วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญออกัสติน พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

 

 

 


 

 

การรักพระเจ้าคือ ความรักยิ่งใหญ่ 

การแสวงหาพระองค์คือ การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ 

การพบพระองค์คือ ความสำเร็จยิ่งใหญ่ของมนุษย์  

(*น.ออกัสติน)

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญออกัสติน พระสังฆราช 

และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

https://youtu.be/5tRRK4vHwUI

 

https://youtu.be/oyIbFxBOcco

 

 El Shaddai

https://youtu.be/_qJMl95lb9k

 

 

 

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญออกัสติน พระสังฆราช 

และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อ่าน :

1คร 1:17-25

มธ 25:1-13

 

พระเยซูสอนศิษย์ เพื่อให้พวกเขาได้เข้าใจว่า

ผลของคนที่เตรียมพร้อม ไม่ว่าจะทำอะไร ก็คือ

ใจที่ เป็นสุข ไม่มีสิ่งใดมาทำให้ทุกข์ใจ

 

เมื่อนักบุญเปาโลเทศน์สอน เรื่องไม้กางเขน

ให้กับคริสตชนที่เมืองโครินทร์ บางคน 

ซึ่งไม่ได้สนใจเตรียมพร้อม เห็นว่าเป็นเรื่องโง่เขลา 

แต่สำหรับผู้มีความเชื่อ  เห็นว่า

เป็นเรื่องที่สำคัญ และมันต้องเตรียมตัว

เพื่อสรรพพร้อม น้อมรับ

 

นักบุญออกัสติน ผู้ได้ผ่านชีวิตที่เหลวแหลก 

แต่ผ่านทางความอดทน และแบบอย่างที่ดี

ของนักบุญมอนิกา ผู้เป็นมารดา

ท่านได้กลับใจ และใช้ชีวิตของตน

เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนอื่น ๆ 

ในการยอมรับความผิดพลาดของตน

และปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

 

หมายเหตุ..

ความมั่นใจ ไม่ได้มาจาก..

การรู้คำตอบไปซะทุกเรื่อง

แต่มาจากความพร้อม ที่จะเจอกับ

ปัญหาทุกรูปแบบ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

 

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 20 ระลึกถึงนักบุญออกัสติน พระสังฆราช และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร

บทอ่าน 1คร 1:17-25 / มธ 25 :1-13

ออกัสตินเกิดที่เมือง Tagaste (ปัจจุบันคือเมือง Souk-Ahras ประเทศแอลจีเรีย) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 353 ท่านเป็นนักคิดคนสำคัญและมีอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก คำสอนของท่านเป็นพื้นฐานความเชื่อของคริสตชนมานับพันปี นักบุญออกัสตินได้เคยพูดประโยคที่น่าประทับใจว่า “หัวใจของมนุษย์จะไม่หยุดเต้น จนกว่าเขาจะได้พักผ่อนในพระเป็นเจ้า” พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสว่า  “มนุษย์จะต้องปล่อยให้หัวใจเหมือนโดนยาสลบ เขาจึงไม่จำเป็นต้องแสวงหาพระเป็นเจ้าและความรักอีกต่อไป”

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จไปประกอบพิธีมิสซา ในโอกาสฉลองนักบุญออกัสติน พร้อมกับบรรดาสมาชิกของคณะออกัสติเนียน พระองค์ได้ตรัสว่า สมาชิกทุกคนของคณะควรจะแสวงหาพระเป็นเจ้าอย่าได้หยุดหย่อน ด้วยการแบ่งปันพระวรสาร และแสดงความรักต่อทุกคนที่พวกเขามีโอกาสพบ แม้สันตะสำนักถือว่า เป็นมิสซาส่วนตัวระหว่างสมาชิกของคณะ แต่ก็มีสัตบุรุษจำนวนหลายร้อยคนที่มาร่วมพิธีในวัดนักบุญออกัสตินในกรุงโรม

สมาชิกของคณะที่ได้ก่อตั้งมาในปี 1244 จำนวน 90 คน ได้มาประชุมสมัชชา และเลือกเจ้าคณะใหม่ แทนคุณพ่อโรเบิร์ต เปรโวสท์ ชาวอเมริกัน ที่ได้ทำหน้าที่ติดต่อกันสองวาระๆละ 6 ปี และไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งได้อีกต่อไป พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เทศน์ในระหว่างพิธีมิสซาว่า นักบุญออกัสตินได้ใช้คำว่า “หยุดเต้น” เพื่ออธิบายความหมายของคำๆนี้ ในกรณีต่อไปนี้ คือ ไม่หยุดเต้นในเรื่องชีวิตฝ่ายจิต ในเรื่องการแสวงหาพระเป็นเจ้า และในเรื่องความรักต่อคนอื่น เรื่องราวชีวิตของท่าน ตั้งแต่เล็กจนถึงการกลับใจ ถูกเล่าไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของท่าน ชื่อ "คำสารภาพ" (Confessions) งานเขียนนี้เป็นการมองเข้าไปอย่างลึกซึ้งภายในวิญญาณของคนๆ หนึ่ง ซึ่งผู้อ่านจะรู้สึกใกล้ชิดผูกพันด้วย และทั้งยังเป็นงานเขียนที่เป็นวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ ให้ข้อคิดทางเทววิทยา ปรัชญาและรหัสธรรมอย่างน่าอัศจรรย์ใจ.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)