในโลกปัจจุบันนี้ มีการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เราเคยเรียนรู้จากวิชาปรัชญาว่า “ทุกสิ่งที่เป็นอยู่ ล้วนเป็นสิ่งดี” และความชั่วไม่มีอยู่ มีแต่ความดีที่ไม่มีอยู่ อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า “พระเป็นเจ้า คือ องค์ความดี และปิศาจเป็นแหล่งกำเนิดของความชั่วร้าย” ในโลกปัจจุบันนี้  มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และทางด้านไซเบอร์ แต่เราไม่ควรคิดว่า ความชั่วร้ายไม่มีอยู่จริง เนื่องจากบาปของอาดัมและเอวา ทำให้เรามีความอ่อนแอเป็นมรดก ที่อาจจะพลาดพลั้งต่อปิศาจ และกระทำบาป แม้แต่คนดีดี ก็ยังผิดพลาดไปหลายครั้ง เราจึงต้องการให้พระเป็นผู้ปกป้อง และให้อภัยความผิดแก่เรา อย่างที่เราสวดบท “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” ที่สรุปว่า “อย่าปล่อยให้เราพ่ายแพ้แก่การประจญ แต่โปรดช่วยเราพ้นจากความชั่วร้ายเทอญ” และเมื่อบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ได้ถามว่า จะพ้นจากปิศาจและกิจการชั่วร้ายของมันได้อย่างไร พระองค์ได้ตอบว่า  “ด้วยการสวดภาวนา และการทำพลีกรรม” (เทียบ มก 1:12-13)

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)