วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญมอนีกา

 

 

 

 

โลกนี้ .. ไม่ใช่บ้านที่ถาวรของท่าน 

และไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน …

จงระลึกไว้เสมอว่าท่านคือ คนแปลกหน้า 

และเป็นเพียงผู้แสวงบุญเท่านั้น 

เมื่อหลงทางไปไกลจากพระเจ้า

การกลับใจ ... เป็นหนทาง

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญมอนีกา

https://youtu.be/bo5DrDu5EDY

 

https://youtu.be/Pb-PnwaMVys

 

ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

http://youtu.be/bYeWeyX1Mo0

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญมอนีกา

อ่าน : 

1คร 1:1-9 

มธ 24:42-51

 

พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์เพื่อให้เห็นว่า …

“การเตรียมพร้อม” เป็นสิ่งที่สำคัญ

เพราะไม่มีใครรู้วันเวลาว่า...อนาคตของตนจะเป็นอย่างไร

ผู้ที่ทำดีเสมอต้น เสมอปลาย..เขาไม่กังวลวันข้างหน้า

ด้วยเพราะมั่นใจว่า วันนี้ ทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดแล้ว

 

ด้วยใจที่พร้อม น้อมรับ ให้กับการนำของพระเจ้า

คริสตชนที่เมืองโครินทร์ จึงได้รับพระพร 

ที่จำเป็นทุกประการ เพื่อเป็นพยาน

ถึงพระคริสตเจ้าอย่างเข้มแข็งมั่นคง

 

ด้วยความศรัทธา ร้อนรน ในความเชื่อ 

ซื่อสัตย์ในการทำหน้าที่ภรรยา และมารดา 

ท่านนักบุญมอนิกา สามารถทำให้สามี และบุตรชายได้กลับใจ 

อาศัยพลังแห่งคำภาวนา  และน้ำตาแห่งความทุกข์ 

 

หมายเหตุ….

ไม่มีใครรู้วันและเวลาของตนจริง ๆ …

หากเวลานี้มั่นใจว่าทำดีที่สุดแล้ว ...

ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม 20 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1คร 1:1-9 / มธ 24:42-51

“ใครก็ตามจะเป็นคนที่พ้นจากอันตรายที่ร้ายแรงที่สุด เพราะเขาจะคอยเฝ้าระวัง แม้ในเวลาที่คิดว่าปลอดภัยแล้ว” ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ตรัสถึงวันสุดท้าย ที่จะมาถึงและสร้างความประหลาดใจ และจะเป็นวันที่จะแบ่งแยกระหว่างคนดีและคนชั่ว ดังนั้น เราจะต้องคอยระวังอยู่เสมอ และต้องเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จมาของพระเป็นเจ้า การเสด็จมาของพระองค์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและอยู่ไม่ห่าง แต่เราไม่รู้เวลาที่แน่นอน  ให้เรามองไปข้างหน้า เพื่อรอการเสด็จมาของพระองค์ เราต้องจัดเตรียมชีวิตของเรา เพื่อให้พระองค์พอพระทัย โดยประพฤติตนเหมือนคนใช้ที่ซื่อสัตย์

ให้เราเข้าใจดังต่อไปนี้; 1. คนใช้ที่ซื่อสัตย์เปรียบเหมือนคนใช้ ที่มีความรับผิดชอบ พวกเขาได้รับการเรียกร้องให้ประพฤติตัวด้วยความยุติธรรมต่อคนอื่น ต้องแสดงความเมตตากรุณาต่อทุกคน  และต้องเดินพร้อมกับพระเป็นเจ้า (มคา 6:8) 2. คนใช้ที่ไม่ซื่อสัตย์ ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมและเป็นผู้จัดการที่ผิดพลาด เพราะเขาไม่เชื่อเรื่องการเสด็จมาอย่างกะทันหันของนาย เมื่อพระเป็นเข้าชะลอการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ โดยไม่รอให้คนใช้ที่ไม่ซื่อสัตย์มีโอกาสได้กลับใจ และยังเจริญชีวิตอยู่ในความชั่วร้าย

นักบุญมอนิกา  เป็นชาวเมืองทากาสท์ในอัฟริกาเหนือ เป็นคริสตขนที่มีความเชื่อมั่นคง และมีความศรัทธา โดยอาศัยความอ่อนโยนของเธอ เธอได้ทำตัวเป็นคนใช้ที่ดีของพระเป็นเจ้า ได้ทำให้สามีซึ่งเป็นคนต่างศาสนามีนิสัยฉุนเฉียวได้กลับใจและโดยอาศัยพลังแห่งคำภาวนาและนํ้าตาของเธอ เธอยังทำให้บุตรชายที่หลงเดินทางผิดทางความคิด และเจริญชีวิตเอาแต่เที่ยวเตร่ สนุกสนาน ได้กลับใจอีกด้วย เธอได้รอคอยและพยายามออกแรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเวลานานถึง 16 ปี เพื่อให้เอากุสตินบุตรชายได้มีโอกาสพิจารณาดูชีวิตของตน เธอติดตามเขาไปประเทศอิตาลี ไปที่โรม และที่มิลาน ไม่เคยย่อท้อ เพราะเชื่อแน่ว่าคำภาวนาจะช่วยให้เอากุสตินกลับใจ ที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จ เมื่อออกัสตินได้กลับใจ.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)